Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.07.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(7) Půjčeno:7x 
BK
EB
Příručka
3., aktualizované a rozšířené vydání
Praha : Grada Publishing, 2009
304 stran : ilustrace, portréty ; 25 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-2549-9 (vázáno)
ISBN 978-80-247-7013-0 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-7974-4 (online ; epub)
Psyché
Dotisk 2015
Obsahuje bibliografii na stranách 273-294 a rejstříky
Popsáno podle tištěné verze
001461966
PŘEDMLUVA KE 3. VYDÁNÍ 9 // ÚVOD 11 // A. NAVOZOVÁNÍ HYPNÓZY // 1. PŘÍPRAVA NA HYPNÓZU 15 // 1.1 Zkoušky sugestibility 15 // Význam zkoušek sugestibility 18 // 1.2 Prostředí pro hypnózu 19 // 1.3 Předběžné informace 20 // 2. VERBÁLNĚ FIXAČNÍ USPÁVACÍ TECHNIKA 22 // 2.1 Dlouhá standardní forma 22 // 2.2 Improvizovaná forma 24 // 2.3 Ukončení hypnózy 27 // 3. FANTAZIJNÍ TECHNIKY 29 // 4. DALŠÍ FAKTORY V TECHNIKÁCH 34 // 4.1 Direktivnost - nedirektivnost 34 // 4.2 Relaxace - aktivizace 36 // 4.3 Vědeckost a magičnost 41 // 4.4 Přerušovaná hypnotizace 42 // 4.5 Prohlubování hypnózy 43 // 4.6 Opakovaná hypnotizace 44 // 4.7 Kolektivní hypnotizace 45 // 4.8 Urychlování hypnotizace 46 // 5. INDIVIDUALIZOVANÉ TECHNIKY A PŘEKONÁVÁNÍ ODPORU 47 // 6. SUGESCE KE ZKOUŠENÍ HLOUBKY HYPNÓZY 51 // 6.1 Jednoduché sugesce 51 // 6.2 Složitější sugesce pro hypnabilní osoby 55 // 6.3 Prožitky a reakce při sugescích 63 // 7. HLOUBKA HYPNÓZY 68 // 7.1 Stupně hypnózy 68 // 7.2 Diagnostická škála 69 // 7.3 Hloubka hypnózy a léčebný účinek 71 // 8. NÁCVIK SUGEROVÁNÍ A HYPNOTIZACE 72 // 8.1 Pokyny pro formulování sugescí 72 // 8.2 Zvládnutí neúspěšné hypnotizace 74 // 8.3 Poznatky z nácviku hypnotizace 76 // 9. HYPNOTIZACE DĚTÍ 78 // 9.1 Zvláštnosti dětské hypnózy 78 // 9.2 Stanfordská hypnotická škála pro děti 79 // 9.3 Ukázky dětských fantazijních technik 80 // 9.4 „Hypnóza“ u dětí do čtyř let 83 // 9.5 Závěrečné poznámky 84 // B. LÉČEBNÉ UŽITÍ HYPNÓZY // 10. PROSTÁ HYPNÓZA, RELAXACE A SPÁNEK 89 // 11. OBECNÉ TERAPEUTICKÉ SUGESCE 92 // 11.1 Přímé sugesce 97 // 11.2 Obrazné sugesce 94 // 12. SPECIFICKÉ SYMPTOMATICKÉ SUGESCE 97 // 13. HYPNOTICKÁ ANALGEZIE A ANESTEZIE 101 // 13.1 Možnosti vyvolání analgezie 101 // 13.2 Techniky sugerování analgezie 102 //
13.3 Zpětné informace o pociťování bolesti 103 // 13.4 Fyziologické reakce při analgezii 104 // 13.5 Chronické organicky podmíněné bolesti 104 // 14. HYPNOTICKÁ ABREAKCE A HYPNOANALÝZA 106 // 14.1 Hypnotická abreakce 106 // 14.2 Hypnoanalýza 108 // 15. NÁCVIK V HYPNÓZE HO // 16. AUTOHYPNÓZA A AUTOSTIMULAČNÍ MANÉVR 112 // 16.1 Autohypnóza 112 // 16.2 Autostimulační manévr 115 // 17. ZÁSADY PRO PODÁVÁNÍ LÉČEBNÝCH SUGESCÍ 117 // 18. ERICKSONOVSKÁ HYPNOTERAPIE 119 // 19. HYPNÓZA A KOMPLEXNÍ PSYCHOTERAPIE 124 // 19.1 Hypnóza a terapeutický vztah 124 // 19.2 Metoda dvojí koleje 175 // C. HYPNÓZA U RŮZNÝCH ONEMOCNĚNÍ A PORUCH // 20. NEURÓZY 179 // 20.1 Nespavost 130 // 20.2 Bolesti hlavy 131 // 20.3 Úzkost, strach a tréma 132 // 20.4 Deprese 134 // 20.5 Neurastenie 137 // 20.6 Nutkavá neuróza 137 // 20.7 Hypochondrie 139 // 20.8 Hysterie 140 // Techniky rychlého odstranění symptomů 141 // Poznámky k jednotlivým konverzním symptomům 141 // Ukázka léčebného postupu 144 // 20.9 Mnohočetná osobnost 147 // 20.10 Posttraumatická stresová porucha 130 // 21. ZÁVISLOST NA ALKOHOLU A JINÝCH DROGÁCH 155 // 21.1 Základní léčebné postupy 155 // 21.2 Některé zkušenosti s léčbou 157 // 21.3 Kouření 159 // 22. PSYCHÓZY 164 // 23. PSYCHOSOMATICKÉ PORUCHY A VNITŘNÍ LÉKAŘSTVÍ // 23.1 Bronchiálni astma // Poznámky k etiopatogenezi // Zamérení a techniky hypnoterapie // Výsledky // Fixační kašel a jiné // 23.2 Kardiovaskulární poruchy // Hypertenzní choroba // Stenokardie a jiné potíže // 23.3 Gastrointestinální poruchy // Achalázie // Vředová choroba žaludku a dvanáctníku // Colitis ulcerosa // Zácpa a průjem // Dráždivý tračník // Jiné poruchy trávicího ústrojí // 23.4 Poruchy dalších systémů // 23.5 Obezita, mentální anorexie a bulimie // Obezita //
Mentální anorexie // Bulimie // 24. HYPNÓZA V NEUROLOGII A ORTOPEDII 192 // 24.1 Organické a funkční poruchy 192 // 24.2 Ovlivňování bolestí 194 // 24.3 Migréna 197 // 24.4 Spastická tortikolis 201 // 24.5 Grafospazmus, blefarospazmus a tik 202 // 24.6 Motivace při rehabilitaci 205 // 25. KOŽNÍ ONEMOCNĚNÍ 209 // 25.1 Bradavice 209 // 25.2 Kondylomy 212 // 25.3 Svědění 213 // 25.4 Ekzémy 214 // 25.5 Jiné 215 // 26. HYPNÓZA V CHIRURGII A ANESTEZIOLOGII 216 // 26.1 Důkazy o možnosti operací v hypnóze 216 // 26.2 Technika hypnózy pro chirurgickou operaci 218 // 26.3 Možnosti a meze hypnotické anestezie 219 // 26.4 Hypnóza v předoperačním a pooperačním období 221 // 26.5 Úrazy a krvácení 223 // 26.6 Popálení 224 // 26.7 Sluchové vnímání v průběhu narkózy 228 // 27. HYPNÓZA V PORODNICTVÍ A GYNEKOLOGII 231 // 27.1 Hypnóza a porod 231 // Navození analgezie při porodu 232 // Fobie z porodu 234 // 27.2 Těhotenské zvracení 235 // 27.3 Poruchy menstruace 237 // 27.4 Sterilita a antikoncepce 238 // 27.5 Zvětšení prsů 240 // 28. HYPNÓZA V ZUBNÍM LÉKAŘSTVÍ 241 // 28.1 Strach před zubním ošetřením 241 // 28.2 Hypnóza v průběhu zubního ošetření 242 // Navozování analgezie 242 // Odvedení pozornosti 243 // Možnosti a meze 245 // Příklady využití 245 // 28.3 Jiné stomatologické problémy 246 // 29. DALŠÍ LÉKAŘSKÉ OBORY 248 // 29.1 Onkologie 248 // 29.2 Oční a ušní lékařství 251 // 29.3 Jiné 253 // 30. HYPNOTERAPIE U DĚTÍ 256 // 30.1 Nevhodné návyky 256 // Noční pomočovaní 257 // Koktavost 258 // Okusování nehtu 259 // 30.2 Učení a emoce 259 // 30.3 Somatické symptomy a bolest 260 // 30.4 Poruchy chování 262 // D. VÝZKUM KLINICKÉ HYPNÓZY // 31. METODOLOGIE 265 // 32. VÝSLEDKY 267 // ZÁVĚR 271 // LITERATURA 273 // REJSTŘÍK JMENNÝ 295 // REJSTŘÍK VĚCNÝ 301
(OCoLC)433002278
cnb001929882

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC