Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 02.11.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
1. vydání
Praha : Linde Praha, a.s. - Právnické a ekonomické nakladatelství a knihkupectví, 1996
492 stran : ilustrace ; 21 cm

objednat
ISBN 80-7201-017-4 (brožováno)
Obsahuje bibliografii na stranách 483-491
001462229
Obsah // 1. Základní pojmy... 13 // 1.1 Základní právni pojmy ... 13 // 1.2 Vlastnické právo ... 15 // 1.2.1 Pojem a obsah vlastnického práva ... 15 // 1.2.2 Nabývání vlastnického práva... 16 // 1.2.2.1 Obecné... 16 // 1.2.2.2 Nabývání smlouvou... 17 // 1.2.2.3 Nabývání dědčním... 17 // 1.2.2.4 Nabývání rozhodnutím státmího orgánu ... 17 // 1.2.2.5 Nabývání na základě jiných skutečností // stanovených zákonem... 18 // 1.2.3 Zánik vlastnického práva... 19 // 1.2.4 Ochrana vlastnického práva...20 // 1.2.5 Spoluvlastnictví...22 // 1.3 Katastr nemovitostí...27 // 1.4 Bytové vlastnictví...29 // 2. Vlastnictví bytů a nebytových prostorů (tzv. bytové vlastnictví)...31 // 2.1 Východiska právní úpravy a koncepce bytového vlastnictví...31 // 2.2 Vznik vlastnictví jednotek...31 // 2.2.1 Obecně...31 // 2.2.2 Nabytí vlastnického práva ? jednotce od dosavadního // vlastníka domu...32 // 2.2.2.1 Prohlášení vlastníka budovy...32 // 2.222 Smlouva o převodu...37 // 2.2.3 Zvláštní podmínky pro převod...41 // 2.2.3.1 Nedružstevní jednotky...41 // 2.2.3.1.1 Přednostní nabytí...41 // 2.2.3.1.2 Právo první koupě...43 // 2.2.3.1.3 Právo přednostní koupě...44 // 2.2.3.1.4 Specifika při převodu některých jednotek...45 // 2.2.3.2 Družstevní jednotky...46 // 2.3 Výstavba domu ...47 // 2.3.1 Obecně...47 // 2.3.2 Smlouva o výstavbě, vznik, obsah ...48 // 2.3.3 Přístavba, vestavba a nástavba...52 // 3. Katastr
nemovitostí...53 // 3.1 Obecně...53 // 3.1.1 Předpisy upravující katastr nemovitostí ...53 // 3.1.2 Správa katastru...53 // 3.1.3 Předmět katastru...54 // 3.1.4 Obsah katastru...54 // 3.1.5 Zjednodušený způsob evidence zemědělských a lesních // pozemků ...56 // 3.1.6 Závaznost údajů katastru...56 // 3.1.7 Veřejnost katastru...57 // 3.1.8 Poskytování údajů z katastru ...57 // 3 // OBSAH // 3.2 Zápisy do katastru...59 // 3.2.1 Předmět zápisu ...59 // 3.2.2 Způsob zápisu ...60 // 3.2.2.1 Vklad ...60 // 3.2.2.2 Záznam ...64 // 3.2.2.3 Poznámka...66 // 3.3 Zeměměřické a katastrálni orgány ...66 // 3.4 Zdanění převodů a přechodů nemovitostí ...67 // 4. Cena a hodnota ...71 // 4 1 Cena zjištěná...71 // 4.2 Cena pořizovací...71 // 4.3 Cena reprodukční ...72 // 4.4 Věcná hodnota ...72 // 4.5 Výnosová hodnota...72 // 4.6 Obecná cena...72 // 4.7 Výchozí cena...73 // 4.8 Stopcena ...73 // 4.9 Jednotková cena, základní cena...74 // 5. Oceňování staveb ...75 // 5.1 Úvodem ...75 // 5.2 Metody oceňování staveb ...75 // 5.3 Stanovení věcné hodnoty staveb ...75 // 5.3.1 Výchozí cena staveb...75 // 5.3.1.1 Zjištění výchozí ceny rozpočtem...75 // 5.3.1.2 Metody agregovaných položek...76 // 5.3.1.3 Propočet ceny pomocí THU...76 // 5.3.2 Životnost staveb ...79 // 5.3.2.1 Všeobecně ? životnosti staveb ...79 // 5.3 2.2 Předpokládané (tabulkové) hodnoty životnosti staveb.80 // 5.3.2.3 Životnost přestárlých
staveb...81 // 5.3.3 Opotřebení staveb...89 // 5.3.3.1 Všeobecně ? opotřebení staveb ...89 // 5.3.3.2 Klasické metody výpočtu opotřebení...89 // 5.3.3.2.1 Lineární metoda výpočtu opotřebení ...89 // 5.3.3.2.2 Metoda kvadratická (Eytelweinova, Stárková)...91 // 5.3.3.2.3 Metoda semikvadratická (Ungerova, Ábelesova) ...91 // 5.3.3.3 Opotřebení staveb s přístavbami a nástavbami...92 // 5.3.3 4 Analytické metody výpočtu opotřebení ...92 // 5.3.3.5 Hodnocení vlivu údržby a poruch stavby na její cenu ..92 // 5.3.3.6 Stavby po velkých opravách ...93 // 5 4 Výnosová hodnota nemovitostí...93 // 5.4 1 Finanční aritmetika...93 // 5.4.1.1 Základní pojmy finanční aritmetiky...93 // 5.4.1.2 Průměrování ...94 // 5.4.1.3 Úrokový počet, současná a budoucí hodnota výnosů...95 // 5.4.1.4 Míra kapitalizace... 101 // 5.4.2 Vztahy pro výnosové ocenění ... 101 // 5.4.3 Příjmy a výdaje pro výpočet výnosové hodnoty nemovitosti ... 104 // 5.4.4 Příklad výnosového ocenění nemovitosti ... 105 // 4 // 5.5 Výpočet ekonomického nájemného z nemovitosti // 106 // 6. Oceňování pozemků... 107 // 6.1 Obecně ? cenám pozemků... 107 // 6.2 Cenové mapy pozemků ... 107 // 6.3 Indexová metoda oceňování pozemků ... 113 // 6.4 Oceňování pozemků podle předpisů ...115 // 6.5 Metoda třídy polohy ... 115 // 7. Oceňováni nemovitostí podle cenového předpisu... // 7.1 Cenový předpis... // 7.2 Úvodni ustanovení vyhlášky...
// 7.3 Měření staveb... // 7.4 Cenové (objemové) podíly konstrukcí a vybavení... // 7.5 Koeficienty používané při ocenění staveb... // 7.5.1 Koeficient přepočtu základní ceny podle konstrukce - K1 . // 7.5.2 Koeficient přepočtu základní ceny podle plochy podlaží - K2 . // 7.5.3 Koeficient přepočtu základní ceny podle výšky podlaží - ?? .. // 7.5.4 Koeficient přepočtu základní ceny podle vybavení stavby - K4 // 7.5.5 Koeficient polohový - K5 ... // 7.5.6 Koeficient účelového využití podkroví... // 7.5.7 Koeficient řadového domu... // 7.5.8 Koeficienty staveb bez základů... // 7.6 Výpočet opotřebení ... // 7.6.1 Znění předpisu ? opotřebení ... // 7.6.2 Lineární metoda výpočtu opotřebení... // 7.6.3 Analytická metoda výpočtu opotřebení ... // 7.6.3.1 Výpočet při standardním provedení konstrukcí // a vybavení... // 7.6.3.2 Výpočet při standardním provedení, s konstrukcí // navíc ... // 7.6.3.3 Výpočet při nestandardním provedení... // 7.6.3.4 Výpočet při částečně odlišném provedení některé // konstrukce... // 7.6.3.5 Analytická metoda u nástaveb a přístaveb... // 7.6.3.6 Analytická metoda u nedokončených modernizací // a rekonstrukcí... // 7.7 Oceňování staveb po částech ... // 7.8 Oceňování budov a hal ... // 7.8.1 Rozlišení haly a budovy... // 7.8.2 Definice domu s nájemními byty... // 7.8.3 Znění textu předpisu o oceňování budov a hal ... // 7.8.4 Oceňování
budov... // 7.8.4.1 Metodika oceňování budov... // 7.8 4.2 Příklad oceněni dokončené budovy při opotřebení // lineární metodou... // 7.8 4.3 Příklad - dům s nájemními byty, opotřebení // analytickou metodou ... // 7.8.5 Oceňování hal ... // 7.8.5.1 Metodika oceňování hal... // 125 // 125 // 125 // 127 // 133 // 134 134 // 134 // 135 // 136 // 139 // 140 140 // 140 // 141 // 141 // 142 144 // 144 // 145 // 146 // 146 // 148 // 148 // 153 // 154 // 154 // 155 155 158 158 // 168 // 170 // 170 // 170 // 5 // OBSAH // 7.8.5.2 Příklad ocenění dokončené haly při opotřebení // lineární metodou... 182 // 7.9 Rodinné domy, rekreační chalupy a rekreační domky... 184 // 7.9.1 Znění textu předpisu... 184 // 7.9.2 Metodika ocenění rodinného domu, rekreační chalupy // a rekreačního domku... 188 // 7.10 Oceňování rekreačních a zahrádkářských chat... 194 // 7.10.1 Znění textu předpisu... 194 // 7.10.2 Metodika ocenění rekreační a zahrádkářské chaty... 198 // 7.11 Vedlejší stavby ...200 // 7.11.1 Znění textu předpisu ...200 // 7.11.2 Metodika ocenění vedlejších staveb ... 203 // 7.12 Garáže ...204 // 7.12.1 Znění textu předpisu...204 // 7.12.2 Metodika ocenění garáží...239 // 7.13 Studny ...206 // 7.13.1 Znění textu předpisu...207 // 7.13.2 Metodika ocenění studny ...207 // 7.13.2.1 Studny kopané do průměru 1,50 m ...209 // 7.13.2.2 Studny vrtané a narážené ...209 // 7.13.2.3 Studny o průměru
nad 1,50 metru...210 // 7.13.2.4 Studna kopaná, prohloubená vrtem...211 // 7.14 Venkovní úpravy...212 // 7.14.1 Znění předpisu...213 // 7.14.2 Metodika ocenění venkovních úprav...213 // 7.15 Stavby inženýrské a speciální pozemní...220 // 7.15.1 Znění předpisu...221 // 7.15.2 Metodika ocenění staveb inženýrských a speciálních // pozemních...221 // 7.16 Hřbitovní stavby a hřbitovní zařízení...236 // 7.17 Kulturní památky...237 // 7.18 Byty a nebytové prostory ...237 // 7.18.1 Znění předpisu...237 // 7.18.2 Metodika ocenění bytů a nebytových prostorů ...238 // 7.19 Nedokončené stavby...239 // 7.19.1 Znění předpisu...239 // 7.19.2 Metodika ocenění nedokončených staveb ...240 // 7.20 Stavby určené ? odstranění...242 // 7.21 Jiné stavby...242 // 7.22 Stavby bez základů...242 // 7.23 Oceňování pozemků...243 // 7.23.1 Druhy pozemků...243 // 7.23.2 Oceňování stavebních pozemků...244 // 7.23.2.1 Znění předpisu...244 // 7.23.2.2 Oceňování stavebních pozemků podle cenové mapy...249 // 7.23.2.3 Oceňování stavebních pozemků, // není-1 i cenová mapa ...250 // 7.23.2.3.1 Stavební pozemky kromě zahrádkářských // a rekreačních chat...250 // 6 // 7.23.2.3.2 Stavební pozemky zahrádkářských a rekreačních // chat ...251 // 7.23.2.3.3 Ostatní plochy - komunikace ap...252 // 7.23.3 Oceňování zemědělských pozemků...252 // 7.23.3.1 Znění předpisu...252 // 7.23.3.2 Metodika ocenění zemědělských
pozemků...267 // 7.23.4 Oceňování lesních a zalesněných nelesních pozemků ...269 // 7.23.4.1 Znění předpisu...269 // 7.23.4.2 Postup ocenění lesního pozemku resp. zalesněného // nelesního pozemku...272 // 7.23.5 Oceňování jiných pozemků ...272 // 7.24 Oceňováni vodních ploch ...273 // 7.24.1 Znění předpisu...273 // 7.24.2 Metodika ocenění vodních ploch ...279 // 7.25 Oceňování trvalých porostů ...281 // 7.25.1 Oceňování lesních porostů...281 // 7.25.1.1 Znění předpisu...281 // 7.25.1.2 ? oceňování lesních porostů obecně ...310 // 7.25.1.3 Oceňování lesních porostů podle §§ 29 až 31 ...310 // 7.25.1.4 Oceňování lesních porostů podle § 33...313 // 7.25.2 Oceňování ostatních porostů...315 // 7.25.2.1 Znění předpisu...315 // 7.25.2.2 Oceňování ovocných dřevin...320 // 7.25.2.2.1 Obecně ? oceňování ovocných dřevin...320 // 7.25.2.2.2 Postup ocenění ovocných dřevin...321 // 7.25.2.3 Oceňování vinné révy a zařízení vinic...330 // 7.25.2.4 Oceňování chmelové révy a zařízení chmelnic...330 // 7.25.2.5 Oceňování okrasných porostů...331 // 7.26 Osnova znaleckého posudku o ceně nemovitosti podle vyhlášky // č. 178/1994 Sb...334 // 8 Obecná cena nemovitostí...341 // 8.1 Definice obecné ceny ...341 // 8.2 Vlivy působící na obecnou cenu nemovitostí ...341 // 8.3 Metody vedoucí ke zjištění obecné ceny...342 // 8.3.1 Zjištění věcné hodnoty...342 // 8.3.2 Zjištění
výnosové hodnoty...343 // 8.3.3 Srovnávací metoda ...343 // 8.3.4 Metoda střední hodnoty ...349 // 8 4 Poznámky ke zjištění obecné ceny...355 // 9. Zjištění výše majetkové újmy, způsobené poškozením nemovitosti // 9.1 Obecné principy náhrady škody... // 9.2 Postup znaleckého výpočtu výše majetkové újmy... // 357 // 357 // 360 // 10. Věcná břemena ... // 10.1 Pojem, druhy a funkce věcných břemen ... // 10.2 Vznik věcného břemene ... // 10.2.1 Vznik věcného břemene písemnou smlouvou ... // 10.2.2 Vznik věcného břemene na základě závěti... // 10 2.3 Vznik věcného břemene schválenou dohodou dědiců // 361 // 361 // 362 362 // 365 // 366 // 7 // OBSAH // 10.2.4 Vznik včcného břemene rozhodnutím příslušného // státního orgánu... // 10.2.5 Vznik věcných břemen ze zákona... // 10.2.6 Vznik včcného břemene vydržením ... // 10.3 Obsah právního vztahu věcných břemen... // 10.4 Zánik včcného břemene... // 10.4 1 Obecně ... // 10.4.2 Zánik věcného břemene ze zákona... // 10.4.2.1 Zánik včcného břemene nastoupením trvalých změn // -§ 15 Ip odst. 2 OZ... // 10.4 2.2 Zánik věcného břemene smrtí nebo zánikem // oprávněného - § 151 p odst. 4 OZ... // 10.4 2.3 Zánik věcného břemene dnem nabytí majetku do // celospolečenského vlastnictví - § 396 bývalého hospodářského zákoníku... // 10.4.3 Zánik včcného břemene rozhodnutím oprávněného orgánu ... // 10.4.4 Zánik věcného
břemene smlouvou... // 10.4.5 Zánik věcného břemene splynutím... // 10.4.6 Zánik věcného břemene uplynutím doby... // 10.4.7 Zánik věcného břemene splněním rozvazovací podmínky... // 10.5 Promlčení věcných břemen... // 10.6 Oceňování věcných břemen... // 366 // 369 // 373 // 373 // 375 // 375 // 375 // 375 // 376 // 377 // 377 // 378 // 379 // 379 // 380 380 382 // 11. Restituce a mimosoudní rehabilitace... // 11.1 Obecně o restitucích a mimosoudních rehabilitacích... // 11.2 Znalecká problematika zákona č. 403/1990 Sb... // 11.3 Znalecká problematika zákona č. 87/1991 Sb. a č. 229/1991 Sb // 11.3.1 Obecně... // 11.3.2 Vyhláška č. 182/1988 Sb., ve znění dalších předpisů .. // 11.3.3 ? problematice zásadní přestavby... // 385 // 385 // 387 // 398 // 398 // 399 430 // 12. Oceňování nemovitostí při hodnocení podniků ...433 // 12.1 Obecně ? oceňování podniků...433 // 12.2 Metody používané při oceňování podniků ...436 // 13. Oceňování ložisek nerostných surovin // 14. Oceňování pro úvěrové řízeni...443 // 15. Řízení o dědictví a oceňování nemovitostí...445 // 15.1 Obecně ...445 // 15.2 Dědění ze zákona ...446 // 15.3 Dědění ze závěti ...447 // 15.4 Řízení o dědictví ...447 // 15.5 Specifika oceňování nemovitostí pro dědické řízení...448 // 16. Vypořádání spoluvlastnictví ... // 16.1 Právní podmínky vypořádání spoluvlastnictví... // 16.1.1 Vypořádání
podílového spoluvlastnictví ... // 16.1.2 Vypořádání bezpodílového spoluvlastnictví manželů // 16.2 Oceňování při dělení spoluvlastnictví ... // 479 // 449 // 449 // 450 453 // 8 // 17. Vyvlastnení nemovitostí ...yr. 455 // 18. Předkupní právo ...457 // 19. Daň z nemovitostí ...461 // 20. Znalecká činnost a odměny za znalecké posudky...475 // 20.1 Jmenování znalců a výkon znalecké činnosti ...475 // 20.2 Znalecký posudek...476 // 20.3 Odměny a náhrady nákladů ...477 // 20.3.1. Obecně ? odměnám a náhradám // nákladů znalecké činnosti...477 // 20.3.2. ? výši sjednávaných odměn za odhad // hodnoty nemovitosti...480 // 21. Literatura a souvisejicí předpisy...483 // % • // // 1 // 9
(OCoLC)38296539
cnb000147842

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC