Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.10.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
EB
1. vydání
Praha : Grada Publishing, 2017
126 stran ; 21 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-271-0077-4 (brožováno)
ISBN 978-80-271-9864-1 (online ; epub)
Obsahuje bibliografické odkazy a rejstřík
České a anglické resumé
Popsáno podle tištěné verze
001460832
Obsah // Poděkování... // Úvod... // 1 Ordinace zubního lékaře (zdravotnické zařízení ambulantní péče). . . . // 1.1 Legislativa... // 1.2 Způsob přenosu infekčního agens // v ordinaci zubního lékaře... // 1.3 Preventivní protiepidemická opatření... // 2 Zubní souprava s křeslem... // 2.1 Rozvod vody v zubní soupravě s křeslem, // biofilm, kvalita vody... // 2.2 Vybraní původci infekčních onemocnění // přenášených vodou... // 3 Ovzduší ve vnitřním prostředí ordinace zubního lékaře... // 3.1 Bioaerosol a jeho zdravotní riziko... // 3.2 Mikrobiální kontaminace vnitřního ovzduší, // dezinfekce a monitorování... // 4 Přenos infekčního agens kontaktem... // 4.1 Hygiena rukou při poskytování zdravotní péče... // 4.1.1 Indikace pro hygienu rukou... // 4.1.2 Techniky při hygieně rukou... // 4.1.3 Používání rukavic... // 4.1.4 Reakce kůže rukou v souvislosti s hygienou // rukou při poskytování zdravotní péče... // 5 Infekční agens přenášená krví... // 5.1 Virové hepatitídy a HIV... // 5.2 Některá další onemocnění přenášená krví... // 5.3 Creutzfeldtova-Jakobova nemoc // a jiná prionová onemocnění... // 6 Osobní ochranné pracovní prostředky... // 7 Riziko nemocí z povolání v ordinaci zubního lékaře // (infekční onemocnění)... // . 2 . 9 // 10 // 10 // 14 // 16 // 17 // 19 // 22 // 23 // 23 // 24 // 27 // 27 // 28 29 31 // 33 // 36 // 36 // 40 // 41 // 42 // 44 // 8 Riziko
výskytu infekce spojené se zdravotní péčí...48 // 9 Zdravotnické prostředky...51 // 9.1 Zdravotnický prostředek na jedno použití // v ordinaci zubního lékaře...52 // 9.2 Opakovaně používané zdravotnické prostředky...53 // 10 Dezinfekce...56 // 10.1 Fyzikální dezinfekce ...57 // 10.2 Chemická dezinfekce...58 // 10.2.1 Požadavky na dezinfekční přípravky...61 // 10.2.2 Kontrola účinnosti dezinfekce...62 // 10.2.3 Dokumentace dezinfekce...63 // 11 Vyšší stupeň dezinfekce...64 // 12 Sterilizace...65 // 12.1 Předsterilizační příprava...66 // 12.2 Kontrola mytí a dezinfekce po předsterilizační přípravě . . 69 // 12.3 Způsoby sterilizace...70 // 12.3.1 Fyzikální sterilizace...70 // 12.3.2 Chemická sterilizace...76 // 12.4 Sterilizační obaly...77 // 12.5 Skladování a transport vysterilizovaného materiálu...81 // 12.6 Kontrola sterilizace...82 // 12.6.1 Dokumentace sterilizace...82 // 12.7 Kontrola účinnosti sterilizačních přístrojů...83 // 12.7.1 Frekvence kontrol sterilizační účinnosti...83 // 12.7.2 Osoby oprávněné ? provádění zkoušky // sterilizační účinnosti...83 // 12.7.3 Kvalifikace osoby poskytující péči // pro kontrolu účinnosti sterilizace...84 // 12.7.4 Interpretace výsledků kontroly...84 // 12.7.5 Protokol o vyšetření účinnosti // sterilizačního přístroje...85 // 12.7.6 Kontrola sterilizačních cyklů...85 // 12.8 Kontrola sterilizační účinnosti v praxi...89 // 12.9 Validace
sterilizačního procesu...90 // 12.10 Kontrola sterility...94 // 13 Dezinfekce a sterilizace v ortodontické ordinaci // 95 // 14 Zubní laboratoř // 101 // 15 Zásady zacházení s odpadem a jeho třídění v ordinaci zubního lékaře . .102 // 15.1 Rizika při zacházení s odpady ve zdravotnictví...102 // 15.2 Legislativa...102 // 15.3 Zařazení odpadu z hlediska // jeho nebezpečných vlastností ...103 // 15.4 Doporučené postupy při nakládání s odpady // ve zdravotnictví...104 // 15.5 Třídění a sběr odpadu...105 // 15.6 Značení shromažďovacích prostředků - // identifikační list nebezpečného odpadu...105 // Seznam zkratek...109 // Literatura...111 // Rejstřík...117 // Souhrn...119 // Summary...120 // Poznámky...122
(OCoLC)1005712877
cnb002928683

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC