Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 11.12.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:2x 
BK
Příručka
2., doplněné a přepracované vydání
Praha : Mladá fronta, 2017
143 stran : barevné ilustrace ; 19 cm

objednat
ISBN 978-80-204-4665-7 (vázáno)
Aeskulap
Obsahuje bibliografii na stranách 133-134 a rejstřík
001461811
Předmluva ke druhému vydání 7 // 1 Poruchy růstu 8 // 1.1 Obecné poznatky k fyziologickému růstu dítěte . 8 // 1.2 Faktory ovlivňuj ící růst 9 // 1.3 Definice poruchy růstu a její příčiny 10 // 1.3.1 Malý vzrůst 10 // 1.3.2 Nadměrný růst 12 // 1.4 Hodnocení růstu a vývoje dítěte 12 // 1.4.1 Posouzení genetického // růstového potenciálu dítěte 12 // 1.4.2 Růstová rychlost 14 // 1.4.3 Lineárnost růstu 17 // 1.4.4 Proporcionalita tělesného růstu 17 // 1.4.5 Hodnocení pohlavního vývoj e 19 // 1.4.6 Biologické zrání jedince 20 // 1.5 Současné indikace léčby růstovým hormonem 20 // 1.5.1 Praktické poznatky k diagnostice pacientů // s deficitem růstového hormonu 21 // 1.5.2 Praktické poznatky k diagnostice dívek // s Turnérovým syndromem (TS) 24 // 1.5.3 Růstové selhání navazující na intrauterinní růstovou // retardaci (SGA/IUGR) 25 // 1.5.4 Praderův-Williho syndrom 26 // 1.5.5 Lériho-Weillův syndrom 27 // 1.6 Některé další příčiny poruchy růstu // a jejich léčba 27 // 1.7 Závěrečná doporučení pro praxi 29 // 2 Poruchy puberty 32 // 2.1 Obecné poznatky k fyziologickému // průběhu puberty 32 // 2.1.1 Adrenarché 32 // 2.1.2 Gonadarché 33 // 2.2 Poruchy puberty u dívek 37 // 2.2.1 Předčasná puberta (pubertaspraecox) 37 // 2.3 Poruchy puberty u chlapců 40 // 2.3.1 Předčasná puberta (pubertas praecox) 40 // 2.4 Pubertas tarda u chlapců a dívek 42 // 2.4.1 Příčiny opožděné pub erty 42 // 2.5 Inkompletní formy puberty 45 // 2.5.1 Telarché praecox 45 // 2.5.2 Pubarché praecox 46 // 2.5.3 Izolované vaginální krvácení 47 // 2.6 Pubertální gynekomastie 47 // 2.7 Závěrečná doporučení pro praxi 48 // 3 Poruchy štítné žlázy 50 // 3.1 Obecné poznatky k funkci štítné žlázy 50 // 3.2 Vrozené poruchy štítné žlázy 51 //
3.2.1 Kongenitální hypotyreóza endemická 52 // 3.2.2 Kongenitálníhypotyreóza sporadická 52 // 3.3 Získané poruchy štítné žlázy 56 // 3.3.1 Difúzni struma 57 // 3.3.2 Juvenilní lymfocytární tyreoiditida (JLT) 58 // 3.3.3 Juvenilní Gravesova-Basedowova choroba 62 // 3.3.4 Subklinická tyreopatie 64 // 3.3.5 Akutní supurativní tyreoiditida 64 // 3.3.6 Subakutní tyreoiditida (De Quervainova, obrovskobuněčná, granulomatózní) 65 // 3.3.7 Nádory štítné žlázy 65 // 3.4 Závěrečná doporučení pro praxi 67 // 4 Poruchy nadledvin 69 // 4.1 Obecné poznatky k funkci nadledvin 69 // 4.2 Adrenální insuficience 70 // 4.2.1 Klinické a laboratorní příznaky primární adrenální insuficience 70 // 4.3 Vrozená primární adrenální insuficience 70 // 4.3.1 Vrozená adrenální hyperplazie (congenital adrenal hyperplasia, ???) 71 // 4.4 Získaná primární adrenální insuficience 79 // 4.4.1 Addisonova choroba 80 // 4.5 Hyperfunkce kůry nadledvin 82 // 4.5.1 Primární hyperaldosteronismus 82 // 4.5.2 Cushingův syndrom 82 // 4.6 Onemocnění dřeně nadledvin 86 // 4.6.1 Feochromocytom 86 // 4.7 Závěrečná doporučení pro praxi 87 // 5 Poruchy vodního hospodářství 89 // 5.1 Obecné poznatky k problematice 89 // 5.2 Diabetes insipidus centralis (neurohumorails).90 // 5.3 Diabetes insipidus renalis 94 // 5.4 Závěrečná doporučení pro praxi 95 // 6 Porucha sestupu varlat 97 // 6.1 Kryptorchismus 97 // 6.2 Retentio testis inguinalis 97 // 6.3 Vzestup (ascensus) varlete 98 // 6.4 Léčba kryptorchismu a retence 98 // 6.5 Diferenciální diagnostika 98 // 7 Poruchy kalciumfosfátového metabolismu 100 // 7.1 Obecné poznatky k problematice 100 // 7.2 Rachitis z nedostatku vitaminu D 101 // 7.3 Primární hyperparatyreóza 103 // 7.4 Hypoparatyreóza 105 // 7.5 Pseudohypoparatyreóza 106 // 7.6 Závěrečná doporučení pro praxi 108 //
8 Hypoglykemie v dětském věku 110 // 8.1 Obecné poznatky k problematice 110 // 8.2 Příčiny hypoglykemie 112 // 8.2.1 Inzulínom pankreatu 11? // 8.2.2 Perzistující hyperinzulinemická hypoglykemie kojenců 113 // 8.2.3 Deficit glukokortikoidů 11? // 8.2.4 Těžký deficit růstového hormonu 114 // 8.2.5 Porucha beta-oxidace mastných kyselin 114 // 8.2.6 Ketotická hypoglykemie 114 // 8.2.7 Choroby jater 115 // 8.2.8 Exogénni etiologie hypoglykemie 115 // 8.3 Závěrečná doporučení pro praxi 117 // 9 Hyperglykemie v dětském věku // 9.1 Možné příčiny zachycené zvýšené glykemie // 9.2 Vyšetření při záchytu opakované zvýšené // lačné glykemie // 9.3 Diabetes mellitus 1. typu // 9.3.1 Inzulín // 9.3.2 Regulovaná strava // 9.4 Akutní komplikace v průběhu // léčby pacientů s TI DM // 9.4.1 Diabetická ketoacidóza // 9.4.2 Hypoglykemie // 9.5 Dlouhodobé sledování diabetického dítěte. // 9.6 Diabetes mellitus 2. typu // 9.7 Závěrečná doporučení pro praxi // Slovo o autorkách 131 // Použitá a doporučená literatura 133 // Seznam použitých zkratek 135 // Rejstřík 138
cnb002944647

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC