Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.08.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Biografie
Vydání první
Praha : Univerzita Karlova v Praze, Katolická teologická fakulta, Ústav dějin křesťanského umění v NLN, s.r.o., 2017
382 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace (některé barevné), portréty, plány, faksimile ; 25 cm

objednat
ISBN 978-80-7422-415-7 (vázáno)
Opera Facultatis theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis. Historia et historia artium ; vol. XXVI
Obsahuje bibliografii na stranách 352-365, bibliografické odkazy a rejstříky
Anglické resumé
001461376
OBSAH // ¦i // Úvodní slovo a poděkování // SLOVO K FRANTIŠKU MATOUŠOVI BÖHMBOVI // HISTORIE ŘÁDU CHOD ŘÁDU // NOVÁ DOBA S NOVÝM ŘÁDEM ANEB UMĚNÍ JAKOŽTO VYJÁDŘENÍ ŘÁDOVÉ IDENTITY OD VELMISTRA VALDŠTEJNA - UNUS EST MAGISTER VESTER (Mt 23, 8) 26 // Jiří Ignác Pospíchal a Jan Bedřich Valdštejn - obnova řádového ducha 28 Stavební i jiné aktivity druhé poloviny 17. století 31 // Jan František Frachimont z Frankenfeldu // a Martin Konstantin Beinlich - rozkvět řádu 38 // NÁSTUP VRCHOLNÉHO BAROKA // ZA VELMISTRA MARTINA KONSTANTINA BEINLICHA 42 // Beinlich, kultivovaný prelát na kulturním poli 44 // Uherská fundace v Bratislavě 47 // Stavba kostela v Kynšperku nad Ohří 48 // 5 // SOCHAŘI NA ŘÁDOVÉM ZBOŽÍ 53 // Sousoší Nejsvětější Trojice v Karlových Varech 62 // Brandi eum pingit 64 // Závěr života Martina Konstantina Beinlicha 70 // PŘEVOR FRANTIŠEK MATOUŠ BÖHMB 73 // Volba velmistra na svátek Anežky České 75 // Pražská korunovace Karla VI. v roce 1723 78 // PICTOR NOSTER - VÁCLAV VAVŘINEC REINER VE SLUŽBÁCH ŘÁDU 80 // Práce na kupoli 85 // „HOC SIGNUM ERIT IN COELIS“, „IN HOC SIGNO VINCES“ 87 // Zbývající Reinero va díla pro řád 101 // Svatá těla a ostatní relikvie 108 // CHLUM SVATÉ MAŘÍ 113 // Koncepce výzdoby poutního místa 124 // SLAVNÉ OSOBNOSTI VE ŠPITÁLE SVATÉHO FRANTIŠKA U PATY MOSTU HO // Mořic Adolf Sachsen-Zeitz a ostatní preláti za velmistra Böhmba 140
// Významné osobnosti z Böhmbova okruhu 147 // P. Jan Jakub Höffner - děkan z Horního Slavkova 152 // P. Jan František Beckovský - řádový historik 157 // P. František Ludvík Poppe 163 // ŘÁDOVÁ HUDBA ZA VELMISTRA BÖHMBA 167 // Od masopustu ? oratoriím a liturgii Svatého týdne 168 // Oratoria 169 // KŘIŽOVNICKÝ THAUMATURG - POČÁTEK ÚCTY KE SVATÉMU ALMUŽNÍKOVI 175 // Stelifer, hlavní patron nositelů hvězdy - Nepomucenské oslavy u mostu v roce 1729 176 // 6 // MĚSTO A VESNICE NA PŘÍKLADECH KOSTELŮ V LOKTI A KLUČENICÍCH 183 // Klučenice - kostel Narození sv. Jana Křtitele a Antonína Poustevníka 183 Děkanský kostel svátého Václava v Lokti 189 // ROZŠÍŘENÍ ŘÁDU „PER HUNGARIAM ET AUSTRIAM" 200 // Založení komendy svátého Martina a Leopolda v Bratislavě 200 // Franz Anton Pilgram a stavba kostela sv. Josefa 204 // Vídeňská fundace císařské komendy u svátého Karla Boromejského 1733 210 // Anton Erhard Martinelli a císařská komenda se špitálem 216 // AEDILIS NOSTER - KILIÁN IGNÁC DIENTZENHOFER VE SLUŽBÁCH KŘIŽOVNÍKŮ 241 // Kryštof a Kilián Ignác 241 // Kostel svaté Maří Magdalény zbudovaný na „Pravém klenotu království“ 248 Plány K. I. Dientzenhofera ke kostelu 253 // Vybavení a výzdoba kostela svaté Maří Magdalény 263 // Ohradní zeď hřbitova 269 // Nové panství Popovice a přestavba tvrze 272 // Plány farních budov 278 // STELIFERI A PRAŽSKÉ SLAVNOSTI // KORUNOVACE MARIE TEREZIE
V ROCE 1743 283 // Generálovo zlaté jubileum profese s Aplausem sedmi hvězd 288 // Novostavba kostela sv. Mořice v Řevnicích 298 // Závěr velmistrova života 306 // Závěrečný odkaz 315 // Stavební plány 316 // Poznámky 323 // Ediční poznámka 351 // Prameny a literatura 352 // Zdroje obrazového doprovodu 366 // Jmenný rejstřík 374 // Místní rejstřík 378 // Resumé 379 // 7
(OCoLC)1003285042
cnb002905305

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC