Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.07.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.7) Půjčeno:4x 
BK
Vydání první
Ostrava : Ostravská univerzita, 2017
122 stran : ilustrace, 1 mapa ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-7464-955-4 (brožováno)
100 výtisků
Obsahuje bibliografii na stranách 101-109, bibliografické odkazy a rejstřík
Polské a anglické resumé
001461308
SPIS TRESCI // Spis tresci...5 // WstQp...7 // Rozdziat I Cz$šč teoretyczna...11 // 1.1. Nowe media...H // 1.1.1. Próba charakterystyki pojídá...11 // 1.1.2. Konwergencja...15 // 1.2. jQzyk nowych mediów w Polsce...18 // 1.3. Potencjat nowych mediów a zmiany spoteczne...21 // 1.4. J zykowy obraz šwiata...24 // 1.5. Stereotyp...25 // Rozdziat II...29 // Obraz Czech i Czechów w polskoj zycznych nowych mediach...29 // 2.1. Czech jako s siad...29 // 2.2. Przymiotniki wartošciujqce okrešlaj ce „Czecha"...36 // 2.3. Pepik...44 // 2.4. Knedlík...51 // 2.5. Czeszka...53 // 2.6. Bohemia...55 // 2.7. Inne okrešlenia Czechów wyst pujqce w internecie...56 // 2.7.1. Rohliki, Bramborki i Hranolki...57 // 2.7.2. Marmeladziorze...57 // 2.7.3. Honziki i Hawranki...58 // 2.8. Zwiqzki frazeologiczne...50 // Rozdziat III...53 // Kontekst kulturowy wypowiedzi respondentów na témat Czech i Czechów i jego wptyw na ksztattowanie síq j zykowego obrazu šwiata...53 // 3.1. Janusz A. Majcherek, Tak podobnie, tak inaczej. Rzecz o Czechach i Polakach...63 // 3.2. Dyplomatyczne starcie w Czechach. Prezydent kontra ambasador USA...70 // 3.3. Czeskie media krytykujq Farng: „POLSKA CI ŽARÓWKA!"...74 // Rozdziat IV...77 // Badanie ankietowe...77 // 4.1. Zasady przeprowadzania badania ankietowego // 77 // 4.1.1. Kategoryzacja...77 // 4.1.2. Metoda...78 // 4.2. Wyniki badania ankietowego...80 // 4.2.1. Podaj znaczenia stowa Czech...80 // 4.2.2. Podaj wyrazy, ktorých užywasz zamiast slowa
Czech...81 // 4.2.3. Podaj cechy, które wedtug Ciebie najlepiej charakteryzujq typowego Czecha (jaki // jest?)...82 // 4.2.4. Podaj cechy, które wedlug Ciebie najlepiej charakteryzujq wzorowego Czecha (jaki // powinien byc?)...83 // 4.2.5. Wymien przedmioty charakterystyczne dia Czecha...84 // 4.2.6. Uzupetnij zdanie: X jest Czechem, ale...85 // 4.2.7. Dopisz nasuwaj cy Ci síq rzeczownik do przymiotnika...86 // 4.2.8. Dopisz czasownik do wyražeň i objašnij znaczenia catych zwrotów...88 // 4.2.9. Podaj znane Ci przystowia/powiedzenia/anegdoty/idiomy zwi zane z Czechami...89 // 4.2.10. Podaj nasuwaj ce Ci si skojarzenia, zwi zane z Republiky Czesk ...90 // 4.2.11. Pteč...93 // 4.2.12. Wiek...94 // 4.3.13. Miejsce zamieszkania...95 // 4.3.14. Wyksztatcenie...95 // 4.2.15. Ile godzin dziennie sp dzasz na korzystaniu z internetu?...96 // Czechy i Czesi - jak postrzegani sq przez polskich užytkowników sieci (wyniki badaň)...97 // Bibliografia...101 // Streszczenie...111 // Summary...115 // Spis grafik...119 // Indeks osobowy...121

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC