Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.01.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(9.8) Půjčeno:49x 
BK
EB
Vydání 1.
Praha : Grada, 2018
282 stran : ilustrace, 1 mapa ; 21 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-271-0289-1 (brožováno)
ISBN 978-80-271-0977-7 (online ; epub)
ISBN 978-80-271-0976-0 (online ; pdf)
Pedagogika
Terminologický slovník
Obsahuje bibliografii na stranách 260-278, bibliografické odkazy a rejstřík
České a anglické resumé
Popsáno podle tištěné verze
001462420
Obsah // O autorce Úvod // Vymezení pojmů // 1. Vývoj písma 14 // 1.1 Předstupně písma 15 // 1.2 Písma starých národů 17 // 1.3 Vývoj latinského písma - latinky 19 // 1.4 Materiály k psaní 32 // Shrnutí pro pedagogickou praxi 33 // 2. Písmo 21. století v České republice 35 // 2.1 Popis písemné předlohy jednotažného lineárního písma 37 // 2.2 Popis písemné předlohy Comenia Script 55 // Shrnutí pro pedagogickou praxi 62 // 3. Prvopočáteční čtení a psaní v kontextu kurikula 66 // 3.1 Cíle základního vzdělávání 67 // 3.2 Průnik čtenářské gramotnosti a klíčových kompetencí 73 // Shrnutí pro pedagogickou praxi 78 // 4. Historické metody ve výuce čtení a psaní 80 // 4.1 Metody prvopočátečního psaní 82 // 4.2 Metody ve výuce čtení 88 // 4.2.1 Metody analytické 89 // 4.2.2 Metody syntetické 93 // 4.2.3 Metoda analyticko-syntetická 100/ Shrnutí pro pedagogickou praxi 101 // 5. Aktuální výukové metody prvopočátečního čtení a psaní 103 // (analyticko-syntetická metoda, globální metoda a genetická metoda) // 5.1 Analyticko-syntetická metoda 104 // 5.1.1 Jazyková příprava žáků na čtení 105 // 5.1.2 Slabičně-analytický způsob čtení 110 // 5.1.3 Plynulé čtení slov a textů 114 // 5.2 Psaní v rámci analyticko-syntetická metody 115 // 5.2.1 Období uvolňovacích cviků 116 // 5.2.2 Období nácviku vlastních grafémů 119 // 5.2.3 Období procvičování psaní textů 121 // 5.2.4 Pracovní a hygienické návyky při psaní 122 // 5.2.5 Správné držení psacího náčiní u praváků 124 // 5.2.6 Metodika psaní levou rukou 132 // 5.3 Globální metoda čtení a psaní v současném pojetí 136 // 5.4 Genetická metoda čtení a psaní v současném pojetí 138 // Shrnutí pro pedagogickou praxi 146 // 6. Alternativní vyučovací metody prvopočátečního čtení a psaní 147 // 6.1 Metoda Dobrého startu 147 //
6.2 Další náměty z alternativní pedagogiky 152 // 6.3 Metoda párového čtení 155 // 6.4 Metoda Sfumato 156 // Shrnutí pro pedagogickou praxi 157 // 7. Primární psychologické aspekty ovlivňující nácvik elementárního čtení a psaní 159 // 7.1 Psychologické základy čtení 159 // 7.2 Psychologické teorie základů učení // elementárního psaní a čtení ve výzkumu 163 // 7.3 Školní zralost a připravenost 168 // 7.4 Zápis do 1. třídy ZŠ 175 // Shrnutí pro pedagogickou praxi 181 // 8. Přípravná třída 182 // 8.1 Obsah a cíle přípravné třídy 184 // 8.2 Organizační formy a metody práce přípravných tříd 187 // Shrnutí pro pedagogickou praxi 191 // 9. Diagnostikování žáků v přípravné třídě 192 // 9.1 Rozvoj smyslového vnímání ve vztahu k úspěšnosti ve škole 194 // Shrnutí pro pedagogickou praxi 201 // 10. Čtenářská a písařská gramotnost jako cíl elementárního čtení a psaní 203 // 10.1 Sledované pojmy v kontextu elementární čtenářské // gramotnosti 211 // 10.2 Strategie rozvíjející čtenářskou gramotnost 213 // 10.3 Další metody rozvíjející čtenářskou gramotnost 233 // Shrnutí pro pedagogickou praxi 238 // 11. Podpora čtenářství a čtenářské gramotnosti z pohledu pedagogů 240 // 11.1 Výsledky výzkumného šetření 243 // 11.2 Diskuse a závěry 254 // Závěr 256 // Shrnutí 258 // Summary 259 // Seznam pramenů a literatury 260 // Internetové zdroje 277 // Rejstřík 279
cnb002963412

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC