Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 22.10.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(11) Půjčeno:11x 
BK
EB
První vydání
Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017
274 stran : ilustrace ; 21 cm
Externí odkaz    Plný text PDF 
   Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro vzdálený přístup 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-246-3308-4 (brožováno)
ISBN 978-80-246-3353-4 (online ; pdf)
Obsahuje bibliografie a rejstřík
Anglické resumé
Popsáno podle tištěné verze
001461301
Obsah // Úvod 9 // 1. Vzdělávání a pohybové benefity (H. Dvořáková) 10 // 1.1 Změny vzdělávání 10 // 1.2 Benefity pohybu v životě člověka 12 // 1.3 Pohyb jako faktor zdraví 17 // 1.4 Pohyb v životě žáka 22 // 1.5 Obor Tělesná výchova ve vzdělávacích programech 25 // 2. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání // (H. Dvořáková) 35 // 2.1 Vzdělávací oblast Člověk a zdraví 36 // 2.2 Tělesná výchova 38 // 2.3 Didaktické aspekty oboru Tělesná výchova 40 // 2.3.1 Organizační formy tělesné výchovy 41 // 2.3.2 Vyučovací metody a styly v tělesné výchově 43 // 3. Realizace RVP Z V v oboru Tělesná výchova // (H. Dvořáková, Z- Engelthalerová, J. Hájková, M. Hronzová) 48 // 3.1 Klíčové kompetence v tělesné výchově 48 // 3.2 Učivo - činnosti ovlivňující zdraví 50 // 3.2.1 Význam pohybu pro zdraví 50 // 3.2.2 Příprava organismu 56 // 3.2.3 Zdravotně zaměřené činnosti 56 // 3.2.4 Rozvoj různých forem síly, rychlosti, vytrvalosti, // pohyblivosti a koordinace 58 // 3.2.5 Hygiena a bezpečnost 67 // 3.3 Učivo - činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností // 3.4 Učivo - činnosti podporující pohybové učení // 69 // 69 // 4. Konkretizace obsahu činností ovlivňujících úroveň // pohybových dovedností 73 // 4.1 Pohybové hry (L. Vojtíková) 73 // 4.1.1 Historická připomínka 75 // 4.1.2 Pohybové hry v RVP ZV 76 // 4.1.3 Didaktické aspekty 78 // 4.1.4 Bezpečnost 81 // 4.1.5 Diagnostika 81 // 4.1.6 Návrh optimálního obsahu učiva 82 // 4.2 Základy gymnastiky (J. Hájková) 85 // 4.2.1 Historická připomínka 86 // 4.2.2 Základy gymnastiky v RVP ZV 88 // 4.2.3 Didaktické aspekty 91 // 4.2.4 Bezpečnost 95 // 4.2.5 Návrh optimálního obsahu učiva 97 // 4.3 Rytmické a kondiční formy cvičení pro děti (J. Hájková) 105 // 4.3.1 Historická připomínka 106 //
4.3.2 Rytmické a kondiční formy cvičení pro děti v RVP ZV 107 // 4.3.3 Didaktické aspekty 108 // 4.3.4 Bezpečnost 111 // 4.3.5 Diagnostika 113 // 4.3.6 Návrh optimálního obsahu učiva 113 // 4.4 Průpravné úpoly (M. Dlouhý) 122 // 4.4.1 Historická připomínka 123 // 4.4.2 Průpravné úpoly v RVP ZV 124 // 4.4.3 Didaktické aspekty 126 // 4.4.4 Bezpečnost 130 // 4.4.5 Diagnostika 132 // 4.4.6 Návrh optimálního obsahu učiva 133 // 4.5 Základy atletiky (Z- Engelthalerová) 135 // 4.5.1 Historická připomínka 135 // 4.5.2 Základy atletiky v RVP ZV 139 // 4.5.3 Didaktické aspekty 142 // 4.5.4 Bezpečnost 146 // 4.5.5 Diagnostika 146 // 4.5.6 Návrh optimálního obsahu učiva 147 // 4.6 Základy sportovních her 150 // 4.6.1 Historická připomínka 152 // 4.6.2 Základy sportovních her v RVP ZV 153 // 4.6.3 Didaktické aspekty sportovních her 155 // 4.6.4 Bezpečnost 160 // 4.6.5 Diagnostika 160 // 4.6.6 Návrh optimálního obsahu učiva 161 // 4.7 Turistika a pobyt v přírodě (Z- Engelthalerová) 166 // 4.7.1 Historická připomínka 166 // 4.7.2 Turistika a pobyt v přírodě v RVP ZV 169 // 4.7.3 Didaktické aspekty 171 // 4.7.4 Bezpečnost 173 // 4.7.5 Diagnostika 174 // 4.7.6 Návrh optimálního obsahu učiva 175 // 4.8 Plavání (Irena Svobodová) 176 // 4.8.1 Historická připomínka 178 // 4.8.2 Plavání v RVP ZV 179 // 4.8.3 Didaktické aspekty 181 // 4.8.4 Bezpečnost 185 // 4.8.5 Diagnostika 186 // 4.8.6 Návrh optimálního obsahu učiva 188 // 4.9 Lyžování (M. Hronzová) 190 // 4.9.1 Historická připomínka 190 // 4.9.2 Cíle a úkoly lyžování 191 // 4.9.3 Lyžování v RVP ZV 192 // 4.9.4 Didaktické aspekty 193 // 4.9.5 Bezpečnost 195 // 4.9.6 Diagnostika 199 // 4.9.7 Návrh optimálního obsahu učiva 200 // 4.10 Bruslení (H. Dvořáková) 203 // 4.10.1 Historická připomínka 204 // 4.10.2 Bruslení v RVP ZV 206 //
4.10.3 Didaktické aspekty 208 // 4.10.4 Bezpečnost 210 // 4.10.5 Diagnostika 211 // 4.10.6 Návrh optimálního obsahu učiva 212 // 4.11 Zdravotní tělesná výchova (M. Hronzová) 213 // 4.11.1 Historické souvislosti 214 // 4.11.2 Zdravotní tělesná výchova v RVP 215 // 4.11.3 Didaktické aspekty 217 // 4.11.4 Bezpečnost 222 // 4.11.5 Vybrané diagnostické postupy 223 // 4.11.6 Druhy zdravotních oslabení a doporučené učivo 226 // 4.12 Průřezová témata (L. Vojtíková) 242 // 4.12.1 Osobnostní a sociálni výchova 243 // 4.12.2 Výchova demokratického občana 244 // 4.12.3 Výchova k myslení v evropských a globálních souvislostech 244 // 4.12.4 Multikulturní výchova 245 // 4.12.5 Environmentální výchova 245 // 4.12.6 Mediální výchova 245 // 4.13 Plánování (L. Vojtíková, K. Šrámková) 246 // Summary 249 // Přílohy 251 // Seznam příloh 251 // Příklady plánování 252 // Rejstřík 271
(OCoLC)1011110236
cnb002937123

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC