Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 09.01.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3.3) Půjčeno:10x 
BK
EB
3., aktualizované vydání
Praha : Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2017
162 stran ; 23 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   Plný text PDF 
   * Návod pro Bookport 
   * Návod pro vzdálený přístup 

objednat
ISBN 978-80-246-3621-4 (brožováno)
ISBN 978-80-246-3628-3 (online ; pdf)
ISBN 802463628X (ebook)
Učební texty Univerzity Karlovy
Obsahuje bibliografii na stranách 158-162 a bibliografické odkazy
Učební text pro Pedagogickou fakultu UK
Popsáno podle tištěné verze
001460942
OBSAH // ÚVOD... 9 // 1 METODOLOGICKÁ VÝCHODISKA VÝZKUMU V HUDEBNÍ PEDAGOGICE... 11 // I .I Muzikológie jako véda a její disciplinární struktura. // 1.2 Společensko-hudební disciplíny a hudebněvýchovná praxe // 1.3 Systémový přístup ke zkoumaným jevům... // 1.4 Vědecká teorie a vědecká metoda... 15 // 1.5 Základní terminologický aparát metodologie výzkumu ... j 5 // 1.6 Druhy výzkumného bádání... I g // 2 METODY A TECHNIKY HUDEBNĚPEDAGOGICKÉHO VÝZKUMU... 20 // 2.1 Klasifikace výzkumných metod... 20 // 2.2 Teoretické metody výzkumu... 22 // 2.2.1 Analýza a syntéza... 22 // 2.2.2 Indukce a dedukce ... 22 // 2.2.3 Modelování systémů... 23 // 2.2.4 Historicko-srovnávací metoda... 23 // 2.2.5 Genetická metoda... 24 // 2.3 Empirické metody výzkumu... 25 // 2.3.1 Pozorování ... 25 // 2.3.] .1 Cíl, objekt a předmět pozorování... 25 // 2.3.1.2 Druhy pozorování... 27 // 2.3.1.3 Registrace pozorovaných jevů... 29 // 2.3.2 Experiment ... 3j // 2.3.2.1 Základní terminologie... 33 // 2.3.2.2 Typy experimentu... 34 // 2.3.2.3 Experimentální techniky... 34 // 2.3.2.3 1 Technika jedné skupiny... 35 // 2.3.2.3.2 Technika paralelních skupin ... 35 // 2.3.2.3.3 Technika rotace faktorů... 36 // 2.3.2.4 Dokumentace experimentu ... 37 // 2.3.3 Ratingová metoda... 37 // 2.3.3.1 Druhy škál a způsob vyhodnocování... 38 // 2.3.4 Dotazník... 41 // 2.3.4.1 Konstrukce dotazníku... 4j // 2.3.4.2 Typy otázek a pravidla jejich tvorby...
42 // 2.3.4.3 Anamnestický a zvukový dotazník... 45 // 2.3.5 Rozhovor... 47 // 2.3.6 Test... 4g // Ni // 23.6.1 Testy hudebních znalostí. 2.3.6.2 Prověrka hudebnosti .. . . // 2.3.7 Sémantický diferenciál... // 2.3.8 Projektivní metoda ... // 3 LOGIKA VĚDECKÉHO VÝZKUMU // 3.1 Základní etapy výzkumné práce --- // 4 TEORETICKÁ VÝCHODISKA VÝZKUMU... // 4.1 Vědecký problém, předmět a cíle výzkumu... // 4.2 Informační příprava... // 4.2.1 Funkce informačního průzkumu... // 4.2.2 Techniky informační přípravy ... // 4.2.2.1 Vypracování rešerše... // 4.2.2.2 Bibliografické citace ... // 4.2.2.2.1 Ti štěné prameny... // 4.2.2.2.2 Elektronické dokumenty... // 4.2.2.2.3 Specifické informační zdroje... // 4.2.2.2.4 Citaění styly... // 4.2.2.2.5 Generátory citací a citační manažery... // 4.23 Základní informační prameny hudebněpedagogického výzkumu // 4.23.1 Primární informační zdroje ... // 4.23.1.1 Monografie ... // 4.23.1.2 Sborníky... // 4.2.3.13 Skripta... // 4.23.1.4 Odborné časopisy ... // 4.23.1.5 Učebnice hudební výchovy a další metodický materiál // 4.23.2 Sekundární informační zdroje ... // 4.23.2.1 Hudební slovníky a encyklopedie... // 4.23.2.2 Hudební příručky... // 4.23.23 Hudební bibliografie ... // 4.2.4 Elektronické zdroje informací... // 4.2.4.1 Základní pojmy... // 4.2.4.2 Internet... // 4.2.4.2.1 Vyhledávání na internetu... // 4.2.4.2.2 Práce s elektronickými informacemi...
// 4.2.43 Příklady informačních zdrojů na internetu... // 4.2.43.1 Knihovny... // 4.2.43.2 Univerzity... // 4.2.4.33 Instituce... // 4.2.43.4 Časopisy ... // 4.2.43.5 Další příklady hudebních zdrojů... // 4.2.4.4 Internet a autorský zákon... // 4.3 Zpracování a třídění poznatků... // 4.4 Práce na teoretické části výzkumné zprávy... // 4.4.1 Tvůrčí přínos autora... // 4.4.1.1 Etika vědecké práce a autentické citace... // 4.4.1.2 Odkaz na citaci... // 4.4.2 Koncipování teoretické části práce... // 4.4.2.1 Historie problému a přehled současného vědeckého poznání ... // 4.4.2.2 Ujasnění základních pojmů a definice problému... // 63 // 63 // 65 // 65 // 66 66 67 70 // 73 // 74 // 77 // 78 // 79 // 80 80 81 // 83 // 84 91 95 95 // 97 // 98 101 101 102 // 103 // 104 104 104 106 107 // 109 // 110 111 112 // 115 // 116 // 117 // 118 120 120 121 // 5 REALIZACE VÝZKUMU... // 5.1 Plánování výzkumu a jeho předběžný projekt // 5.2 Stanovení hypotéz... // 124 // 124 // 125 // 5.3 Organizační zajištění výzkumu ... 127 // 5.3.1 Stanovení výzkumného vzorku... 127 // 5.3.2 Etapy výzkumu... 129 // 5.3.3 Metodika výzkumu... 130 // 5.4 Zpracování získaných výsledků... 131 // 5.4.1 Administrace výzkumných dat... 132 // 5.4.2 Kategorizace... 132 // 5.4.3 Analýza... 133 // 5.4.3.1 Kvalitativní analýza... 134 // 5.4.3.2 Kvantifikace zkoumaných jevů ... 134 // 5.4.3.2.1 Statistika v hudebněpedagogickém výzkumu...
135 // 5.4.4 Užití tabulek a grafů... 136 // 5.5 Verifikace hypotéz a závěry z výzkumu ... 139 // 6 VYPRACOVÁNÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY... 141 // 6.1 Strukturální a obsahové hledisko... 141 // 6.1.1 Příklady strukturování diplomové práce s výzkumným zaměřením... 144 // 6.2 Formální náležitosti ... 147 // 6.2.1 Zpracování diplomové práce na počítači... 149 // 6.2.2 Notační programy... 151 // 6.3 Jazyková stránka a odborný styl psaní... 152 // NĚKTERÁ DOPORUČENÍ PRO DIPLOMANTY MÍSTO ZÁVĚRU... 154 // BIBLIOGRAFIE... 158
(OCoLC)1022790610
cnb002955073

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC