Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.07.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
EB
Vydání první
Praha : Filosofia, 2017
410 stran ; 22 cm
Externí odkaz    Plný text PDF 
   * Návod pro vzdálený přístup 

objednat
ISBN 978-80-7007-486-2 (vázáno)
ISBN 9788070076101 (e-kniha)
Studie a prameny k dějinám myšlení v českých zemích ; svazek 15
Obsahuje bibliografické odkazy a rejstřík
Anglické resumé
Vydavatel: Filosofický ústav AV ČR
Popsáno podle tištěné verze
001462176
Politické myšlení Egona Bondyho / Petr Kužel ...13 // PRACOVNÍ ANALÝZA // Pro čtenáře ...63 // I // Pařížská komuna ...67 // Od imperialismu ke státnímu kapitalismu ...68 // Imperialismus a národní osvobození ...70 // Změna hlavní fronty třídního boje // a národněosvobozenecký boj ...71 // Integrace světa v současné epoše ...74 // Koncepce imperialistické integrace ...74 // Důsledky eventuální likvidace třídního boje ...84 // ? dialektice pohybu lidské společnosti ...85 // Ohrožení, které lidstvu přináší imperialistická integrace ...88 // II // Proměna charakteru SSSR ...96 // Akutní potřeba analyzovat případ SSSR ...98 // Otázka dosažení vítězství socialistické revoluce (svržení staré vládnoucí třídy) ...100 // Nedostatková ekonomika jako základní problém socialistické společnosti a její důsledky ...101 // Odtud vyplývající vnitřní dialektika socialismu ...104 // Nepřetržitě revoluční charakter socialismu ...105 // Základní nebezpečí poruchy socialistického charakteru společnosti ...106 // Dialektika „chybného“ a „správného“ ...109 // Základní rozpor socialistické společnosti ...110 // Třídní boj za socialismu ...111 // Řídicí skupina. Její praxe a její tendence k emancipaci ...113 // Uchování socialistické samosprávy. Dvě zkušenosti ...116 // Konkrétní vývoj v SSSR ...118 // Bolševická strana po revoluci a lid ...120 // Aparát a manipulace ...124 // Frakční boj Stalin - Trockij ...127 // Kolektivizace ...128 // Ekonomicko-technický management ...132 // Morální a materiální stimulace ...136 // Společenské a individuální vědomí ...138 // Důsledky vytvoření sovětského ekonomicko-technického managementu ...140 // Nová poloha dialektických rozporů v sovětské společnosti obecně. Rozpory mezi řídicími elitami zvláště ...142 //
Ústřední vedení a řídicí elity ...144 // Metodologické otázky marxistické analýzy ...147 // Sovětská společnost na přelomu třicátých let ...150 // Procesy ...153 // Některé specifické případy třídního boje ...156 // Třídní boj v SSSR a jeho rezultát - vznik nové vládnoucí třídy ...157 // Pohyb uvnitř sovětské společnosti od poloviny třicátých let ...166 // Po druhé světové válce ...170 // Vládnoucí třída státního kapitalismu ...174 // O apologetice kapitalismu a o konci třídní společnosti ...176 // Třídní zájem sovětské vládnoucí třídy a její chování ...178 // SSSR a východoevropské země ...179 // Sovětská vládnoucí třída - generalizace a rekapitulace ...181 // Jedinečnost sovětského případu ...190 // Třídní boj za socialismu - generalizace a rekapitulace ...192 // K otázce „stalinismu“ ...193 // Dosud trvající vývojový předstih SSSR ...195 // III // Je státní kapitalismus nevyhnutelný? ...197 // „Stržení silným gravitačním polem“ ...200 // Marxistické závěry z této skutečnosti ...204 // „Rentuje se“ socialistická revoluce? // Otázka tzv. předčasnosti ...206 // Otázky třídní struktury socialistické společnosti ...211 // Otázky organizační struktury socialistické společnosti ...217 // Nutnost rozdílnosti v jednotě ...221 // Podmínky v Evropě ...223 // Ekonomický aspekt socialistické společenské samosprávy ...224 // Omyly syndikalistické koncepce ...226 // Ekonomická samospráva v podmínkách vysoce vyspělé ekonomiky ...228 // Přímá demokracie a buržoázní demokracie ...232 // Ještě k uplatňování ekonomické samosprávy ...234 // Politický aspekt socialistické společenské samosprávy ...237 // Revoluční organizace. Její struktura ...238 // Revoluční organizace. Její funkce a způsob práce ...256 //
Revoluční organizace v období ozbrojeného boje // 257 // Revoluční organizace jako nositel ideologického boje ...260 // Život socialistické společnosti ...271 // Některé obecné závěry. k otázce demokracie ...279 // Socialismus nelze obejít ...282 // IV // Potřeba socialistické revoluce v Evropě ...284 // Specifika evropské situace a Nová levice ...285 // Nutnost integrace evropské levice ...287 // Revoluční hnutí ve východní Evropě. Jeho příprava // na lidovou válku ...289 // Národněosvobozenecký boj ve východní Evropě ...290 // Evropské revoluční hnutí jako součást světového hnutí. // Impuls Komunistické strany Číny ...292 // O liberalistické opozici ve východní Evropě ...299 // Vývoj postojů lidových mas ve východní Evropě ...300 // Nedávné zkušenosti v ČSSR ...301 // Moderní sdělovací technika do rukou evropské levice ...303 // Nutnost schůzky evropské levice. Jak se integrovat? ...305 // Konkrétní úkoly a taktika ve východní Evropě ...307 // Význam příkladu ČLR pro východní Evropu ...312 // Ke komu se obracet? ...316 // Třídní a sociální struktura současných vyspělých zemí ...317 // Dělnictvo kdysi a nyní ...319 // Stav třídního uvědomění v současném proletariátu ...320 // Mýtus „střední třídy“ ...322 // Ideologické rozbíjení jednoty současného proletariátu ...324 // Specifická situace současného dělnictva ...324 // Revoluční hnutí dnes nereprezentuje jenom zájmy dělníků ...326 // Dialektika třídních zájmů v dějinách. Vztah konkrétních zájmů a ideologie ...327 // Třídní zájmy, požadavky a ideové postuláty původního proletariátu jakožto pouze dělnické třídy ...331 // Program socialistické demokracie ...335 // Organické předpoklady postulátu moderní socialistické demokracie - a inteligence jako složka proletářské třídy ...337 //
O sebeiluzích inteligence ...340 // Intelektuálové. Podporu revolučním intelektuálům ...342 // Aktuální otázky cesty k integraci evropské levice ...343 // Společná fronta pro marxisty i revoluční křesťanskou levici ...344 // Význam teorie a filosofie ...345 // JINÉ TEXTY // Marxismus u Mao Ce-tunga ...351 // Co chce a co hlásá Rudi Dutschke ...359 // Prohlášení a výzva ...364 // Dělnické samosprávy a revoluční strana ...366 // Stanovisko ...384 // Ediční poznámka ...395 // Summary ...399 // Jmenný rejstřík ...407
(OCoLC)1022790239
cnb002955663

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC