Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 18.05.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(18.3) Půjčeno:55x 
BK
EB
Příručka
2., aktualizované vydání
Praha : Grada, 2015
312 stran : ilustrace ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-5351-5 (brožováno)
ISBN 978-80-271-0993-7 (online ; pdf)
ISBN 978-80-271-0994-4 (online ; epub)
Pedagogika
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstříky
Popsáno podle tištěné verze
001462148
Obsah // 1. Úvod (Jitka Machová) 9 // 2. Zdraví (Jitka Machová) 10 // 2.1 Definice zdraví a nemoci 10 // 2.2 Determinanty zdraví 11 // 2.3 Podpora zdraví a prevence 12 // 2.3.1 Podpora zdraví 12 // 2.3.2 Prevence 13 // 3. Životní styl 15 // 3.1 Definice životního stylu (Jitka Machová) 15 // 3.1.1 Životní styl současného člověka 16 // 3.2 Výživa (Jitka Machová) 17 // 3.2.1 Složky výživy 17 // 3.2.2 Nesprávná výživa 33 // 3.2.3 Výživová doporučení pro obyvatelstvo ČR 33 // 3.2.4 Stravovací návyky obyvatelstva ČR 35 // 3.2.5 Zásady stravování dětí 36 // 3.3 Pohybová aktivita (Dagmar Kubátová) 37 // 3.3.1 Pohybový aparát 38 // 3.3.2 Tělesná zdatnost 41 // 3.3.3 Držení těla 47 // 3.3.4 Hypokineze jako součást životního stylu současné populace 54 // 3.3.5 Možnosti ovlivnění pohybové aktivity dětí ve školním prostředí 56 // 3.3.6 Význam pohybu 58 // 3.4 Kouření (Jitka Machová) 60 // 3.4.1 Rizika kouření 61 // 3.4.2 Kdy vzniká návyk kouření 62 // 3.4.3 Pasivní kouření 63 // 3.4.4 Závislost na nikotinu a její odvykání 64 // 3.4.5 Prevence ve vztahu ke kouření 65 // 3.5 Vztah k alkoholu (Jitka Machová) 67 // 3.5.1 Druhy alkoholických nápojů 67 // 3.5.2 Metabolismus alkoholu 67 // 3.5.3 Účinky alkoholu 67 // 3.5.4 Poškození zdraví způsobená alkoholem 68 // 3.5.5 Ohrožení dětí a mládeže alkoholem 69 // 3.5.6 Prevence a ochrana dětí a mládeže před alkoholem 71 // 5 // Obsah // 3.6 Drogy (Dagmar Kubátová) // 3.6.1 Terminologie // 3.6.2 Klasifikace drog // 3.6.3 Vzdělávám děti a mladistvých v protidrogové prevenci // 3.7 Návykové chování (Zdeněk Svoboda) // 3.7.1 Patologické hráčství // 3.7.2 Návykové chování ve vztahu k počítačům // 3.7.3 Návykové chování ve vztahu k médiím (televize, video) // 3.7.4 Závislost na práci //
3.8 Působení alternativních náboženských skupin (Zdeněk Svoboda) // 3.8.1 Alternativní náboženské skupiny a sekty // 3.8.2 Znaky sekt // 3.8.3 Nebezpečí a možná pozitiva působení alternativních náboženských skupin // 3.8.4 Možnosti prevence působení sekt // 3.9 Šikana (Jitka Machová) // 3.9.1 Definice šikany // 3.9.2 Psychosociální poruchy // 3.9.3 Stupně šikany // 3.9.4 Osobnost agresora a osobnost oběti // 3.9.5 Zhoubné účinky šikanování // 3.9.6 Prevence šikany na základní škole // 3.10 Psychická zatez (Iva Wedlichová) // 3.10.1 Předmět studia psychologie zdraví // 3.10.2 Náročné situace a závažné životní události // 3.10.3 Reakce na náročné životní situace // 3.10.4 Způsoby zvládání životních těžkostí // 3.10.5 Relaxace (Eva Mrázová) // 3.11 Rizikové sexuální chování (Jitka Machová, Jana Hamanová) // 3.11.1 Vývoj sexuálního chování // 3.11.2 Rizikové sexuální chování v dospívání // 3.11.3 Pohlavní nemoci // 3.11.4 Syndrom získaného imunodeficitu (AIDS) // 4. Dospívání a některé jeho zdravotní problémy (Jana Hamanová) // 4.1 Dospívání (adolescence) // 4.2 Vztah dospívajících k vlastnímu zdraví // 4.3 Syndrom rizikového chování v dospívání // 4.3.1 Zneužívání návykových látek // 4.3.2 Rizikové chování v oblasti psychosociální // 4.3.3 Rizikové chování v reprodukční oblasti // 4.3.4 Příčiny rizikového chování v dospívání // 4.3.5 Prevence syndromu rizikového chování a pomoc v praxi // 4.4 Nejčastější kožní onemocnění a péče o pleť v dospívání (Pavel Kubíček) // 4.4.1 Acne juvenilis // 4.4.2 Péče o pleť v dospívání // 4.5 Fitness centra a dospívající (Pavel Kubíček) // 4.6 Poruchy příjmu potravy (Jitka Machová) // 4.6.1 Příčiny poruch příjmu potravy //
4.6.2 Diagnostická kritéria pro mentální anorexii a mentální bulimii // 4.6.3 Charakteristika dívek s mentální anorexií // 4.6.4 Charakteristika dívek s mentální bulimií // 4.6.5 Psychosociální problémy spojené s poruchami příjmu potravy // 4.6.6 Léčení a prevence poruch příjmu potravy // 5. Časté neinfekční choroby // 5.1 Příčiny častých neinfekčních chorob (Jitka Machová) // 5.2 Kardiovaskulární choroby (Dagmar Kubátová) // 5.2.1 Ateroskleróza // 5.2.2 Vysoký krevní tlak // 5.2.3 Komplikace aterosklerózy a hypertenze v srdci, cévách a mozku // 5.2.4 Prevence kardiovaskulárních chorob // 5.3 Nádorová onemocnění a jejich prevence (Jitka Machová) // 5.3.1 Charakteristika nádorové choroby // 5.3.2 Nejčastější příčiny nádorového onemocnění // 5.3.3 Výskyt nádorových onemocnění // 5.3.4 Obecné zásady prevence nádorových onemocnění // 5.4 Cukrovka (Jitka Machová) // 5.4.1 Co je cukrovka // 5.4.2 Formy cukrovky // 5.4.3 Příčiny a výskyt cukrovky // 5.4.4 Chronické komplikace // 5.4.5 Hypoglykemie // 5.4.6 Prevence a léčení // 5.4.7 Cukrovka k dětí a dospívajících // 5.5 Obezita (Jitka Machová) // 5.5.1 Význam tuku v těle a jeho změny v ontogenezi // 5.5.2 Nadváha a obezita // 5.5.3 Typy obezity // 5.5.4 Zdravotní rizika obezity // 5.5.5 Jak obezita vzniká // 5.5.6 Výskyt obezity // 5.5.7 Obezita u dětí // 5.5.8 Prevence obezity a její léčení // 5.5.9 Lázeňská léčba obezity dětí a dorostu // 5.6 Osteoporóza (Jitka Machová) // 5.6.1 Kostní tkáň // 5.6.2 Příčiny osteoporózy 246 // 5.6.3 Projevy osteoporózy 247 // 5.6.4 Prevence 243 // 5.7 Onemocnění ústní dutiny a zubů (Jitka Machová) 249 // 5.7.1 Funkce zubů 249//
5.7.2 Dočasný a trvalý chrup 249 // 5.7.3 Častá onemocnění v ústní dutině 251 // 5.7.4 Hygiena ústní dutiny a prevence jejích onemocnění 256 // 5.7.5 Výukový program „Zdravé zuby“ 258 // 5.8 Alergické choroby (Dagmar Kubátová) 258 // 5.8. J Typy přecitlivělosti 259 // 5.8.2 Péce o dítě s alergií 262 // 6. Úrazy v dětství (Jitka Machová) 265 // 6.1 Úrazy jako zdravotní, společenský a ekonomický problém 265 // 6.2 Úrazy v jednotlivých obdobích ontogeneze 266 // 6.2.1 Úrazy v kojeneckém a batolecím období 266 // 6.2.2 Úrazy v předškolním věku 267 // 6.2.3 Úrazy ve školním věku 267 // 6.2.4 Úrazy ve věku patnácti až devatenácti let 269 // 6.3 Úrazy jako následek tělesného týrání dítěte 270 // 6.4 Prevence úrazů 271 // 7. Životní prostředí (Dagmar Kubátová) 275 // 7.1 Životní prostředí a zdraví 277 // 7.1.1 Pohoda prostředí 277 // 7.1.2 Znečištění ovzduší, vody, potravin a půdy 279 // 7.2 Trvale udržitelný rozvoj jako způsob života 280 // 8. Podpora zdraví ve škole (Dagmar Kubátová) 283 // 8.1 Hygienické požadavky na práci učitele při ochraně zdraví žáků 283 // 8.2 Projekt „Škola podporující zdraví“ 287 // 9. „Zdraví 21“ - zdraví pro všechny do 21. století (Jitka Machová) 291 // 9.1 Principy programu „Zdraví 21“ 291 // 9.2 Problematika cílů programu „Zdraví 21 “ v podmínkách // České republiky 292 // 9.3 Přehled cílů programu „Zdraví 21“ 292 // Rejstřík věcný 303 // Rejstřík jmenný
(OCoLC)944217796
cnb002751787

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC