Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 12.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:2x 
BK
EB
Biografie
Vydání první
Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017
521 stran ; 21 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-246-3136-3 (brožováno)
ISBN 978-80-246-3140-0 (online ; pdf)
Medievistika
francouzština
Obsahuje bibliografii na stranách 466-516, bibliografické odkazy a rejstřík
001462082
Obsah // Úvodní slovo k českému vydání ... 9 // Úvod... 11 // „Doba předhusitská“ - původ a rozpory // jednoho historiografického mýtu... 11 // Problém metody... 14 // Praha na konci století... 18 // Část první: Počátky // Úvod... 25 // I. Kolektivní profil pražských reformátorů... 27 // 1. Taviči kotlík univerzitního prostředí... 27 // 2. Právo jako podnět ? vyhranění... 36 // 3. Rivalita s žebravými řády... 42 // 4. Byla reformní strana stranou českou?... 48 // II. Dynamika pražské reformace... 58 // 1. Církevní reforma: velikost a rozporuplnost // jednoho ideálu ... 58 // 2. Reforma v praxi: wyclifismus a univerzitní // svoboda... 68 // 3. Střetnutí s konciliarismem ... 77 // 4. Předčasně zrozená reformace?... 85 // III. Myšlenková výbava pražských reformátorů .. 95 // 1. Tři disciplíny: lectio, disputatio, predicatio. 95 // 2. Podmínky a metody práce ...109 // 3. Prostředky a cesty šíření ... 121 // Závěr ... 134 // Část druhá: Nova et vetera Pražský spor mezi světským klérem a řeholníky // Úvod... 137 // I. První popudy... 139 // 1. Žebravé řády v Čechách: úspěchy a překážky // (asi 1220 - asi 1350)... 139 // 2. Konrád Waldhauser a počátky sporu...149 // Závěr ...166 // II. Vlivy... 167 // 1. Z Prahy do Paříže a nazpět... 167 // 2. Nakonec přišel Wyclif...184 // Závěr ... 192 // III. Krize... 194 // 1. Jan Hus a církevní řády... 194 // 2. Od odporu ? mnichům
? antiklerikalismu ...205 // Závěr ... 217 // Část třetí: Ecclesia Christi de Bohemia // Úvod... 221 // I. České země a Řím ... 222 // 1. Přiznaná poslušnost ... 222 // 2. Vzrůst kritiky...230 // 3. Cesta ? protiřímskému komplexu ...249 // Závěr ...264 // II. Mistři a moc...265 // 1. Politická imaginace pražských intelektuálů // 14. století...265 // 2. Wyclifská strategie: král, šlechta a moc ... 273 // 3. Právo na odpor? Lid a moc...285 // Závěr ...296 // III. Jak být Čechem?... 297 // 1. Probuzené vědomí slovanského křesťanství?...297 // 2. Hledání otců zakladatelů...307 // 3. „Nejkřesťanštější království“: osud jednoho // argumentu v husitském sporu ...320 // Závěr ...328 // Část čtvrtá: Univerzitní mistři a laická zbožnost // Úvod... 333 // I. Otázka častého přijímání svátosti oltářní u laiků... 335 // 1. Eucharistická zbožnost v českých zemích // ve 14. století ...336 // 2. Socializace mystična: od Malogranatum // ? Tomášovi ze Štítného... 343 // 3. Questio vexata: // univerzitní diskuze o častém přijímání... 352 // 4. Česká církev tváří v tvář častému přijímání: // od jeho zákazu ke schválení ...360 // Závěr ... 379 // II. Lingwa Vulgaris, Lingwa Naturalis Lidový jazyk v pohledu // pražských teologů ...380 // 1. Modlit se lidovým jazykem ve 14. století...380 // 2. Jan z Holešova a Tomáš ze Štítného // tváří v tvář užití češtiny v teologii
...386 // 3. Ad utilitatem fidelium: překlady Bible a liturgie // v husitském hnutí ...394 // Závěr ...404 // III. Kajícnice, vizionářky a „kazatelky“ // Ženy v náboženském životě...406 // 1. Jeruzalém a místo kajícnic v reformní utopii ...406 // 2. Birgittania: recepce svaté Brigity Švédské // v Čechách ...418 // 3. Ženy se chápou slova ... 432 // Závěr ... 441 // Závěr... 443 // České reformní hnutí, husitství a pozdní středověk v pohledu Oliviera Marina // Doslov ? českému vydání (Petr Čornej)...449 // Seznam zkratek...463 // Prameny a literatura...466 // Rejstřík... 517
(OCoLC)1019652203
cnb002896015

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC