Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.07.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.4) Půjčeno:7x 
BK
Příručka
1. vydání
Plzeň : Fraus, 2018
88 stran : ilustrace

objednat
ISBN 978-80-7489-389-6 (brožováno)
Obsahuje bibliografii na stranách 79-80
Cílem publikace je poskytnout podporu pro výuku zvukové stránky jazyka a ke kultivaci mluveného projevu..
001462342
Obsah // Úvod ... 5 // 1 Jak pracovat s touto Cvičebnici? ... 7 // 2 Několik poznámek k výuce zvukové stránky jazyka... 11 // 2.1 Zvuková stránka jazyka a její význam ve výuce na ZŠ... 12 // 2.2 Základní cíl výuky zvukové stránky jazyka ... 14 // 2.2.1 Cile a obsah ve výuce zvukové stránky jazyka pro 1. stupeň ZŠ... 14 // 2.2.2 Cile a obsah ve výuce zvukové stránky jazyka pro 2. stupeň ZŠ... 14 // 2.2.3 Cile a obsah ve výuce zvukové stránky jazyka pro střední školy... 15 // 2.3 Zdroje, metody a formy práce ve výuce zvukové stránky jazyka ... 16 // 2.4 Hyperkorektnost ve škole... 19 // 2.5 Práce s chybou a hodnocení v mluvených projevech... 20 // 3 Rečová cvičení... 25 // 3.1 Technika řeči... 26 // 3.2 Dechová cvičení... 27 // 3.3 Aktivizace masky... 29 // 3.4 Artikulační cvičení... 30 // 3.5 Přízvuk... 35 // 3.6 Intonační cvičení... 36 // 4 Percepční cvičení... 39 // 4.1 Texty k intuitivní identifikaci výslovnostních chyb / odchylek // od ortoepické normy... 40 // 4.2 Texty na rozpoznání jednoho typu odchylky od ortoepické // normy a nácvik správné podoby... 45 // 4.2.1 Samohlásky... 45 // 4.2.1.1 Kvantita samohlásek ... 45 // 4.2.1.2 Kvalita samohlásek... 49 // 4.2.1.3 Ráz... 52 // 4.2.2 Souhlásky... 55 // 4.2.2.1 Výslovnost zdvojených souhlásek ... 55 // 4.2.2.2 Zjednodušení souhláskových skupin... 58 // 4.2.2.3 Vypouštění hlásky; ve tvarech slovesay’/’t... 62 // 4.2.2.4 Změna man ...
63 // 4.2.2.5 Chybné asimilace znělosti... 64 // 4.2.2.6 Vypouštění intervokalických souhlásek... 66 // 4.2.3 Slovní přízvuk ... 67 // 3 // Obsah // 5 Komplexní cvičení... // 6 Výběr autentických komunikátů vhodných k užití ve výuce ... // Závěr ... // í, // Použitá literatura ... // Pracovni listy... // 69 // 75 // 78 // 79 81 // A
(OCoLC)1043877833
cnb002993039

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC