Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 09.12.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
Praha : Portál, 2016
1 online zdroj
Externí odkaz    Plný text PDF 
   * Návod pro vzdálený přístup 
   Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-262-1060-3 (online ; pdf)
ISBN 978-80-262-1062-7 (online ; epub)
ISBN 978-80-262-1028-3 (print)
francouzština
Psychologie davu je jedním ze slavných děl citovaných v učebnicích psychologie i dalších společenských věd. Le Bon svou koncepci davu vybudoval v souvislosti s chováním davu během francouzské revoluce. Podle něj v davových situacích dochází k tzv. deindividuaci – to znamená, že jednotlivci přestávají sami sebe vnímat jako individuální bytosti a splývají s ostatními do jednoho mentálního sugestibilního celku, v němž se rychle šíří emoce a často i asociální chování. V první polovině 20. století byla tato teorie užita v souvislosti s pochopením vlivu médií. Le Bonovy myšlenky prý hojně využíval i Adolf Hitler. Deindividualizované chování, v němž se lidé dočasně přestávají chovat podle sociálních norem vštípených výchovou, zkoumali také slavní američtí psychologové jako Festinger a Zimbardo. Ač Le Bonova kniha vyšla již v roce 1895, výstižně popisuje děje, k nimž v životě naší společnosti dochází dodnes. Gustave Le Bon (1841–1931) byl francouzský sociální psycholog a sociolog. Ve svých knihách se zabýval například tematikou národních rysů, ras, stádním chováním a psychologií davů..
Popsáno podle online zdroje
001461282
Autorova předmluva ...6 // Úvod: Období davů ...10 // kniha první: Duše davů ...17 // 1 Obecná charakteristika davů, // psychologický zákon jejich duševní jednoty ...18 // 2 City a mravnost davu ...25 // 3 Ideje, způsob uvažování a obrazotvornost davů ...40 // 4 Náboženská forma všech davových přesvědčení ...47 // kniha druhá: Názory a přesvědčení davů ...51 // 1 Faktory působící nepřímo na přesvědčení a názory davů ...52 // 2 Faktory působící bezprostředně na názory davů ...65 // 3 Vůdcové davu a prostředky, jimiž přesvědčují ...74 // 4 Hranice proměnlivosti přesvědčení a názorů davů ...88 // kniha třetí: Klasifikace a popis různých druhů davů ...97 // 1 Klasifikace davů ...98 // 2 Davy tzv. zločinné ...101 // 3 Porotní soudy ...105 // 4 Davy voličské ...110 // 5 Parlamentní shromáždění ...117 // doslov: Psychologie davů na počátku 21. století ...131 // Úvod ...131 // Le Bon : Psychologie davu ...131 // Sigmund Freud: Psychologie masy a analýza Já ...149 // 1 lannah Arendtová: Dav v totalitním režimu ...152 // José Ortega ? Gasset: Vzpoura davů ...153 // Elias Canetti: Masa a moc ...156 // Hermann Broch: Masové šílenství ...160 // Davy nekonečné ...161 // Použitá literatura ...163 // Poznámky ke knize ...165 // Poznámky k doslovu ...171
(OCoLC)1013877364
(EBSC)1639964

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC