Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 28.05.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
EB
Vydání první
Praha : Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015
166 stran : ilustrace ; 21 cm
Externí odkaz    Plný text PDF 
   * Návod pro vzdálený přístup 
   Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-246-2941-4 (brožováno)
ISBN 978-80-246-2972-8 (online ; pdf)
Obsahuje bibliografii na stranách 148-156, bibliografické odkazy a rejstříky
Anglické resumé
Popsáno podle tištěné verze
001462064
Úvodem 8 // 1. Vývoj pojmů a pojetí / Igor Tomeš // 1.1 Pojem 12 // 1.2 Geneze moderního evropského pojetí hospicové péče 14 // 1.3 Soudobé pojetí v ČR 16 // 1.4 Výběr z relevantní literatury 17 // 1.5 Moderní trendy v evropské hospicové péči 18 // 1.6 Sekundární analýza dosavadních výzkumů 20 // 2. Současné uspořádání podpory a pomoci umírajícím / Igor Tomeš 22 // 2.1 Rozsah potřeby 22 // 2.2 Uspokojování potřeby nemocnicemi a jinými zdravotnickými // a sociálně zdravotnickými ústavy 24 // 2.3 Domácí ošetřovatelská péče (Home care) 30 // 3. Právní rámec / Igor Tomeš 34 // 3.1 Lidská práva 34 // 3.2 Zdravotnické předpisy 35 // 3.3 Předpisy sociální ochrany 36 // 4. Hospicová péče v CR / Katarina Sedlárová 38 // 4.1 Obecně o hospicové péči v ČR 39 // 4.2 Výkony a vybavení hospiců v ČR 41 // 4.3 Poskytované služby 42 // 4.4 Financování hospiců 44 // 5. Rozhovory s řediteli hospiců / Katarina Sedlárová 45 // 5.1 ? otázkám řízení 48 // 5.1.1 Jaké nejčastější problémy mají ředitelé při řízení hospice? 48 // 5.1.2 Jaké mají představy o optimálním fungovaní ve vztahu ? identifikovaným problémům, které by přispěly ? rozvoji paliativní péči? 54 // 5.2 ? problému náplně sociální práce 56 // 5.3 Jaké jsou nejčastější problémy zaměstnanců a péče o ně? 58 // 5.4 Jaké jsou zkušenosti s dobrovolníky? 60 // 5.5 Jak jsou hospice podporovány veřejnou správou a veřejností? 61 // 6. Postoje zaměstnanců / Daniela Vodáčková 64 // 6.1 Optimální hospicové služby 66 // 6.1.1 Problematika návaznosti služeb 68 // 6.1.2 Problematika financování 72 // 6.1.3 Hospic v povědomí veřejnosti 74 // 6.1.4 Problematika personálního zabezpečení 76 // 6.2 Optimální péče o pracovníky 78 // 6.2.1 Problematika regenerace pracovníků 79 //
6.2.2 Problematika podpory týmu 82 // 6.3 Problematika přijímání supervize 84 // 6.4 K problémům etiky v profesi 86 // 6.4.1 Problematika příbuzných pacienta 86 // 6.4.2 Problematika rozhodování v kontextu přání pacienta 90 // 6.4.3 Problematika léčby bolesti a kompetence sester 93 // 6.4.4 Problematika záchranné služby 94 // 6.4.5 Syndrom vyhoření vs. regenerace 95 // 6.4.6 Problematika zachování dobrého místa pro umírajícího 96 // 6.5 Překážky při dodržování optimálních etických představ // pracovníků hospice 96 // 7. Postoje veřejnosti / Eva Dragomirecká 100 // 7.1 Současné výzkumy postojů veřejnosti ke smrti a umírání 101 // 7.1.1 Metasyntézy a přehledy 101 // 7.1.2 Výzkum Domos - Sue Ryder, Anglie 102 // 7.1.3 Irsko 104 // 7.1.4 Srovnání evropských zemí 105 // 7.1.5 Hlavní zjištění výzkumů postojů veřejnosti - souhrn 107 // 7.2 Analýzy údajů místa úmrtí 108 // 7.3 Výzkum postojů veřejnosti v České republice 110 // 7.3.1 Výzkumy agentury STEM pro hospicové sdružení Cesta domů 110 // 7.3.2 Shrnutí vybraných výsledků 112 // 7.4 Srovnání postojů dvou generací k péči o umírající - vlastní empirická data 112 // 7.4.1 Základní informace o šetření 112 // 7.4.2 Soubor 113 // 7.4.3 Výsledky 114 // 7.4.4 Shrnutí a závěr 125 // 8. Závěry a návrhy 128 // Příloha 1. Otevřený dopis paní Jiřiny Haškové 132 // Příloha 2. Kapacity a služby oddělení LDN a podobných zdravotních zařízení // (lůžka a personál, 2012) / Sestavila Mgr. Renata Grofová 136 // 1. LDN v nemocnicích 136 // 2. Útvary sociální péče při zdravotních zařízeních 141 // Příloha 3. Lůžkové hospice (2012) 143 // Seznam používaných zkratek 147 // Použitá literatura 148 // O autorech 157 // Summary 161 // Rejstřík jmenný 162 // Rejstřík věcný 163
(OCoLC)931999922
cnb002721953

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC