Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 06.02.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:2x 
BK
Příručka
2. vydání
[Praha] : Pasparta, [2016]
166 stran : formuláře ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-88163-36-7 (brožováno)
Obsahuje bibliografii na stranách 161-166
001461503
1. Kdo jsou žáci se speciálními vzdělávacími potřebami?...6 // - Legislativní rámec problematiky...6 // - Speciální vzdělávací potřeby (SVP)...8 // - Přehled podpůrných opatření a jejich popis...8 // 2. Poradenské služby...18 // - Obecné informace ? poradenským službám... 18 // - Účel poradenských služeb...21 // - Zpráva školského poradenského zařízení...22 // - Doporučení pro vzdělávání žáka se SVP...24 // - Pedagogicko-psychologická poradna (PPP)...25 // - Speciálně pedagogické centrum (SPC)...27 // - Poradenské služby školy...34 // - Školní speciální pedagog...37 // - Školní psycholog...41 // - Výchovný poradce...43 // - Metodik prevence...46 // - Vzájemná spolupráce odborníků a jejich komunikace s rodiči...48 // - Spolupráce rodičů se školou a poradenským zařízením...51 // 3. Zápis do první třídy základní školy...56 // - Školní zralost a spolupráce s mateřskými školami...56 // - Zápis do 1. třídy...59 // - Odklad povinné školní docházky...61 // - Předčasné přijetí ? povinné školní docházce...62 // - Individuální vzdělávání...63 // - Přípravné třídy...65 // 4. Přestup do jiné školy během studia...71 // 5. Přechod na II. stupeň základní školy...73 // 6. Přechod na víceleté gymnázium...74 // 7. Přechod na střední školu, vysokou školu...76 // - Přijímání na střední školy...76 // - Navrhovaná opatření ? maturitní zkoušce...81 // - Státní
maturita a její úprava pro studenty se SVP...82 // - Opravné a náhradní zkoušky...87 // 8. Plán pedagogické podpory a Individuální vzdělávací plán...89 // - Plán pedagogické podpory...89 // - Žádost o IVP a správní řízení...93 // - Jak má IVP vypadat, kdo ho zpracovává, na co si dát pozor...94 // - Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se SVP (slovní hodnocení)...118 // 9. Asistent pedagoga...124 // - Posudek poradenského zařízení...124 // - Žádosti o asistenta pedagoga, souhlas se zřízením funkce // asistenta pedagoga... 124 // - Požadavky na asistenta pedagoga a výběr vhodného asistenta...125 // - Náplň práce asistenta pedagoga...126 // - Spolupráce asistenta pedagoga s rodiči a učiteli... 128 // 10. Kalendář školního roku (podle měsíců) žáka se SVP...132 // 11. Seznam zkratek...134 // 12. Přílohy...135 // A/Vzor - žádost o přijetí dítěte do školy... 135 // B/Vzor - zápisní lístek... 136 // C/Vzor - žádost o odklad povinné školní docházky... 137 // D/Vzor - kritéria pro přijetí... 139 // E/Vzor - kladné stanovisko ? žádosti o odklad povinné školní docházky. . . 140 F/Vzor - zamítavé stanovisko ? žádosti // o odklad povinné školní docházky... 141 // G/Vzor - žádost o předčasné přijetí dítěte ? základnímu vzdělávání..142 // H/Vzor - žádost o povolení přestupu... 144 // CH/Vzor - rozhodnutí o povolení přestupu...145 // ľ Vzor - žádost o povolení IVP...146
// J/Vzor - rozhodnutí o povolení IVP...147 // ? Vzor - doporučení školského poradenského zařízení pro úpravu // podmínek přijímacích zkoušek... 148 // L Vzor - Individuální vzdělávací plán (dle vyhlášky č. 27/2016 Sb.).150 // W Vzor - Plán pedagogické podpory (dle vyhlášky č. 27/2016 Sb.)...153 // N/Vzor - Zpráva školského poradenského zařízení // (dle vyhlášky č. 27/2016 Sb.)...156 // O/ Vzor - Doporučení pro vzdělávání žáka se SVP ve škole // (dle vyhlášky č. 27/2016 Sb.)... 157 // 13. Seznam doporučené literatury pro rodiče dětí se SVP...161 // PŘEHLED LEGISLATIVY...166
(OCoLC)962341127
cnb002835362

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC