Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.04.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(23) Půjčeno:46x 
BK
4. vydání
Praha : Olympia, 2012
331 stran : ilustrace ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-7376-326-8 (brožováno)
Místo vydání je chybné, správně má být: Velké Přílepy
Obsahuje bibliografii na stranách 320-331
001462257
1. Úvod /Dovalil/ 5 // 2. Sport a trénink na počátku 21. století /Choutka, Dovalil, Potměšil, Svoboda/ 7 // 3. Sportovní výkon a jeho struktura jako východisko racionálního tréninku /Dovalil, Choutka/ 11 // 3.1. Sportovní výkon v lidské motorice 12 // 3.2. Genese sportovního výkonu 14 // 3.3. Struktura sportovního výkonu 15 // 3.3.1. Somatické faktory 19 // 3.3.2. Kondiční faktory 22 // 3.3.3. Faktory techniky 34 // 3.3.4. Faktory taktiky 38 // 3.3.5. Psychické faktory /Hošek/ 40 // 3.4. Fyziologické funkce a energetické zabezpečení výkonu /Vránová, Dovalil, Bunc/ 46 // 3.4.1. Nervosvalový systém 46 // 3.4.2. Srdečně-cévní systém 48 // 3.4.3. Dýchací systém 50 // 3.4.4. Centrální nervový systém 52 // 3.4.5. Metabolismus, energetické zajištění sportovního výkonu 54 // 3.5. Možnosti zkoumání struktury sportovního výkonu /Dovalil, Choutka/ 59 // 4. Exogenní faktory ovlivňující sportovní výkonnost /Dovalil, Vránová/ 61 // 4.1. Výživa a pitný režim 62 // 4.2. Farmakologické a fyziologické prostředky, doping 67 // 4.3. Psychologické podpůrné prostředky 69 // 4.4. Vlivy mechanické a biomechanické 69 // 5. Teoretická interpretace sportovního tréninku /Dovalil, Choutka/ 70 // 5.1. Sportovní trénink jako proces morfologicko-funkční adaptace /Dovalil/ 70 // 5.2. Sportovní trénink jako proces motorického učení /Choutka/ 73 // 5.3. Sportovní trénink jako proces psychosociální interakce /Dovalil, Choutka, Svoboda/ 76 // 6. Systémové pojetí sportovního tréninku /Dovalil, Choutka/ 79 // 7. Zatížení /Dovalil/ 82 // 7.1 Klasifikace cvičení jako adaptačních podnětů // Míra specifičnosti cvičení // Intenzita cvičení // 7.2 Objem zatížení // 7.3 Velikost zatížení // 7.4 Funkce zatížení // 7.5 Zatěžování // Frekvence podnětů // Variabilita zátěžových podnětů //
8. Zotavení a regenerace /Dovalil/ 96 // 8.1 Únava a zotavné procesy // 8.2 Regenerace // 9. Efekt tréninku: trénovanost, sportovní forma, přepětí, přetrénování /Dovalil/ 102 // 10. Kondiční příprava /Dovalil/ 107 // 10.1. Stimulace silových schopností // 10.2. Stimulace rychlostních schopností // 10.3. Stimulace vytrvalostních schopností // 10.4. Stimulace koordinačních schopností // 10.5. Pohyblivost a její ovlivňování // 11. Technická příprava /Choutka/ 171 // 11.1. Typologie techniky, uzavřené a otevřené dovednosti // 11.2. Proces osvojování sportovních dovedností // Fáze technické přípravy // Metody a postupy v technické přípravě // Celkové schéma technické přípravy // 12. Taktická příprava /Perič/ 184 // 12.1. Strategie, taktika // 12.2. Fáze taktického jednání // 12.3. Soutěžní situace // 12.4. Taktické dovednosti a jejich nácvik // Vnímání, myšlení a rozhodování // Taktické znalosti a zkušenosti // Role techniky, psychiky a kondice // Nácvik taktických znalostí a dovedností // 12.5. Řešení soutěžních situací // 13. Psychologická příprava /Hošek/ 299 // 13.1. Modelovaný trénink // 13.2. Regulace aktuálních psychických stavů // 13.3. Regulace motivační struktury // 13.4. Regulace meziosobních vztahů // 13.5. Individualizace přípravy z psychologického hlediska // 13.6. Odpovědnost za psychologickou přípravu sportovců // 13.7. Duševní hygiena sportu // 13.8. Psychologická péče o sportovce // 14. Výchova /Svoboda/ 213 // 14.1. Fair play // 14.3. Výchova osobnosti ve sportu, sport jako prostředek výchovy // 14.3. Poklesky sportovců a možnosti jejich řešení // 15. Řízení sportovního tréninku /Dovalil, Svoboda, Choutka/ 225 // 15.1. Informace a rozhodování // 15.2. Interakce // 15.3. Role trenéra // 15.4. Technologie řízení //
Plánování // Evidence tréninku // Kontrola trénovanosti // Vyhodnocování tréninku // 15.5. Realizační tým // 16. Dlouhodobá koncepce sportovního tréninku /Dovalil/ 240 // 16.1. Vývojové zákonitosti žákovského a dorosteneckého věku // Mladší školní věk (6-11 let) // Starší školní věk (11 -15 let) // Dorostový věk (15 - 18 let) // 16.2. Etapy sportovního tréninku // Etapa základního tréninku // Etapa specializovaného tréninku // Etapa vrcholového tréninku // Počátek a délka jednotlivých etap // 17. Tréninkové cykly /Dovalil/ 255 // 17.1. Druhy tréninkových cyklů // 17.2. Roční tréninkový cyklus // 17.2.1. Přípravné období 258 // 17.2.2. Předzávodní období 259 // 17.2.3. Závodní období 260 // 17.2.4. Přechodné období 262 // 17.3. Mezocykly 263 // 17.4. Mikrocykly 263 // 17.5 Tréninková jednotka 267 // 18. Sportovní soutěže a příprava k nim /Choutka/ 271 // 18.1. Systémy soutěží 273 // 18.2. Soutěže a tréninkový proces 274 // 18.3. Příprava k soutěžím 276 // 19. Základy výběru talentů /Perič, Hošek, Bunc/ 278 // 19.1. Talent 278 // 19.2. Teoretický koncept výběru 281 // 19.2.1. Vymezení talentu 281 // 19.2.2. Vyhledávání talentu 282 // 19.2.3. Výběr talentů 283 // 19.3. Psychologické aspekty výběru 286 // 19.4. Organizace výběru 287 // 20. Sportovní příprava dětí /Perič/ 291 // 20.1. Obecné charakteristiky 292 // 20.2. Zvláštnosti složek tréninku 296 // 21. Zvláštnosti tréninku žen /Bunc, Dovalil/ 301 // 22. Sport a trénink zdravotně postižených /Potměšil/ 304 // 22.1. Sportovní soutěže 304 // 22.2. Sportovní výkon 306 // 22.3. Sportovní trénink 307 // 22.3.1. Složky tréninku 308 // 22.3.2. Zatížení a zatěžování 309 // 22.3.3. Stavba tréninku 310 // 22.3.4. Řízení tréninku 310 //
23. Aklimatizace /Dovalil, Potměšil, Bunc/ 311 // 2.3.1. Aklimatizace na výšku a vysokohorský trénink 311 // 2.3.2. Časová aklimatizace 318 // Literatura 320
(OCoLC)829662886
cnb002441201

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC