Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 21.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5) Půjčeno:5x 
BK
Příručka
V Praze : DharmaGaia, 2017
293 stran ; 20 cm

objednat
ISBN 978-80-7436-076-3 (brožováno)
Nová éra
angličtina
Přeloženo z angličtiny
Obsahuje bibliografie a rejstřík
001461530
Obsah // Poděkování 7 // Předmluva 8 // Úvod // 1. MÉ OSOBNÍ ZÁZEMÍ 18 // Fascinace terapií 19 // Průlom způsobila dýchací technika 20 // Otevření dveří pomocí substance 26 // 2. MŮJ VÝCVIK V PSYCHOLYTICKÉ TERAPII 33 // První výcvikový víkend: MDMA s 50 mikrogramy LSD 39 // Druhý výcvikový víkend: MDMA 41 // Tretí výcvikový víkend: MDMA a 2C-B 41 // Čtvrtý víkend: MDMA a LSD 42 // Pátý víkend: okamžik smrti 43 // Šestý výcvikový víkend: okamžik zrození 44 // Další zkušenosti se Samuelem Widmerem 45 // 3. ROZVOJ SETTINGU - CESTA ? MÉMU MODELU // PSYCHOLYTICKÉ PSYCHOTERAPIE 48 // První skupiny: adepti meditace a průzkumníci 49 // Matka Aya a pečení chleba 31 // 4. PSYCHOTERAPIE A PSYCHOLYTICKÁ PSYCHOTERAPIE 55 // Jedinec před započetím psychoterapie 55 // „Porucha“ 56 // Podmínky, jež je nutné splnit před zahájením psychoterapie 57 // 289 // Nevědomá mysl 58 // Trauma a disociace 59 // Skutečně tradiční psychoterapie funguje? 60 // Rozšiřování vědomí ? naplnění terapeutickěho záměru 61 // Jak psycholytická terapie funguje? 64 // Rozšiřování mých terapeutických obzorů 67 // Vztah klient-terapeut 69 // 5. PSYCHOAKTIVNÍ SUBSTANCE 75 // Popis, představení a roztřídění 75 // Psychoaktivní substance jako nespecifické zesilovače vědomí, katalyzátory a vstupní brány do nevědomí 77 // Vnímání, vědomí a rozšířené vědomí 79 // Trojice dávkování, set a setting - kontrolovaný
setting 81 // Kontrolovaný setting, přehled 84 // Křivka průběhu seance 85 // MDMA: 3,4-Methylendioxy-n-methamfetamin 86 // Účinky MDMA 87 // Jaké to je si vzít MDMA? 88 // Fáze nástupu u MDMA 91 // Fáze plato u MDMA 93 // LSD: Diethylamid kyseliny lysergové 94 // Jak LSD působí? 96 // Náročný emocionální zážitek — příběh N. 100 // Komentář ? příběhu N. 105 // Neobvyklé účinky LSD a dalších substancí 108 // Zvláštní povaha LSD 111 // Nástup účinku LSD 113 // Zkušenosti s LSD od zkušeného klienta 114 // Fáze plato u LSD 116 // 2C-B: 4-Brom-2,5-dimethoxyfenylethylamin 116 // Nástup účinku u 2C-B 117 // Zpráva psaná pod vlivem 2C-B 117 // Entheogeny: Psilocybin, Meskalin a Ayahuasca 118 // Psilocybin, Psilocin 119 // Specifické účinky psilocybinu 119 // Jedna raná zkušenost s houbami 121 // Harmalové alkaloidy a DMT: ayahuasca 122 // Kombinování substancí 123 // 290 // Problém s požitím substance terapeutem při sezení 124 // Integrace 127 // 6. POSTUPY A NÁSTROJE PSYCHOLYTICKÉ // PSYCHOTERAPIE 132 // První podprogram: vnější struktura víkendu 133 // Páteční večer - formulace záměru 133 // Druhý podprogram: formální náplň sezení 134 // Sobota - příprava, požití a nástup účinku 134 // Terapeutické nástroje 139 // 1. Terapeut 139 // 2. Substance 139 // 3. Modifikovaná práce s rodinnými konstelacemi 139 // 4. Živá práce s tělem 141 // 5. Skupina 145 // 6. Hudba 149 // Funkce symptomu
153 // Důležitost vyjádření záměru 155 // Korektivní nová zkušenost 155 // Iterativní integrační proces 156 // Příklady skutečné práce 157 // Nástup účinku u MDMA 157 // Práce ve fázi plato 161 // 7. STUPNĚ PSYCHOLYTICKÉ TERAPIE 165 // Představení tohoto druhu „práce“ 165 // Výběr klientů - instruktáž a kontraindikace 166 // Zjišťování cílů efektivní psycholytické terapie 167 // Od „začátečníka“ k „maturantovi“ 168 // 8. STADIA PROCESU UČENÍ V PSYCHOLYTICKÉ TERAPII 185 // Stadia procesu učení 185 // Hlavní terapeutické zadání 188 // Příklad základního terapeutického zadání 188 // Osobní historie - psychosomatika 189 // Rodiče a rodina 191 // Psychosomatika 195 // Epigenetika - transgenerační trauma a předkové 195 // Příklad 1 : biografický a epigenetický (ayahuasca) 196 // 291 // Príklad 2: epigenetický 197 // Príklad 3: epigenetický 197 // Příklad 4: transgenerační trauma 198 // Rané vlivy: vztahové vzorce, od systémů víry k vzorcům chování 198 Pôvod vzorců chování v embryonální a fetální fázi 199 // Skupinové problémy 208 // Kritické posouzení terapie a její omezení 209 // 9. PROCESY 211 // Příběh Y. 211 // 2006, první soubor poznámek ? případu: MDMA 212 // 2006, druhý soubor poznámek ? případu: MDMA a LSD 213 // 2006, třetí soubor poznámek ? případu: ayahuasca 213 // 2007, čtvrtý soubor poznámek ? případu: ayahuasca 215 // 2007, pátý soubor
poznámek ? případu: 2C-B 217 // 2008, šestý soubor poznámek ? případu: 2C-B, MDMA, LSD 217 // 2007, sedmý soubor poznámek ? případu: 2C-B, // MDMA, LSD 218 // 2008, osmý soubor poznámek ? případu: MDMA 219 // 2008, devátý soubor poznámek ? případu: ayahuasca 220 // 2008, desátý soubor poznámek ? případu: // 250 mikrogramů LSD 221 // 2008, jedenáctý soubor poznámek ? případu: 2C-B a LSD 222 // 2009, čtrnáctý soubor poznámek ? případu: 2C-B a LSD 222 2009, patnáctý soubor poznámek ? případu: 2C-B a MDMA 224 2009, šestnáctý soubor poznámek ? případu: MDMA a LSD 225 2009, sedmnáctý soubor poznámek ? případu: // 250 mikrogramů LSD 225 // 2009, osmnáctý soubor poznámek ? případu: 2C-B a LSD 227 Komentář ? procesu, kterým Y prošel 227 // Příběh Mo. 229 // Celková zpráva o terapeutickém procesu 229 // Poznámky ? terapeutickému procesu Mo. 236 // Poznámky ? případu: ayahuasca, Brazílie 240 // 10. NEBEZPEČÍ, RIZIKA, VEDLEJŠÍ ÚČINKY A ZÁKON 242 // Je práce se substancemi v kontrolovaném settingu nebezpečná? 243 Zdravotní problémy 243 // Při požití substancí v kontrolovaném setingu nic nehrozí 244 // 292 // Význam emocionálně vypjatých zážitků v psycholytické terapii 245 Cesta ? bezpečnému sebepoznávacímu sezení 245 // Dávkování, set a setting jsou úzce propojené 245 // Klient a dávkování 246 // Přístup klienta 246 // Úroveň klientových znalostí 246 // Úroveň klientovy
způsobilosti 246 // Kombinace setu a settingu 246 // Terapeut a dávkování 247 // Terapeut a klient 247 // Terapeut a prostředí 247 // Terapeut jako horský průvodce: požadavky na něj kladené 247 // Vedlejší účinky terapie 249 // Rizika a vedlejší účinky terapie se substancí 249 // Jevy, s nimiž se lze setkat při práci s psychoaktivními substancemi 250 Potenciální nebezpečí číhající na klienty 251 // Kontext ilegality 252 // Moje osobní zkušenost s ilegalitou 254 // Výhody ilegality 256 // Nebezpečí chyb 256 // Nezdar a úspěch 257 // Supervize, intervence a výměna vědomostí 259 // 11. PARALELY PSYCHOLYTICKÉ PRÁCE S ŠAMANISMEM, // LÉČITELSTVÍM A SPIRITUALITOU 261 // Paralely se šamanismem 261 // Léčení 263 // Spiritualita 264 // 12. ZÁVĚR - OHLÉDNUTÍ ZPĚT A VÝHLED // DO BUDOUCNOSTI 265 // Ohlédnutí zpět 265 // Výhled do budoucnosti 266 // Bibliografie 269 // První doslov ? českému vydání 272 // Druhý doslov ? českému vydání 277 // Rejstřík 282 // O autorce 287 // 293
cnb002926574

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC