Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 12.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2.5) Půjčeno:5x 
BK
Příručka
1. vydání
Praha : Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, 2012
107 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 30 cm

objednat
ISBN 978-80-87181-07-2 (brožováno)
4000 výtisků
001462315
JUDr. ZDENĚK ŽIŽKA // Obsah // I. // II. // III. // IV. // v. // VI. // VII. // Vili. // x. // XI. // XII. // XIII. // XIV. // XV. // XVI. // Úvod // Druhy pomůcek podle typu jejich úhrady. // •••••*#••••••••#••••••••••••••••••••#•••••• // i ••••••••••••••• // // Výbér pomůcky... // Základni predpoklady správného výběru pomůcky // Objednáni a dodání vybrané pomůcky... // Práva a povinnosti pojištěnce podle zákona č. -18/1997 Sb. v aktuálním znění... // Pomůcky (zdravotnické prostředky) hrazené ze zdravotního pojištěni a poskytované zdravotními pojišťovnami... // •••••••••••• // Seznam použitých zkratek a symbolů použitých v seznamu // zdravotnických prostředků (oddíl A, přílohy č. 3, zák. i. 48/1997 Sb. v platném znění). // Seznam zdravotnických prostředků nehrazených // z veřejného zdravotního pojištěni při poskytování ambulantních // zdravotních služeb (oddíl B, přílohy č. 3. zák. č. 48/1997 Sb. v platném zněni). // Seznam zdravotnických prostředků hrazených // z veřejného zdravotního pojištěni při poskytováni ambulantních // zdravotních služeb (ddil C. přílohy é. 3. zák. é. -18/1997 Sb. v platném znění). // Seznam zdravotnických prostředků hrazených // z veřejného zdravotního pojištěni při poskytováni ambulantních // zdravotních služeb
(číselník VZP-ZP, metodika VZPČR)... // Zvláštní pomůcky, na které je poskytován příspěvek // Úřady práce - podmínky a výše příspěvku (zákon č. 329/2011 Sb.) // 16 // ...19 // ••••••••••• // ...36 // ••••••••• // ...69 // Řízeni o poskytnutí příspěvku na zvláštní pomůcky. // na které je poskytován příspěvek Úřady práce (zákon i. 329/2011 Sb.)...74 // Zdravotní postiženi odůvodňující přiznáni příspěvku na zvláštní pomůcku a zdravotní stavy vylučující jeho přiznání u zvláštních pomůcek poskytovaných Úřady práce (příloha zák. č. 329/2011 Sb.).76 // Zvláštní pomůcky určené osobám se zdravotním postižením, // na jejichž pořízení poskytuje příspěvek Úřad práce (prováděcí vylil. č. 388/2011 Sb.)...78 // Seznam druhů a typů zvláštních pomůcek určených osobám se zdravotním postižením, na jejich pořízeni se poskytuje příspěvek na zvláštní pomůcku (příloha č. I, prováděcí vylil. č. 388/2011 Sb.).79 // Dovednosti vodícího psa (příloha i. 2. prováděcí vylil. i. 388/2011 Sb.) // 81 // XVII. // XVIII. // XIX. // Adresář půjčoven kompenzačních pomůcek v ČR... // Adresář prodejců a distributorů pomůcek určených pro osoby se zdravotním postižením v ČR Adresář nadaci poskytujících příspěvky na pomůcky // a vzdělávání osob se zdravotním postižením... // .85 // .97 // 102 // STRANA 3
(OCoLC)798996124
cnb002370364

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC