Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.01.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(7) Půjčeno:7x 
BK
EB
Příručka
3., aktualizované a rozšířené vydání
Praha : Grada Publishing, 2009
304 stran : ilustrace, portréty ; 25 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-2549-9 (vázáno)
ISBN 978-80-247-7013-0 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-7974-4 (online ; epub)
Psyché
Dotisk 2015
Obsahuje bibliografii na stranách 273-294 a rejstříky
Popsáno podle tištěné verze
001461966
OBSAH // PŘEDMLUVA KE 3. VYDÁNÍ...9 // ÚVOD... 11 // A. NAVOZOVÁNÍ HYPNÓZY // 1. PŘÍPRAVA NA HYPNÓZU... 15 // 1.1 Zkoušky sugestibility ... 15 // Význam zkoušek sugestibility... 18 // 1.2 Prostředí pro hypnózu... 19 // 1.3 Předběžné informace... 20 // 2. VERBÁLNĚ FIXAČNÍ USPÁVACÍ TECHNIKA...22 // 2.1 Dlouhá standardní forma... 22 // 2.2 Improvizovaná forma ... 24 // 2.3 Ukončení hypnózy...27 // 3. FANTAZIJNÍ TECHNIKY ...29 // 4. DALŠÍ FAKTORY V TECHNIKÁCH...34 // 4.1 Direktivnost - nedirektivnost... 34 // 4.2 Relaxace - aktivizace ... 36 // 4.3 Vědeckost a magičnost ...41 // 4.4 Přerušovaná hypnotizace ...42 // 4.5 Prohlubování hypnózy ...43 // 4.6 Opakovaná hypnotizace ...44 // 4.7 Kolektivní hypnotizace...45 // 4.8 Urychlování hypnotizace...46 // 5. INDIVIDUALIZOVANÉ TECHNIKY A PŘEKONÁVÁNÍ ODPORU...47 // 6. SUGESCE KE ZKOUŠENÍ HLOUBKY HYPNÓZY...51 // 6.1 Jednoduché sugesce... 51 // 6.2 Složitější sugesce pro hypnabilní osoby... 55 // 6.3 Prožitky a reakce při sugescích... 63 // 7. HLOUBKA HYPNÓZY ...68 // 7.1 Stupně hypnózy ...68 // 7.2 Diagnostická škála...69 // 7.3 Hloubka hypnózy a léčebný účinek...71 // 8. NÁCVIK SUGEROVÁNÍ A HYPNOTIZACE...72 // 8.1 Pokyny pro formulování sugescí...72 // 8.2 Zvládnutí neúspěšné hypnotizace...74 // 8.3 Poznatky z nácviku hypnotizace ... 76 // 9. HYPNOTIZACE DĚTÍ...78 // 9.1 Zvláštnosti dětské hypnózy ... 78 // 9.2 Stanfordská hypnotická škála
pro děti ... 79 // 9.3 Ukázky dětských fantazijních technik ... 80 // 9.4 „Hypnóza“ u dětí do čtyř let ... 83 // 9.5 Závěrečné poznámky... 84 // B. LÉČEBNÉ UŽITÍ HYPNÓZY // 10. PROSTÁ HYPNÓZA, RELAXACE A SPÁNEK... 89 // 11. OBECNÉ TERAPEUTICKÉ SUGESCE... 92 // 11.1 Přímé sugesce... 97 // 11.2 Obrazné sugesce... 94 // 12. SPECIFICKÉ SYMPTOMATICKÉ SUGESCE ...97 // 13. HYPNOTICKÁ ANALGEZIE A ANESTEZIE... 101 // 13.1 Možnosti vyvolání analgezie ... ?1 // 13.2 Techniky sugerování analgezie ... ?2 // 13.3 Zpětné informace o pociťování bolesti ... 103 // 13.4 Fyziologické reakce při analgezii... 104 // 13.5 Chronické organicky podmíněné bolesti ... 104 // 14. HYPNOTICKÁ ABREAKCE A HYPNOANALÝZA ... 106 // 14.1 Hypnotická abreakce... ?6 // 14.2 Hypnoanalýza... ?8 // 15. NÁCVIK V HYPNÓZE... HO // 16. AUTOHYPNÓZA A AUTOSTIMULAČNÍ MANÉVR ... 112 // 16.1 Autohypnóza... ?2 // 16.2 Autostimulační manévr... ?5 // 17. ZÁSADY PRO PODÁVÁNÍ LÉČEBNÝCH SUGESCÍ ... 117 // 18. ERICKSONOVSKÁ HYPNOTERAPIE... 119 // 19. HYPNÓZA A KOMPLEXNÍ PSYCHOTERAPIE... 124 // 19.1 Hypnóza a terapeutický vztah ... 124 // 19.2 Metoda dvojí koleje ... 175 // C. HYPNÓZA U RŮZNÝCH ONEMOCNĚNÍ A PORUCH // 20. NEURÓZY... 179 // 20.1 Nespavost... 130 // 20.2 Bolesti hlavy... 131 // 20.3 Úzkost, strach a tréma... 132 // 20.4 Deprese... 134 // 20.5 Neurastenie... 137 // 20.6 Nutkavá neuróza... 137 // 20.7 Hypochondrie... 139 // 20.8 Hysterie
... 140 // Techniky rychlého odstranění symptomů... 141 // Poznámky k jednotlivým konverzním symptomům ... 141 // Ukázka léčebného postupu ... 144 // 20.9 Mnohočetná osobnost... 147 // 20.10 Posttraumatická stresová porucha... 130 // 21. ZÁVISLOST NA ALKOHOLU A JINÝCH DROGÁCH ... 155 // 21.1 Základní léčebné postupy... 155 // 21.2 Některé zkušenosti s léčbou... 157 // 21.3 Kouření... 159 // 22. PSYCHÓZY ... 164 // 23. PSYCHOSOMATICKÉ PORUCHY A VNITŘNÍ LÉKAŘSTVÍ // 23.1 Bronchiálni astma ... // Poznámky k etiopatogenezi ... // Zamérení a techniky hypnoterapie... // Výsledky... // Fixační kašel a jiné ... // 23.2 Kardiovaskulární poruchy ... // Hypertenzní choroba ... // Stenokardie a jiné potíže... // 23.3 Gastrointestinální poruchy... // Achalázie... // Vředová choroba žaludku a dvanáctníku ... // Colitis ulcerosa... // Zácpa a průjem... // Dráždivý tračník... // Jiné poruchy trávicího ústrojí ... // 23.4 Poruchy dalších systémů ... // 23.5 Obezita, mentální anorexie a bulimie ... // Obezita ... // Mentální anorexie... // Bulimie... // 167 // 167 // 167 // 168 // 170 // 171 // 172 // 173 175 // 175 // 176 // 177 // 179 // 180 181 184 // 184 // 185 185 188 190 // 24. HYPNÓZA V NEUROLOGII A ORTOPEDII... 192 // 24.1 Organické a funkční poruchy... 192 // 24.2 Ovlivňování bolestí ... 194 // 24.3 Migréna ... 197 // 24.4 Spastická tortikolis ... 201 // 24.5 Grafospazmus, blefarospazmus a tik...
202 // 24.6 Motivace při rehabilitaci ... 205 // 25. KOŽNÍ ONEMOCNĚNÍ...209 // 25.1 Bradavice ... 209 // 25.2 Kondylomy... 212 // 25.3 Svědění ...213 // 25.4 Ekzémy...214 // 25.5 Jiné ...215 // 26. HYPNÓZA V CHIRURGII A ANESTEZIOLOGII...216 // 26.1 Důkazy o možnosti operací v hypnóze ... 216 // 26.2 Technika hypnózy pro chirurgickou operaci ... 218 // 26.3 Možnosti a meze hypnotické anestezie ... 219 // 26.4 Hypnóza v předoperačním a pooperačním období ... 221 // 26.5 Úrazy a krvácení... 223 // 26.6 Popálení...224 // 26.7 Sluchové vnímání v průběhu narkózy... 228 // 27. HYPNÓZA V PORODNICTVÍ A GYNEKOLOGII ...231 // 27.1 Hypnóza a porod ... 231 // Navození analgezie při porodu... 232 // Fobie z porodu...234 // 27.2 Těhotenské zvracení ... 235 // 27.3 Poruchy menstruace... 237 // 27.4 Sterilita a antikoncepce ... 238 // 27.5 Zvětšení prsů ...240 // 28. HYPNÓZA V ZUBNÍM LÉKAŘSTVÍ...241 // 28.1 Strach před zubním ošetřením... 241 // 28.2 Hypnóza v průběhu zubního ošetření... 242 // Navozování analgezie...242 // Odvedení pozornosti... 243 // Možnosti a meze ... 245 // Příklady využití...245 // 28.3 Jiné stomatologické problémy ... 246 // 29. DALŠÍ LÉKAŘSKÉ OBORY...248 // 29.1 Onkologie... 248 // 29.2 Oční a ušní lékařství... 251 // 29.3 Jiné ...253 // 30. HYPNOTERAPIE U DĚTÍ...256 // 30.1 Nevhodné návyky ... 256 // Noční pomočovaní ... 257 // Koktavost...258 // Okusování nehtu... 259
// 30.2 Učení a emoce... 259 // 30.3 Somatické symptomy a bolest ... 260 // 30.4 Poruchy chování ... 262 // D. VÝZKUM KLINICKÉ HYPNÓZY // 31. METODOLOGIE...265 // 32. VÝSLEDKY ...267 // ZÁVĚR...271 // LITERATURA...273 // REJSTŘÍK JMENNÝ...295 // REJSTŘÍK VĚCNÝ...301
(OCoLC)433002278
cnb001929882

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC