Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.07.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
1. vydání
Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2012
139 stran : plány, faksimile ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-244-3255-7 (brožováno)
Nad názvem: Univerzita Palackého v Olomouci, Cyrilometodějská teologická fakulta
Obsahuje bibliografii na stranách 126-129 a bibliografické odkazy
Český text, anglické resumé
001461020
Úvod ...5 // 1 Korekční domy v Olomoucké arcidiecézi ...9 // Trestní postižitelnost kleriků ...9 // Disciplinární předpisy pro duchovenstvo a jejich porušování // v olomoucké arcidiecézi ...16 // Kněžská vězení v olomoucké (arci)diecézi ...19 // Nástin dějin biskupského panství a hradu Mírová ...26 // 2 Vznik kněžského vězení na Mírově a jeho historie ...31 // Stavební úpravy ...33 // Další osudy vězení a hradu Mírová ...34 // 3 Každodennost korekčního domu na Mírově ...37 // Vstup do korekčního domu ...37 // Denní řád v korekčním domě na Mírově ...39 // Tresty a styk s vnějším světem ...42 // Jídelníček ...43 // Duchovní strava - knihy ...45 // Vybavení cel, hygienická pravidla ...46 // Odchod z vězení ...49 // 4 Superior korekčního domu na Mírově ...51 // Post hradního kaplana a superiora korekčního domu ...52 // Přehled kaplanů mírovského hradu, včetně jejich kněžských působišť..53 // 5 Mohelnický děkan a jeho vztah ke korekčnímu domu ...57 // Seznam mohelnických děkanů v době fungování korekčního domu 58 // Případ sedisvakance mohelnického děkanství ...59 // 6 Další "personál" kolem odsouzených ...61 // Kaprál a garda ...61 // Vrchní úředník ...64 // Zpovědník ...65 // Lékař ...65 // Đ· // 7 Internovaní kněží a jejich osudy ...67 // Počty kněží ...69 // Výchozí situace kněží ...72 // Penzionovaní kněží ...73 // Delikty a délka pobytu ...74 // Chování ve vězení ...76 // Nástin příběhů jednotlivých umístěných kněží ...76 // Kněží, kteří nejsou uváděni v relacích (bez řeholních kněží) ...77 // ňeholní kněží na Mírově ...84 // Kněží, u nichž se projevily problémy s alkoholem ...89 // Kněží provinivší se jinými delikty či bez uvedení deliktu ...104 // Martin Kuralt ...110 //
Závěr ...121 // Summary ...122 // Seznam zkratek ...123 // Seznam pramenů a literatury ...125 // Prameny ...125 // Literatura ...126 // Přílohy ...131
(OCoLC)827260666
cnb002415276

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC