Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 05.09.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.5) Půjčeno:1x 
BK
Katalog
Vydání první
Praha : Scriptorium, 2017
231 stran : faksimile ; 31 cm

objednat
ISBN 978-80-88013-54-9 (vázáno)
čeština
300 výtisků
Obsahuje bibliografii na stranách 209-218, bibliografické odkazy a rejstříky
Český a souběžný anglický text, české a anglické resumé
001462108
OBSAH/CONTENTS // Úvod / Introduction...7 // Dosavadní výzkum / Research Overview // Prehled výzkumu - dokumentární písmo pozdního stredoveku / Research Overview. The Documentary Hands // of the High and Late Middle Ages...14 // Zahranicní výzkum knižních písem pozdního stredoveku (1300-1350) / Foreign Research into Book Hands // of the Late Middle Ages (1300-1350)...19 // Domácí výzkum knižních písem pozdního stredoveku (1300-1350) / Domestic Research into Book Hands of the Late Middle Ages (1300-1350)...24 // Dokumentární písmo 1300-1350 / Documentary Hands of 1300-1350 // Písari úredních písemností - prosopografické poznámky / The Scribes of Official Documents // - Prosopographical Notes...31 // Castejší písari Jana Lucemburského / The Scribes More Frequently Appearing in the Charters of John the Blind for Czech Recipients...35 // Písari Karla IV / The Scribes of Charles IV...46 // Písari pražských biskupu / The Scribes of the Bishops of Prague...50 // Verejní notári / Notaries Public...53 // Povšechný obraz listinného písma ostatních vydavatelu v Cechách / The General Appearance of the Documentary Hands of the Other Publishers in Bohemia...62 // Období 1300-1310 /The Period of 1300-1310...62 // Období 1311-1320 / The Period of 1311-1320...65 // Období 1321-1330 /The Period of 1321-1330 ...69 // Období 1331-1340 / The Period of 1331-1340...74 // Období 1341-1350 / The Period of 1341-1350...79 // Ozdobné prvky / Decorative
Elements...85 // Cizí vlivy v listinném písmu na území Cech / Foreign Influence in the Documentary Hand in Bohemia...88 // Písma dalších typu úredních písemností / The Hands in Other Types of Official Documents // Desky zemské / Tabulae Terrae...90 // Mestské knihy / Town Books...91 // Cechovní kniha / Guild Book...107 // Urbáre / Urbana...108 // Úcetní kniha - záznamy mincovního konsorcia/ A Book of Accounts - the Records of the Coin Consortium...115 // Knižní písmo 1300-1350 / Book Hands in 1300-1350 // Písari knižních písem / The Scribes of Book Hands...116 // Datované rukopisy se jménem písare / Dated Manuscripts Containing the Name of the Scribe...123 // Datované rukopisy / Dated Manuscripts...148 // Nedatované rukopisy se jménem písare / Undated Manuscripts with Only the Name of the Scribe...173 // Datované rukopisy nebohemikálního puvodu / Dated Manuscripts of Demonstrably Non-Bohemian Origin...190 // Záver/Conclusion...202 // Bibliografie / Bibliography...209 // Prameny / Sources...219 // Rejstríky / Indices...221 // Zkratky / Abbreviations...227 // Podekování / Acknowledgement...229 // Anotace / Abstract...231
(OCoLC)1022796199
cnb002963029

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC