Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 22.04.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
Vydání druhé
Praha : Portál, [2009]
1 online zdroj
Externí odkaz    Plný text PDF 
   Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro vzdálený přístup 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-7367-644-5 (print)
ISBN 978-80-262-0255-4 (online ; pdf)
Obsahuje bibliografické odkazy a rejstřík.
Stručný úvod poslouží dobře každému, kdo potřebuje získat rychlou orientaci v sociálním dění a společenských problémech současnosti z hlediska sociologie. Probírají se všechna důležitá témata - sociální jednání, socializace, skupina a společnost, politika, ekonomie, náboženství, kultura aj. Sociologie je rovněž představena jako vědní obor, který má svou metodologii a institucionální základnu a v jehož rámci existuje řada základních sociologických paradigmat a škol..
Popsáno podle online zdroje
001461185
Úvod 7 // 1 Co je to sociologie? 9 // 1.1 Со а к čemu je sociologie 11 // 1.2 Sociologická paradigmata a úrovně sociální reality 14 // 1.3 Zrod sociologie v moderní společnosti 19 // 1.4 Otcové zakladatelé sociologie 23 // 1.5 Zakladatelé české sociologie 33 // 2 Sociologie 20. století 37 // 2.1 Frankfurtská škola - kritická teorie 37 // 2.2 Interpretativní sociologie 43 // 2.3 Strukturální funkcionalismus 46 // 2.4 Strukturální marxismus 53 // 2.5 Sociologie na prahu 21. století 55 // 3 Socializace, sociální kontrola, deviace a zločin 57 // 3.1 Divadlo života a jeho role 58 // 3.2 Životní cyklus 66 // 3.3 Sociální kontrola a deviace 71 // 4 Sociální skupiny a organizace 81 // 4.1 Sociální skupina 81 // 4.2 Organizace 86 // 4.3 Byrokracie 88 // 5 Společnost a její vrstvy 92 // 5.1 Společenské vrstvy 93 // 5.2 Třídy 95 // 5.3 Sociální mobilita 98 // 5.4 Rasy a etnika 100 // 5.5 Sociální změna 103 // 5 // 6 Gender a sexualita 109 // 6.1 Gender 109 // 6.2 Sexualita Ill // 6.3 Rodina 114 // 6.4 Gender, feminismus 120 // 7 Moc politická a ekonomická 126 // 7.1 Moc a autorita 127 // 7.2 Postoje к výkonu moci 130 // 7.3 Politický systém 139 // 7.4 Ekonomická moc 146 // 7.5 Svět práce 152 // 8 Náboženství 160 // 8.1 Formy náboženství 161 // 8.2 Sociologické teorie náboženství 163 // 8.3 Náboženské instituce 166 // 8.4 Moderní náboženský fundamentalismus 168 // 8.5 Sekularizace 170 // 9 Kultura 174 // 9.1 Kultura, symboly a jazyk 175 // 9.2 Kultura a kultury 179 // 9.3 Kultura masová a vysoká 184 // 10 Člověk a jeho prostředí 190 // 10.1 My a prostředí — ekologie 191 // 10.2 Kolik nás je — demografie 195 // 10.3 Moderní člověk jako městský člověk - urbanizace 197 // 11 Sociologické metody 204 // 11.1 Kvalitativní, nebo kvantitativní přístup? 205 // 11.2 Jednotlivé výzkumné metody 210 //
12 Kde najít českou sociologii 219 // 12.1 Školy219 // 12.2 Instituce221 // 12.3 Časopisy, nakladatelství, knihy223 // Závěr: Pro zájemce o „lidskou komedii“ 225 // Rejstřík 227
(OCoLC)1013877379
(EBSC)1640014

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC