Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 09.01.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:2x 
BK
EB
Příručka
Vydání první
Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017
190 stran ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF 
   * Návod pro vzdálený přístup 

objednat
ISBN 978-80-246-3708-2 (brožováno)
ISBN 9788024637341 (ebook)
ISBN 8024637340 (ebook)
Obsahuje bibliografii na stranách 185-190 a bibliografické odkazy
Anglické resumé
Popsáno podle tištěné verze
001462242
Úvod ... 7 // 1 Rétorika - předmět pomocný, ale nezbytný ... 11 // 1.1 Význam a cíl předmětu... 21 // 1.2 Rozsah a náplň předmětu... 25 // 1.3 Pedagogická východiska ... 30 // 2 Kultura mluveného projevu I ... 43 // 2.1 Vnitřní a vnější technika projevu... 43 // 2.2 Komunikace společenského člověka ... 49 // 2.2.1 Formy komunikace ... 52 // 2.2.2 Vznik, vývoj a funkce řeči... 52 // 2.2.3 Struktura komunikace ... 53 // 2.2.4 Reflexní základ komunikace... 58 // 2.2.5 Vnitřní řeč ... 59 // 2.2.6 Mozek, emotivita člověka a jeho řeč... 60 // 2.3 Komunikace řečí = neurofyziologický proces... 63 // 2.3.1 Psychofýzické naladění řečníka ... 64 // 2.3.2 Metody zvládání trémy ... 69 // 2.4 Image mluvčího... 81 // 2.4.1 Řečníkův vzhled... 85 // 2.4.2 Řeč těla ... 87 // 2.4.3 Verbální komunikace... 90 // 2.4.4 Společenské vystupování... 107 // 2.4.5 Závěrečný přehled doporučení... 108 // 3 Kultura mluveného projevu II... 115 // 3.1 Osobnost mluvčího ... 117 // 3.1.1 Osobní profil člověka... 118 // 3.1.2 Poznávání sebe sama... 119 // 3.1.3 Osobní členění promluvy... 121 // 3.2 Argumentace ... 125 // 3.2.1 Principy, výzvy, zásady... 126 // 3.2.2 Pseudoargumentace ... 128 // 3.3 Současné veřejné mluvené projevy... 131 // 3.3.1 Druhy projevu a jejich specifika... 133 // 3.3.2 Prostředky nepřímého ovlivnění... 139 // 3.4 Neverbální komunikace ... 141 // 3.4.1 Detailní práce s rekvizitou...
142 // 3.5 Čeština - naše mateřština... 145 // 3.5.1 Diferenciace národního jazyka... 146 // 3.5.2 Přejatá slova... 148 // 3.5.3 Číslovky... 149 // 3.6 Trénink prezentačních dovedností... 151 // 3.6.1 Reakce na otázku z pléna... 152 // 3.6.2 Přesvědčovací studie... 153 // 3.6.3 Improvizace... 155 // 4 Technika mluveného projevu ... 161 // Závěr... 167 // Přílohy... 173 // I. Studijní plán KMP I... 173 // II. Témata mluvních cvičení ve školním roce 2015/16... 175 // III. Studijní plán KMP II... 175 // IV. Studijní plán TMP (individuální lekce) ... 176 // V. Studijní plán TMP (skupinový seminář)... 177 // VI. Studijní plán DK I... 178 // VII. Studijní plán DK II... 179 // Použité zkratky ... 181 // Summary... 183 // Literatura... 185 // (Hvězdička v textu odkazuje na příklad nebo úkol za závěrem dané kapitoly)
cnb002941985

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC