Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 05.11.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(8) Půjčeno:24x 
BK
EB
Vydání 1.
Praha : Grada Publishing, 2017
143 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty ; 21 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-271-0561-8 (brožováno)
ISBN 978-80-271-9975-4 (online ; epub)
ISBN 978-80-271-9974-7 (online ; pdf)
Psyché
Obsahuje bibliografii na stranách 118-138, bibliografické odkazy a rejstřík
Popsáno podle tištěné verze
001460933
Obsah // Alzheimerova choroba - obecná část // 1. Úvod 10 // 2. Historie Alzheimerovy choroby 11 // 3. Epidemiologie Alzheimerovy choroby (AD) 16 // 3.1 Situace v České republice 17 // 3.2 Rizikové faktory vzniku AD 23 // 4. Syndrom demence 24 // 5. Rozdělení demencí 27 // 5.1 Rozdělení demencí podle etiologie 28 // 5.2 Rozdělení demencí podle lokalizace 30 // 6. Neuropatologie a patofyziologie Alzheimerovy choroby 33 // 6.1 Základní anatomické a patologické poznatky, // beta-amyloid, tau-protein 33 // 6.2 Patofyziologické a patochemické změny v mozku, // neuronální degenerace 37 // 6.3 Poruchy neurotransmiterových systémů 40 // 7. Etiopatogeneze Alzheimerovy choroby (AD) 41 // 7.1 Sporadická a familiární forma nemoci, varianty 41 // 7.2 Identifikované geny zodpovědné za vznik familiární // formy nemoci a jejich mutace 42 // 7.3 Genetická predikce sporadické a familiární formy // nemoci 44 // 8. Diferenciální diagnostika AD, diagnostický závěr 46 // 8.1 Hlavní diagnostická kritéria 46 // 8.2 Nálezy podporující diagnózu Alzheimerovy choroby 51 // 8.3 Biomarkery Alzheimerovy choroby 53 // 8.4 Kritéria vylučující diagnózu Alzheimerovy choroby 59 // 8.5 Stručná charakteristika některých častějších forem // demencí 61 // 9. Klinické aspekty Alzheimerovy demence (AD) 68 // 9.1 Klinické formy Alzheimerovy choroby 68 // 9.2 Stadia Alzheimerovy choroby 69 // 9.3 Poruchy kognitivních funkcí 70 // 9.4 Behaviorální a psychologické poruchy (BPSD) 71 // 9.4.1 Poruchy osobnosti a chování 71 // 9.4.2 Poruchy aktivit denního života 72 // 9.4.3 Psychotické poruchy 72 // 10. Terapie Alzheimerovy choroby 73 // 10.1 Farmakologická léčba 73 // 10.2 Nefarmakologická léčba 76 // 11. Nová zjištění v oblasti výzkumu Alzheimerovy demence 77 // Alzheimerova choroba, vliv na psychosociální zdraví pečující osoby //
12. Psychosociální problematika rodinných pečovatelů 82 // 12.1 Zátěž rodinných pečovatelů a genderové rozdíly 82 // 12.2 Hodnocení zátěže pečovatelů 89 // 12.3 Prediktory a protektivní faktory zátěže pečovatele 91 // 12.4 Kritické momenty v rodinné péči, institucionalizace // nemocného 93 // 12.5 Pozitiva rodinné péče 94 // 13. Zátěž a psychické zdraví rodinných pečovatelů 95 // 13.1 Afektivní a psychotické poruchy 95 // 13.2 Úzkostné poruchy 96 // 13.3 Agresivita 98 // 14. Možnosti ovlivnění zátěže rodinného pečovatele 100 // 14.1 Opatření týkající se pečovatelů 100 // 14.2 Opatření týkající se pacientů 103 // 14.3 Opatření týkající se pacienta i pečovatele 103 // 14.4 Forenzní posuzování osob s demencí 104 // 15. Alzheimerova demence a zátěž pečovatele - stručný souhrn 108 // Přílohy // Příloha 1: Národní akční plán 110 // Příloha 2: Zaritova škála zátěže 112 // Zaritova škála zátěže 114
cnb002938068

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC