Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 22.10.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
EB
Vydání první
Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017
261 stran ; 21 cm
Externí odkaz    Plný text PDF 
   Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro vzdálený přístup 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-246-3438-8 (brožováno)
ISBN 978-80-246-3455-5 (online ; pdf)
Obsahuje bibliografie
Anglické resumé
Popsáno podle tištěné verze
001462099
Historická sociologie jako pragmatický program 7 // První část: Identita a státní doktrína v procesu sociální změny 13 // Státní aktér a proces modernizace. Případ francouzského ekonomického myšlení 15 // Neporozumění státní doktríny aneb Fáma jako faktor sociální změny. // Měnová reforma v roce 1953 33 // Kolektivní identita v proměnách času. Americká výjimečnost 47 // Druhá část: Konverze sociálních identit v procesu modernizací v 19. a 20. století 75 // Šlechtický aktér v procesu vzniku moderní národní identity. // Proměny úlohy rodu Harrachů v rámci tvořící se národní společnosti v Čechách v 19. století 77 // Mezi monarchií a totalitními režimy. Šlechtic ve víru dějin střední Evropy 100 // Třetí část: Konstrukce a rekonstrukce identit po geopolitických změnách 125 // Kulturní instituce jako historický aktér. Národní divadlo v Praze v době nastupujícího nacismu a německé okupace 127 // Průzkum sociální změny prostřednictvím analýzy každodennosti. Případová studie procesu znovuosídlení po druhé světové válce na Děčínsku 146 // Role identity v adaptaci aktérů k sociální změně. Případ návratu pobělohorských exulantů po roce 1945 158 // Odcizeni v procesu rekonstrukce národních identit. Analýza reprezentací Čechů a Slováků po roce 1989 171 // Čtvrtá část: Intelektuálské projekty sociální změny 189 // Sociální demokracie jako aktér historické změny. Revizionistický model Bernsteina 191 // Teoretik sociální změny jako aktér. Úloha intelektuála, Cornelius Castoriadis 205 // Na koho se nedostalo. Místo epilogu 217 // Přílohy 229 // Prameny 231 // Bibliografie 236 // Abstract. How Can Actors and Social Change Be Studied from a Historical-Sociological Perspective? 253 // O autorech 259
(OCoLC)1000496610
cnb002856218

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC