Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.01.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(13) Půjčeno:13x 
BK
EB
Vydání první
Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017
338 stran ; 21 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   Plný text PDF 
   * Návod pro Bookport 
   * Návod pro vzdálený přístup 

objednat
ISBN 978-80-246-3625-2 (brožováno)
ISBN 978-80-246-3654-2 (online ; pdf)
ISBN 8024636549 (ebook)
Obsahuje bibliografie
Anglické resumé
Popsáno podle tištěné verze
001461302
Obsah // Úvod 11 // 1 VÝCHODISKA VÝUKY TĚLESNÉ VÝCHOVY NA 2. STUPNI // ZÁKLADNÍCH ŠKOL 13 // 1.1 Teorie a praxe v tělesné výchově (Jiří Hrabinec) 14 // 1.1.1 Přístup učitele ? výuce tělesné výchovy 14 // 1.1.2 Tělesná výchova jako pedagogický systém 18 // 1.1.3 Základní pojmy tělesné výchovy a jejich souvislosti 22 // 1.2 Pohyb v životě žáka (Hana Dvořáková) 32 // 1.3 Tělesná výchova - tradiční součást školního vzdělávání // v českých zemích (Ladislav Kašpar) 40 // 1.3.1 Od prvních pokusů o zavedení tělesné výchovy do škol // až do vzniku Československa 41 // 1.3.2 Vývoj školní tělesné výchovy v letech 1918-1939 47 // 1.3.3 Výuka tělesné výchovy v Protektorátu Čechy a Morava 50 // 1.3.4 Školní tělesná výchova po druhé světové válce, do roku 1989 51 // 1.3.5 Vývoj školní tělesné výchovy v letech 1989-2004 56 // 1.3.6 Vývoj školní tělesné výchovy od 2004 57 // 1.4 Didaktická východiska tělesné výchovy na 2. stupni základní školy // (Martin Dlouhý) 60 // 1.4.1 Požadavky Rámcového vzdělávacího programu // a Školní vzdělávací program 60 // 1.4.2 Organizační formy ve školní tělesné výchově 63 // 1.4.3 Vyučovací jednotka tělesné výchovy 65 // 1.4.4 Základní výchovně-vzdělávací činnosti učitele 70 // 1.5 Antropomotorícká východiska tělesné výchovy na 2. stupni // základní školy (Jeroným Hájek, Jiří Hrabinec) 74 // 1.5.1 Motorické a psychické předpoklady žáků na 2. stupni základní školy 74 // 1.5.2 Pohybové schopnosti a jejich rozvoj 76 // 1.5.3 Pohybové dovednosti 80 // 1.5.4 Motorické učení 81 // 1.5.5 Tělesná cvičení 83 // 1.5.6 Somatotypy a předpoklady žáků k pohybové činnosti 84 // 1.6 Diagnostika pohybového aparátu, pohybových schopností a dovedností // (Marie Hronzová) 87 // 1.6.1 Diagnostika pohybového aparátu 87 //
1.6.1.1 Testování statické složky hybného systému 88 // 1.6.2 Diagnostika pohybových schopností 91 // 1.6.2.1 Testování silových schopností 91 // 1.6.2.2 Testování rychlostních schopností 92 // 1.6.2.3 Testování obratnostních schopností 93 // 1.6.2.4 Testování vytrvalostních schopností 94 // 1.6.2.5 Testování flexibility 95 // 1.6.3 Diagnostika pohybových dovedností 95 // 1.7 Podpora žáků se zdravotním znevýhodněním // ve školní tělesné výchově (Vanda Hájková) 98 // 1.7.1 Zdravotně znevýhodnění žáci ve výuce tělesné výchovy 98 // 1.7.2 Význam a rozsah podpůrných opatření 100 // 1.7.2.1 Podpora žáků s cystickou fibrózou (CF) 101 // 1.7.2.2 Podpora žáků s diabetem 1. typu 104 // 1.7.2.3 Podpora žáků s astma bronchiale 105 // 1.8 Sportovní trénink mládeže a výběr talentů (Jana Hájková) 110 // 1.8.1 Sportovní trénink mládeže 110 // 1.8.2 Výběr talentů 113 // 2 DIDAKTICKÉ PŘÍSTUPY K REALIZACI ŠKOLNÍ // TĚLESNÉ VÝCHOVY NA 2. STUPNI ZÁKLADNÍCH ŠKOL 115 // 2.1 Zdravotní tělesná výchova (Marie Hronzová) 116 // 2.1.1 Zdravotní tělesná výchova na 2. stupni základní školy 116 // 2.1.1.1 Zdravotní tělesná výchova v minulosti a dnes 116 // 2.1.1.2 Zdravotní tělesná výchova v Rámcovém vzdělávacím // programu a její cíle 117 // 2.1.2 Didaktické aspekty výuky zdravotní tělesné výchovy 119 // 2.1.2.1 Formy výuky a možnosti realizace zdravotní // tělesné výchovy na školách 119 // 2.1.2.2 Učivo u jednotlivých druhů oslabení 123 // 2.1.2.2.1 Oslabení podpůrně pohybového systému (A) 124 // 2.1.2.2.2 Oslabení vnitřních orgánů (B) 132 // 2.1.2.2.3 Oslabení smyslových a nervových funkcí (C) 137 // 2.1.3 Základní prostředky tělesné výchovy a zvláštní tělesné výchovy 140 // 2.1.3.1 Cvičení uvolňovací 141 // 2.1.3.2 Cvičení protahovací 142 //
2.1.3.3 Cvičení posilovači 145 // 2.1.3.4 Cvičení dechová 147 // 2.1.3.5 Cvičení relaxační 149 // 2.1.3.6 Cvičení koordinační 151 // 2.1.3.7 Cvičení balanční 152 // 2.2 Atletika (Ladislav Kaspar) 155 // 2.2.1 Atletika ve školní tělesné výchově na 2. stupni základní školy 155 // 2.2.1.1 Atletika jako sportovní odvětví a součást školní // tělesné výchovy 155 // 2.2.1.2 Atletika v osnovách tělesné výchovy 156 // 2.2.1.3 Možnosti atletiky k podpoře zdravotně orientované // zdatnosti a zdravotně orientované tělesné výchovy 158 // 2.2.1.4 Rozvoj pohybových schopností žáků atletickými prostředky 159 // 2.2.1.5 Atletika v programu Základní škola 160 // 2.2.1.6 Doporučované učivo v atletice na 2. stupni základní školy 161 // 2.2.1.7 Školní atletické soutěže 163 // 2.2.2 Didaktické aspekty atletiky 163 // 2.2.2.1 Didaktické zásady, přístupy, metody a styly v atletice 163 // 2.2.2.2 Didaktické formy výuky atletiky 169 // 2.2.2.3 Materiální vybavení pro výuku atletiky 172 // 2.2.3 Obsah atletiky na 2. stupni základní školy (atletické disciplíny) 173 // 2.2.3.1 Běhy hladké 173 // 2.2.3.2 Skoky 181 // 2.2.3.3 Hody a vrh 183 // 2.2.4 Vyučovací jednotka tělesné výchovy s atletickou náplní 186 // 2.2.5 Příklad zařazení výuky atletiky do tematického plánu tělesné výchovy 190 // 2.2.6 Bezpečnost při výuce atletiky 194 // 2.3 Gymnastika 197 // 2.3.1 Sportovní gymnastika (Otakar Mojžíš, Miroslav Zítko) 197 // 2.3.1.1 Gymnastika ve školní tělesné výchově 197 // 2.3.1.1.1 Pohybový obsah gymnastiky 199 // 2.3.1.1.2 Akrobatická příprava 202 // 2.3.1.2 Didaktické aspekty nácviku vybraných dovedností 207 // 2.3.1.2.1 Akrobacie 207 // 2.3.1.2.2 Cvičení na nářadí 211 // 2.3.1.2.3 Bezpečnost při cvičení na nářadí 215 // 2.3.2 Rytmická a kondiční gymnastika (Jana Hájková) 217 //
2.3.2.1 Rytmická a kondiční gymnastika ve školní tělesné výchově 217 // 2.3.2.1.1 Estetické a kondiční formy cvičení s hudbou // a rytmickým doprovodem v RVP a ŠVP 217 // 2.3.2.1.2 Vybavení pro rytmickou gymnastiku 219 // 2.3.2.1.3 Hodnocení rytmické gymnastiky 220 // 2.3.2.2 Didaktické aspekty rytmické a kondiční gymnastiky 220 // 2.3.2.2.1 Technika činností v rámci rytmické gymnastiky // a hudba 221 // 2.3.2.2.2 Vyučovací styly, metody, zásady a formy výuky // rytmické gymnastiky 222 // 2.3.2.3 Špecifika nácviku rytmické gymnastiky 224 // 2.3.2.3.1 Rytmická gymnastika s převážně // estetickým účinkem 224 // 2.3.2.3.2 Rytmická gymnastika s převážně // kondičním účinkem 229 // 2.4 Hry 233 // 2.4.1 Pohybové hry (Ladislav Pokorný) 233 // 2.4.1.1 Pohybové hry ve školní telesné výchove 233 // 2.4.1.1.1 Klasifikace pohybových her 234 // 2.4.1.1.2 Pohybové hry v Rámcovém vzdelávacím programu 235 // 2.4.1.2 Didaktické aspekty pohybových her 236 // 2.4.2 Sportovní hry (Věra Kuhnová, Radek Voprsálek) 239 // 2.4.2.1 Sportovní hry ve školní telesné výchově 239 // 2.4.2.1.1 Podmínky výuky sportovních her 241 // 2.4.2.1.2 Organizační formy výuky sportovních her 243 // 2.4.2.2 Didaktické aspekty výuky vybraných sportovních her 244 // 2.4.2.2.1 Basketbal 244 // 2.4.2.2.2 Volejbal 246 // 2.4.2.2.3 Fotbal 248 // 2.4.2.2.4 Házená 250 // 2.4.2.2.5 Florbal 251 // 2.4.2.2.6 Vybíjená 252 // 2.4.3 Netradiční sportovní hry (Ladislav Pokorný) 254 // 2.4.3.1 Netradiční sportovní hry ve školní tělesné výchově 254 // 2.4.3.1.1 Charakteristika netradičních sportovních her 255 // 2.4.3.1.2 Dělení netradičních sportovních her 256 // 2.4.3.2 Didaktické aspekty výuky netradičních sportovních her 257 // 2.4.3.3 Frisbee - příklad netradiční sportovní hry 259 // 2.5 Plavání 268 //
2.5.1 Plavání ve školní tělesné výchově 268 // 2.5.1.1 Význam plavání 268 // 2.5.1.2 Vývoj plaveckého výcviku v českých zemích 269 // 2.5.1.3 Výuka plavání v Rámcovém vzdělávacím programu // a ve Školním vzdělávacím programu 271 // 2.5.1.4 Výuka plavání v právních souvislostech 272 // 2.5.2 Didaktické aspekty výuky plavání 273 // 2.5.2.1 Diagnostika plavecké úrovně 273 // 2.5.2.3 Metody výuky a pedagogické principy v plavání 276 // 2.6 Úpoly 279 // 2.6.1 Úpoly ve školní tělesné výchově 279 // 2.6.1.1 Charakteristika a význam úpolů 279 // 2.6.1.2 Úpoly v rámcových vzdělávacích programech 281 // 2.6.2 Didaktické aspekty výuky úpolů na 2. stupni ZŠ 282 // 2.6.2.1 Cíle, organizační formy a metody výuky úpolů 282 // 2.6.2.2 Bezpečnost při výuce úpolů 286 // 2.7 Outdoorové aktivity 290 // 2.7.1 Turistika (Zdeňka Engelthalerová) 291 // 2.7.1.1 Turistika ve školní tělesné výchově 291 // 2.7.1.1.1 Charakteristika turistiky a její místo // v Rámcovém vzdělávacím programu 291 // 2.7.1.1.2 Příprava turistické akce 292 // 2.7.1.2 Didaktické aspekty jednotlivých druhů turistiky 294 // 2.7.1.2.1 Pěší turistika 294 // 2.7.1.2.2 Cykloturistika 295 // 2.7.1.2.3 Vodní turistika 297 // 2.7.1.2.4 Turistika na lyžích 299 // 2.7.2 Lanové aktivity (Ivan Přibyl) 301 // 2.7.2.1 Lanové aktivity ve školní tělesné výchově 301 // 2.7.2.2 Lanová centra, typy překážek a jištění 303 // 2.7.2.3 Bezpečnost při lanových aktivitách 305 // 2.7.3 Lyžování a snowboarding (Mane Hronzová, Ivan Přibyl) 307 // 2.7.3.1 Lyžování ve školní tělesné výchově (Marie Hronzová) 307 // Výuka lyžování na 2. stupni základní školy 308 // 2.7.3.2.1 Cíle, úkoly a benefity lyžování ve školní // tělesné výchově 309 // 2.7.3.2.2 Vyučovací postupy, metody, zásady a styly ve výuce lyžování 310 //
2.7.3.2.3 Stavba a vedení vyučovací jednotky 312 // 2.7.3.3 Výuka lyžování na sjezdových lyžích 312 // 2.7.3.3.1 Sjezdová lyžařská výzbroj a výstroj 312 // 2.7.3.3.2 Bezpečnost při výuce sjezdového lyžování 313 // 2.7.3.3.3 Vybrané prvky a postupy ve sjezdovém lyžování 314 // 2.7.3.4 Výuka lyžování na běžeckých lyžích 314 // 2.7.3.4.1 Běžecká lyžařská výzbroj a výstroj 314 // 2.7.3.4.2 Bezpečnost při výuce a výletech na běžkách 315 // 2.7.3.4.3 Vybrané prvky a postupy ve výuce lyžování // na běžeckých lyžích 316 // 2.7.3.5 Hry na lyžích 316 // 2.7.3.6 Výuka snowboardingu (Ivan Přibyl) 317 // 2.7.3.6.1 Snowboarding ve školní tělesné výchově 317 // 2.7.3.6.2 Snowboardové vybavení 317 // 2.7.3.6.3 Vybrané prvky a postupy ve výuce // snowboardingu 318 // 2.7.3.6.4 Bezpečnost při výuce na snowboardu 319 // 2.7.3.7 Pravidla pro vedení výcviku 320 // 2.7.3.7.1 Lyžařský výcvik 320 // 2.7.3.7.2 Pravidla chování na běžeckých tratích 321 // 2.7.4 Bruslení (Ladislav Pokorný) 323 // 2.7.4.1 Bruslení ve školní tělesné výchově 323 // 2.7.4.1.1 Prostory využívané školami pro výuku bruslení 324 // 2.7.4.1.2 Bruslařské sporty ve výuce bruslení 325 // 2.7.4.2 Didaktické aspekty výuky bruslení 326 // 2.7.4.2.1 Technika a metodika bruslení 326 // 2.7.4.2.2 Organizační formy výuky bruslení 332 // Summary 334 // O autorech 336
(OCoLC)1011118947
cnb002903930

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC