Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.09.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(13) Půjčeno:13x 
BK
Příručka
Vydání první
Praha : Pasparta, [2017]
116 stran : ilustrace (některé barevné) ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-88163-61-9 (brožováno)
Obsahuje bibliografii na straně 111
001461513
ÚVOD 5 // 1. Vliv oslabení, vrozené vady nebo ztráty zraku na vývoj dítěte 7 // 1.1 Omezení vyplývající ze zrakového postižení 9 // 2. Prevence poruch zraku 13 // 2.1 Předcházení úrazům a první pomoc při úrazu 13 // 2.2 Posuzování snížení až ztráty zraku 14 // 3. Komunikace se žákem se zrakovým postižením, // s jeho rodinou, podpora komunikace mezi spolužáky ve třídě 15 // 3.1 Specifika komunikace se žáky s lehčím stupněm postižení 15 // 3.2 Specifika komunikace se žáky s těžším stupněm postižení 18 // 3.3 Komunikace školy se zákonnými zástupci 20 // 3.4 Podpora komunikace mezi spolužáky ve třídě 23 // 4. Asistent pedagoga a jeho činnost při předškolním // vzdělávání v MŠ a přípravném ročníku ZŠ 25 // 4.1 Vzdělávání dětí s již diagnostikovanou zrakovou vadou 25 // 4.2 Diagnostická činnost u dětí v předškolním věku 27 // 4.3 Podpůrná opatření v předškolním vzdělávání a činnost // asistenta pedagoga podle vzdělávacích oblastí RVP PV 29 // 4. 3.1 Dítě a jeho tělo 30 // 4. 3. 2 Dítě a jeho psychika 33 // 4. 3. 3 Dítě a ten druhý 35 // 4. 3. 4 Dítě a společnost 36 // 4. 3. 5 Dítě a svět 37 // 5. Asistent pedagoga a jeho podpora žáka se zrakovým postižením při základním vzdělávání na 1. stupni ZŠ 39 // 5.1 Potřebuje žák se zrakovým postižením asistenta pedagoga? 39 // 5.2 Jazyk a jazyková komunikace 41 // 5.2.1 Čtení 41 // 5. 2. 2 Psaní 44 // 5. 2. 3 Čtení a psaní nevidomých 46 // 5. 2.4 Čtení Braillova písma 48 // 5. 2. 5 Psaní Braillova písma 50 // 5.3 Cizí jazyk 51 // Jana Janková, Dagmar Moravcová // 5.4 Matematika a její aplikace 52 // 5.5 Informační a komunikační technologie 55 // 5.6 Člověk a jeho svět (Prvouka, Přírodověda, Vlastivěda) 55 // 5.7 Umění a kultura 56 //
5.8 Člověk a zdraví 57 // 5.9 Člověk a svět práce 58 // 6. Asistent pedagoga a jeho podpora žáka se zrakovým postižením // při základním vzdělávání na 2. stupni ZŠ a gymnáziu 59 // 6.1 Potřebuje žák se zrakovým postižením asistenta // pedagoga na 2. stupni ZŠ? 59 // 6.2 Jazyk a jazyková komunikace 60 // 6.3 Cizí jazyk 62 // 6.4 Matematika a její aplikace 63 // 6.5 Informační a komunikační technologie 64 // 6.6 Člověk a společnost (Dějepis, Výchova k občanství) 65 // 6.7 Člověk a příroda (Fyzika, Chemie, Přírodopis, Zeměpis) 66 // 6.8 Umění a kultura 67 // 6.9 Člověk a zdraví (TV, Výchova ke zdraví) 68 // 6.10 Člověk a svět práce 70 // 7. Asistent pedagoga a speciálně-pedagogická péče 72 // 8. Asistent pedagoga a vzdělávací aktivity mimo budovu školy 76 // 9. Asistent pedagoga u dítěte se souběžným postižením více vadami 82 // 10. Speciální optické a neoptické pomůcky 86 // 11. Nácvik dovedností se speciálními optickými pomůckami 97 // Závěr 110 // Literatura 111 // Použitý obrazový materiál 111 // Barevná příloha 113
(OCoLC)1003287073
cnb002909749

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC