Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.09.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:3x 
BK
Vydání první
Jinočany : H & H, 2002
197 stran : ilustrace ; 21 cm

objednat
ISBN 80-86022-94-3 (brožováno)
Dotisk 2004
Obsahuje bibliografii na stranách 190-197
001461880
OBSAH // t // i ÚVOD... 9 // 1 ZDRAVÍ ... H // 2.1. Definice zdraví... 11 // 2?. Determinanty zdraví... 11 // 2-3. Životní styl... 12 // 2.4. Životní styl dospívajících ... 13 // Z4.1. Volný Čas... 13 // 14. Z Výživa... 14 // 14.3. Kouření, alkohol a nealkoholové drogy ... 14 // 14.4. Sexuální chování ... 15 // 14.5. Wiv rodicu na životní styl dospívajících ... 17 // I REPRODUKCE A REPRODUKČNÍ ORGÁNY ... 19 // 3 1. Reprodukce a reprodukční orgány... 19 // 3 2. Vývoj pohlavních žláz a jejich funkce ... 19 // 33. Základní poznatky z anatomie a fyziologie pohlavního ústrojí ... 20 // 3.3.1. Pohlavní ústrojí mužské... 20 // 3.3.1.1. Vnitřní pohlavní orgány ... 20 // 3.3.1.2. Zevní pohlavní orgány ... 22 // 3.3.1.3. Změny mužských pohlavních orgánů při pohlavním spojeni . 23 // 3.2. Pohlavní ústrojí ženské... 23 // 3.3.2.1. Vnitřní pohlavní orgány ... 24 // 3.3.2.2. Zevní pohlavní orgány ... 26 // 3.3.2.3. Ovariálni cyklus... 28 // 3.3.2.4. Menstruační cyklus... 28 // 3.3.2.5. Změny ženských pohlavních orgánů při pohlavním spojeni . . 30 // ?* N EKOLOGICKÁ PROBLEMATIKA V DOSPÍVÁNÍ ... 31 // - Nezralost ženských pohlavních orgánů v období dospívání ... 31 // 4L l I. Anovulační cykly ... 31 // - ; ľ Dozrávání imunitního systému a dozrávání sliznice // děložního čípku... 32 // - 1 Gynekologické vyšetření dospívajících dívek... 32 // * 2 1 Prevence gynekologických
poruch v dospívání... 33 // 3 // 4.3. Antikoncepce... 34 // 4.3.1. Metody bez použití ochranných prostředků ... 35 // 4.3.1.1. Přerušovaná soulož (coitus interruptus)... 35 // 4.3.1.2. Metody přirozeného plánování rodičovství... 36 // 4.3.2. Mechanická (bariérová) antikoncepce ... 39 // 4.3.3. Metody s použitím spermicidních prostředků // (chemická antikoncepce) ... 43 // 4.3.4. Hormonální antikoncepce ... 43 // 4.3.4.1. Různé možnosti hormonální antikoncepce... 43 // 4.3.4.2. Přednosti a rizika hormonální antikoncepce... 45 // 4.3.4.3. Hormonální antikoncepce v dorostovém věku... 47 // 4.3.5. Sterilizace... 48 // 5. REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ ... 50 // 5.1. Co je reprodukční zdraví ... 50 // 5.2. Nejčastější poruchy reprodukčního zdraví ... 51 // 5.2.1. Neplodnost... 51 // 5.2.1.1. Stanovení příčiny neplodnosti... 51 // 5.2.1.2. Neplodnost muže... 52 // 5.2.1.3. Neplodnost ženy... 52 // 5.2.1.4. Prevence neplodnosti ... 53 // 5.2.2. Mimoděložní těhotenství... // 5.2.3. Samovolný potrat ... // 5.2.4. Předčasný porod... // 5.2.5. Vrozené vývojové vady ... // 5.2.6. Vícečetné těhotenství ... // 5.27. Nitroděložní odumření plodu ... // 5.3. Čím se reprodukční zdraví poškozuje... // 5.3.1. Záněttivá onemocnění ženských pohlavních orgánů // 5.3.1.1. Záněty vulvy a pochvy... // 5.3.1.2. Pánevní zánětlivá nemoc... // 5.3.1.3. Prevence gynekologických zánětů... // 5.3.2. Pohlavní nemoci...
// 5.3.2.1. Klasické pohlavní nemoci... // 5.3.2.1.1. Kapavka... // 5.3.2.1.2. Syfilis... 67 // 5.3.2.2. Ostatní časté pohlavní nemoci ... 70 // 5.3.2.2.1. Chlamydiové infekce... 70 // 5.3.2.2.2. Špičaté kondylomy ... 72 // 5.3.2.2.3. Opar zevního pohlavního ústrojí... 73 // 5.3.2.2.4. Trichomoniáza ... 74 // 5.3.2.2.5. Kandidóza ... 74 // 5.3.2.2.6. Další pohlavně přenosné infekce... 75 // 5.3.2.3. Proč jsou pohlavní nemoci nebezpečné... 75 // 5.3.2.4. Prevence pohlavních nemocí... 76 // 5.3.2.5. Výskyt pohlavních nemocí v České republice ... 76 // 5.3.3. Syndrom získaného imunodeficitu (AIDS)... 77 // 4 // // 5.33. L Historie objevu... 77 // 5.33.2. Vliv viru HIV na imunitní systém ... 78 // 5.33.3. Výskyt a vlastnosti viru HIV... 78 // 5.3.3.4. Jak se virus přenáší ... 79 // 533.5. HIV infekce dítěte získaná od matky... 79 // 5.33.6. Vztah infekce HIV a ostatních pohlavně přenosných nemocí . 81 // 53.3.7. Jak se virus nepřenáší... 81 // 5.33.8. Test na přítomnost protilátek proti viru HIV... 81 // 53.3.9. Průběh infekce a klinický obraz ... 83 // 5.3.3.10. Možnosti léčení HIV infekce... 84 // 5.33.11. Prevence... 84 // 5.33.12. Protiepidemická opatření ... 87 // 5.33.13. Geografické rozšíření HIV/AIDS... 87 // 5.33.14. Výskyt HIV/AIDS v České republice ... 88 // 53.4. Umělé přerušení těhotenství... 89 // 53.4.1. Právní úprava... 90 // 53.4.2. Metody umělého přerušeni těhotenství ...
91 // 53.4.3. Zdravotní rizika ... 91 // 53.4.4. Psychická rizika... . . 92 // 53.4.5. Etické problémy interrupce... 94 // 53.4.6. Prevence... 95 // 5.3.4.7. Výskyt interrupcí v České republice ... 95 // 53.5. Prostituce ... 96 // 5.3.5.1. Výskyt prostituce v České republice... 97 // 53.5.2. Formy prostituce... 97 // 5.3.53. Prostituce je nežádoucí sociálně patologický jev... 98 // 53.53.1. Zdravotní problémy ... 98 // 53.53.2. Sociální problémy... 99 // 5.3.533. Kriminalita... 99 // 53.5.4. Zákonná úprava prostituce... 100 // 53.5.5. Prevence prostituce... 102 // 5 3. á Sexuální zneužívání dítěte ... 103 // 5 3.6.1. Formy a výskyt sexuálního zneužití... 103 // 53.6.2. Reakce dítěte na odhaleni sexuálního zneužívání ... 103 // 5 3.63. Známky sexuálního zneužívání ... 105 // 53.6.4. Následky sexuálního znetdívání ... 105 // 5 3.6.5. Pachatelé sexuálního zneužívání dětí ... 106 // 5 3.6.6. Právní aspekty sexuálního zneužíváni dětí... 106 // 53.6.7. Příčiny sexuálního zneužívání dětí ... 107 // 53.6.8. Prevence... 107 // ? * Těhotenství v období dospívání... 108 // : * l Jak končí těhotenství dospívajících... 108 // 5 i 1 Těhotenství dospívajících je rizikové... 109 // 5 4 2.1. Rizika pro matku... 109 // 5 4 2.2. Rizika pro dítě ... ?0 // 5 4 3 Založeni vlastní rodiny... 113 // 5 43.1. Rizika pro rodinu ... 113 // 5 // 5.4.4. Počáteční projevy těhotenství v dospívání
a diagnóza . . // 5.4.5. Příčiny a okolnosti těhotenství v dospívání... // 5.4.6. Programy komplexní péče pro dospívající matky ... // 5.4. 7. Výskyt těhotenství dospívajících v České republice . . . // 5.5. Asistovaná reprodukce ... // 5.5.1. Metody asistované reprodukce ... // 5.5.2. Přínos a problémy asistované reprodukce... // 5.5.2.1. Etické a praktické problémy ... // 5.5.3. Současná právní úprava v České republice ... // 5.6. Úroveň reprodukčního zdraví českých žen... // 5.6.1. Gynekologové o reprodukčním zdraví zen ... // 5.6 2. Některé aspekty péče o reprodukční zdraví v dospívání // 114 // 114 // 115 // 115 // 116 // 117 // 118 // 119 // 120 121 121 122 // 6. DOSPÍVÁNÍ... // 6.1. Charakteristika období dospívání ... // 6.2. Definice jednotlivých fází dospívání... // 6.3. Biologické děje v dospívání... // 6.3.1. Puberta... // 6.3.1.1. Vývoj odlišení těla muže a ženy do puberty... // 6.3.1.2. Začátek puberty ... // 6.3.1.3. Intenzivní tělesný růst... // 6.3.1.4. Hormonální aktivita v pubertě v oblasti pohlavního zrání . . . // 6.3.1.5. Vývoj druhotných pohlavních znaků ... // 6.3.1.6. Vývoj pohlavních žláz... // 6.3.1.7. Vývoj dělohy... // 6.3.1.8. Další důležité tělesné změny... // 6.3.1.9. Sekulární akcelerace tělesného zrání a růstu... // 6.4. Dorostové období (dospívání v užším smyslu) ... // á 4.1. Dospívání a sexualita... // 6.4.1.1. Vývoj
sexuálního chování do puberty ... // 6.4.1.2. Vývoj sexuálního chování v dospívání... // 6.4.1.3. Vývojové stupně sexuální aktivity ... // 6.4.1.4. Rozdílný vývoj sexuality muže a ženy ... // 6.4.2. Psychosociální vývoj v dospívání ... // 6.4.2.1. Kognitivní vývoj... // 6.4.2.2. Emoční vývoj ... // 6.4.2.3. Emocionální poruchy... // 6.4.2.4. Sociální vývoj... // 6.4.2.5. Vytvoření vlastní identity... // 6.4.2.6. Rozpory při vývoji dospívajících v současné společnosti . . . . // 6.4.2.7. Faktory, které pomáhají dospívajícím úspěšně dozrát // v dospělého... // 6.4.3. Psychosociální aspekty sexuality v dospívání... // 6.4.3.1. Pojetí vlastního těla ? dětí před pubertou a během ní... // 6.4.3.1.1. Test pojetí vlastního těla... // 6.4.3.2. Vztah dospívajících ? vlastnímu zdraví... // 6.4.3.3. Začátek sexuálního života v dospívání ... // 124 // 124 // 125 128 128 128 // 129 // 130 133 // 133 // 134 137 // 137 // 138 // 139 139 // 139 // 140 // 140 // 141 // 142 // 142 // 143 // 143 // 144 144 // 146 // 147 147 147 // 151 // 152 155 // 6 // 6.4.3.3.1. Motivace pro začátek pohlavního života v dospívání ... 156 // 6.4.3.3.2. Modifikace sexuálního chování výchovou a sociálními // podmínkami ... 156 // 6.5. Syndrom rizikového chování v dospívání... 157 // 6.5.1. Zneužívání návykových látek ... 159 // 6.5.1.1. Marihuana (a kanabinoidy vůbec) ... 159 // 6.5.1.2. Tzv. tvrdé
drogy ... 159 // 6.5.2. Rizikové chování v oblasti psychosociální... 159 // 6.5.3. Rizika v reprodukční oblasti... 160 // 6.5.4. Příčiny rizikového chování v dospívání... 160 // 6.5.4.1. Rizikové faktory ... 160 // 6.5.4.2. Ochranné faktory... 161 // 6.5.5. Citace... 161 // 6.5.6 Prevence syndromu rizikového chování v dospívání... 162 // ’ VÝCHOVA ? REPRODUKČNÍMU ZDRAVÍ... 164 // 7.1. Péče o reprodukční zdraví ... 164 // 7.2. Výchova ? reprodukčnímu zdraví, sexuální výchova // nebo výchova ? manželství a rodičovství? ... 165 // 7.3. Tři roviny výchovy ? reprodukčnímu zdraví... 166 // ".4. Doporučené zásady přístupu ve výchově ? reprodukčnímu zdraví 168 // 7.4.1. Cíle výchovy ? reprodukčnímu zdraví... 169 // 7.5. Zkušenosti s nižnými preventivními programy na školách... 170 // • REPRODUKČNÍ A POPULAČNÍ CHOVÁNÍ V SOUČASNOSTI // V ČESKÉ REPUBLICE... 173 // 8.1. Význam rodiny a její právní ochrana... 173 // 8.2. Charakteristika současného reprodukčního a populačního chování 174 // 8.2.1. Počet živě narozených dětí a plodnost... 174 // 8.2.2. Umělé přerušení těhotenství a antikoncepce... 176 // 8.2.3. Sňatky, rozvody, děti narozené mimo manželství ... 176 // * NTUŽITÍ INTERNETU PRO TÉMATA REPRODUKČNÍHO ZDRAVÍ // Ing. Jaroslav Novák, Ph.D.)... 179 // 9.1. Účel a obsah textu... 179 // 9.2. Internetové zdroje... 180 // 9J. Literární a knihovnické zdroje... 183
9.4. Tematické oblasti... 184 // 9.5. Instituce... 186 // 9 6. Sdružení a nadace... 187 // 9.“\ Školství a vzdělávání... 187 // 9.8. Odborné odkazy ... 188 // 9.9. Zdraví a veřejnost... 188 // 9.10. Jednotlivé příklady ... 189 // Leeritura... 190 // 7
(OCoLC)53273767
cnb001172455

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC