Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.10.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vydání první
Praha : Argo, 2017
421 stran ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-257-2309-8 (vázáno)
Historické myšlení ; svazek 72.
polština
Přeloženo z polštiny s přihlédnutím k francouzské verzi
V tiráži uvedeno jméno překladatelky: Markéta Bramborová
Obsahuje bibliografii na stranách 391-407, bibliografické odkazy a rejstřík
001462360
OBSAH // ÚVOD___ 9 // 1. OD PÍSEMNÝCH SVĚDECTVÍ K SPOLEČNOSTEM // NEZNALÝM PÍSMA. NARACE O BARBARECH___1___ 17 // Literární topos a skutečnost--- 18 // Mezikulturní komunikace jako problém poznání // pramenů. Chvála barbarské pohostinnosti a mravnosti ___ 25 // 2. PRÁVA BARBARŮ ___ 41 // Od recitovaného po psané právo --- 41 // Právo a píseň--- 49 // Barbaři a Římané na troskách císařství: zásada etnické // odlišnosti práva___ 55 // Mezi kmenovou tradicí a civilizačním tlakem--- 72 // Cizí písmo, vlastní řeč ___ 78 // 3. ČLOVĚK VE SPOLEČENSTVÍ PŘÍBUZNÝCH___ 95 // Pomsta a výkupné___ 95 // Znepřátelené strany a smír___103 // Společná vina, společná čest, společná přísaha___123 // Ženy pod nadvládou mužů ___127 // 4. JEDNI NAD DRUHÝMI. SPOLEČENSKÉ ROZDÍLY // V KMENOVÉM USPOŘÁDÁNÍ___137 // Mimo jednotu práva: otroci ___137 // Litové___ 147 // Společenská diferenciace svobodných příslušníků kmene___163 // 5. SOUSEDSKÉ SPOLEČENSTVÍ A JEHO TERITORIUM ___203 // Sousedské společenství užitků---204 // Teritoriální působnost společenství ___218 // 6. POLITICKÝ ROZMĚR SOUSEDSTVÍ___225 // Centena, pagus a go---229 // Kopa a opolí---258 // 7. INSTITUCE KMENOVÉHO SPOLEČENSTVÍ___271 // Segmentární struktury---271 // Sněm a kult--- 278 // Král___1___314 // EPILOG___333 // Konec světa barbarů ---333 // PODĚKOVÁNÍ___361 // POZNÁMKY___363 // SEZNAM ZKRATEK ___389 // PRAMENY ___391
// LITERATURA ___395 // NEOBYČEJNÁ KNIHA NEOBYČEJNÉHO HISTORIKA___409 // JMENNÝ REJSTŘÍK___ 415
cnb002970173

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC