Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4) Půjčeno:4x 
BK
EB
1. vydání
Praha : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2017-
svazků : ilustrace (některé barevné) ; 21 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (EBSCO) 
   * Návod pro vzdálený přístup 

objednat
ISBN 978-80-7290-945-2 (1. díl ; brožováno)
ISBN 9788076030237 (e-kniha)
Obsahuje bibliografii na stranách 135-140, bibliografické odkazy a rejstřík
1. díl do roku 1948. 2017. 216 stran
České a anglické resumé
001462154
Obsah // Metodologie... // Úvod...g // Smysl ohlédnutí... // Východiska konstrukce cílů...? // Hledání kořenů... // I. Příběh 1 // Základní kameny koncepce předškolní výchovy...13 // 1. Jan Amos Komenský (1592-1610)...13 // 2. Veřejná předškolní výchova jako podnět ? rozvoji myšlení // o dítěti... // Dobová atmosféra... // Cílové zaměření... // Obsahové zaměření... // Situace v českých zemích...21 // 3. Jan Vlastimír Svoboda (1800-1844)...22 // 4. Obrozenecké snahy o českou výchovu a školu...28 // Dobová atmosféra...28 // Cílové zaměření...29 // Obsahové zaměření...29 // První návrhy... // Počátky výchovy dívek... // 5. Založení první české mateřské školy a její vzdělávací program..32 // Dobová atmosféra... // Cílové zaměření... // Obsahové zaměření... // 6. Právní ukotvení české institucionální výchovy v 19. století...36 // 7. Specifika české institucionální výchovy v 19. století...42 // 5 // IL Příběh 2 // Naděje a přísliby století dítěte...45 // 1. Historický rámec období 1. poloviny XX. století (1900-1948)...45 // Poslední léta monarchie (1900-1918)...45 // První republika (1918-1938)...46 // Druhá republika a protektorát Čechy a Morava (1938-1948)...48 // Poválečné Československo (1945-1948)...50 // 2. Předškolní výchova na prahu století dítěte...52 // Cílové zaměření reformních snah...55 // Obsahové zaměření předškolního vzdělávání...56
// První praktické reformní kroky...57 // Ohniska diskusí... 59 // Specifické rysy reformního hnutí v českých mateřských školách...63 // 3. Vrcholná léta úsilí o novou předškolní výchovu a pedagogiku...65 // Dobová atmosféra...65 // Profilace cílů...67 // Zpřesňování obsahu...68 // Studium a sebevzdělávání...69 // 4. První osnovy...72 // Studovna učitelek mateřských škol...79 // Výchovné osnovy pro mateřské školy hlavního města Prahy...89 // HI. Příběh 3 // Počátky teorie české předškolní výchovy...93 // IV. Příběh 4 // Soumrak reformního úsilí...109 // Prameny a literatura...135 // Přílohy...141 // Jmenný rejstřík...211 // Shrnutí...213 // Summary...215 // 6
(OCoLC)1005735136
cnb002932231

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC