Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 09.01.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4) Půjčeno:4x 
BK
EB
Vydání první
Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017
268 stran : ilustrace ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF 
   * Návod pro vzdálený přístup 

objednat
ISBN 978-80-246-3710-5 (brožováno)
ISBN 9788024637761 (ebook)
ISBN 8024637766 (ebook)
Terminologický slovník
Obsahuje bibliografie
Částečně anglický text
Popsáno podle tištěné verze
001462104
OBSAH // 1 i. část: teorie 9 úvod: korpus a korpusová lingvistika 10 // 2 DATA A INFORMACE 12 // 2.1 Elektronický text 13 // 2.1.1 Obecná povaha, vlastnosti a zpracování textů 13 // 2.2 Korpusová data 16 // 2.2.1 Povaha a zdroje elektronických dat 17 // 2.2.2 Recepce a produkce textu 19 // 2.2.3 Reprezentativnost korpusových dat jako zrcadlo reality - // 2.3 Korpusový kontext 25 // 2.4 Korpus a empirie 27 // 2.5 Technické a další aspekty přípravy korpusu 28 // 2.5.I Příprava dat pro korpus 29 // 2.5.2 Dotazy a dotazovací jazyk 34 // 3 KORPUS A KORPUSY 37 // 3.1 Korpus, jeho povaha a vytváření 37 // 3.1.1 Korpus a jazyk 37 // 3.1.2 Tvorba korpusu a jeho možnosti 39 // 3.1.3 Hledání v korpusu a jeho analýza 41 // 3.1.3.1 Možnosti hledání a analýzy 41 // 3.1.3.2 Souhrnný pohled na úzus slova v kontextu: Konkordance // 3.1.3.3 Kombinace textové i systémové: kolokace a koligace ¦ // 3.1.3.4 Postup od formy ? významu a funkci. Typický a zvláštní - // 3.1.4 Hlavní aspekty a charakteristiky korpusu 67 // 3.2 Český národní korpus (ČNK) 69 // 3.3 Typy korpusů 74 // 3.3.1 Synchronní korpus 76 // 3.3.2 Mluvený korpus 78 // 3.3.3 Diachrónni korpus 80 // 3.3.4 InterCorp 82 // 3.3.5 Webové korpusy 83 // 3.4 Hlavní světové korpusy 84 // 4 KORPUSOVÁ LINGVISTIKA---90 // 4.1 Korpusová lingvistika jako disciplína---90 // 4.2 Korpusová metodologie---92 // 4.3 Korpusová statistika---100 // 4.3.1 Základní pojmy a operace---101 // 4.3.2
Frekvence---102 // 4.3.3 Zipfův zákon---106 // 5 KORPUS VE VÝZKUMU A APLIKACI---IO9 // 5.1 Výzkum spojený s budováním korpusu---no // 5.2 Lingvistický výzkum---111 // 5.2.1 Výzkum obecně---111 // 5.2.2 Variabilita jazyka. Mluvená povaha jazyka-112 // 5.2.3 Lexikon a frazeologie. Kolokace--114 // 5.2.4 Morfologie a gramatika. Pedagogické aplikace---117 // 5.3 Lingvistický kontrastivní výzkum více jazyků (InterCorp)---118 // 6 záver: perspektivy korpusové lingvistiky---120 // n. část: sondy, studie, analýzy---123 // A Korpusy včera, dnes a zítra (2011)-125 // ? Some of Current Problems of Corpus and Computational // Linguistics or Fifteen Commandments and General Truths (2007)--145 // C Spoken Corpora Design: Their Constitutive Parametres (2009)--156 // D InterCorp: jeho povaha a možnosti (2014)--165 // E Lexical Collocability: Ihe Case of Verbs and Adverbs (2010)-182 // F Abstract Nouns Collocations: Their Nature in // a Parallel English-Czech Corpus (2005)-196 // G Statistical Methods for Searching Idioms in Text Corpora (2006)-207 // H Povaha a úzus interjekcí: případ češtiny (2007)-216 // I Konference: Staré známé nebo neznámé slovo? (2001)--225 // ni. část: přílohy---229 // Příloha A Jazyková analýza výběrové konkordance (linout se)---231 // Příloha ? Frekvence slov ve Frekvenčním slovníku (prvních 100 lexémů)---234 // Příloha C Jeden pohled na českou morfologii (Procentuální rozložení rodu, čísla a pádu // u
substantiv)---237 // Příloha D Román jako korpus: Zbabělci (Josef Škvorecký)---239 // korpusová bibliografie---247 // GLOSÁŘ ZÁKLADNÍCH POJMU A TERMÍNU---2Ó1
(OCoLC)1022792813
cnb002940252

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC