Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.01.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3.5) Půjčeno:7x 
BK
EB
1. vydání
Praha : Grada Publishing, 2017
276 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 26 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-5546-5 (vázáno)
ISBN 978-80-271-0938-8 (online ; pdf)
ISBN 978-80-271-0939-5 (online ; epub)
Edice celoživotního vzdělávání ČLK
Obsahuje bibliografie a rejstřík
Částečně anglický text, české a anglické resumé
Popsáno podle tištěné verze
001462423
Obsah // Seznam zkratek... XIX // Předmluva... XXIII // Úvod... XXV // OBECNÁ ČÁST // 1 The history of composite tissue allograft // transplation (Stefano Lucchina)... 3 // 1.1 The ancient history, myths and legends ... 3 // 1.2 The „modern“ history of composite tissue // transplantation... 5 // Conclusion... 11 // References... 11 // 2 Terminologie a klasifikace transplantací v rekonstrukční chirurgii // (Martin Molitor)... 13 // 2.1 Terminologie přenosu tkání v plastické // chirurgii... 13 // 2.2 Terminologie jedinců podle vztahu // ? transplantované tkáni... 13 // 2.3 Terminologie transplantací podle vztahu // dárce-příjemce... 13 // 2.4 Terminologie transplantace tkáňových celků // užitých v rekonstrukční chirurgii... 14 // 2.5 Klasifikace vaskularizovaných kompozitních // alograftů dle komplexnosti... 14 // Závěr... 14 // Literatura... 15 // 3 Transplantační imunologie // (Mariana Wohlfahrtová)... 17 // 3.1 Druhy štěpů... 17 // 3.2 Vrozená a získaná imunita... 17 // 3.3 Antigény HLA systému... 17 // 3.3.1 Přímé rozpoznání antigénu... 18 // 3.3.2 Nepřímé rozpoznání antigénu... 18 // 3.3.3 Polopřímé rozpoznání antigénu... 18 // 3.4 Rejekce štěpu... 18 // 3.4.1 Fáze senzibilizace... 19 // 3.4.2 Proliferace a diferenciace T lymfocytů. 20 // 3.4.3 Efektorová fáze alospecifické odpovědi. 20 // 3.5 Hyper akutní rej ekce... 21 // 3.6 Akutní rej ekce... 21 // 3.6.1 Akutní T buňkami zprostředkovaná // rejekce... 21 // 3.6.2 Akutní protilátkami zprostředkovaná // rej ekce... 22 // 3.7 Chronická rej ekce... 22 // 3.8 Snižování rizika rej ekce... 22 // Závěr... 23 // Literatura... 23 // 4 Imunosuprese po transplantaci kompozitních // vaskularizovaných štěpů (Pavel Trunečka)... 25 // 4.1 Přehled základních imunosupresiv užívaných // při transplantacích VGA... 25 // 4.1.1 Blokátory kalcineurinu... 25 // 4.1.2 Kortikosteroidy... 26 //
4.1.3 Antiproliferativní látky... 26 // 4.1.4 mTOR inhibitory... 26 // 4.1.5 Antilymfocytární protilátky... 27 // 4.1.6 Imunosupresiva blokující ? buněčnou // odpověď... 27 // 4.2 Strategie preventivní imunosuprese... 27 // 4.3 Léčba rejekce... 28 // 4.4 Problémy současné imunosuprese... 29 // Závěr... 30 // Literatura... 30 // 5 Klasifikace a specifika rejekce vaskularizovaných kompozitních alotransplantátů // (Martin Molitor)... 33 // 5.1 Antigenní rozdílnost tkání... 33 // XIV Transplantace v rekonstrukční chirurgii // 5.2 Vztah mezi objemem transplantované tkáně // a rejekcí... // 5.3 Split tolerance... // 5.4 Vizuální a histologické známky rejekce kůže.. // 5.5 Kůže jako marker rejekce jiných tkání // nebo orgánů... // 5.6 Akutní rejekce VGA... // 5.7 Chronická rejekce VGA... // Literatura... // 6 Transplantation tolerance (Dragos Zamfirescu, // Andreea Grosu-Bularda)... // 6.1 Definition of terms... // 6.2 Key players of immune response in // allotransplantation... // 6.2.1 Major histocompatibility complex... // 6.2.2 T-lymphocytes ... // 6.2.3 Antigen presenting cells... // 6.2.4 Natural killers cells (NK cells)... // 6.3 Central and peripheral tolerance... // 6.3.1 Central tolerance... // 6.3.2 Peripheral tolerance... // 6.4 Strategies for inducing transplant tolerance. // 6.4.1 Strategies based on T cell depletion... // 6.4.1.1 The non-selective // T cell-depletion... // 6.4.1.2 Selective T cell-depletion.. // 6.4.2 Donor-Specific Transfusions... // 6.4.3 Targeting of Co-stimulatory Pathways .. // 6.4.3.1 The immunoglobulin // sup er family... // 6.4.3.2 TNF family members... // 6.4.3.3 Adhesion molecule blockade... // 6.5 Cell-base therapies and induction // of transplant tolerance... // 6.5.1 Chimerism and tolerance... // 6.5.2 Dendritic cells... // 6.5.3 T-regulatory cells... // 6.5.4 Mesenchymal stem cells... // 6.6 Clinical Immunomodulatory Protocols in VGA... // Conclusions... //
7 Imunosupresivní léčba a onkogeneze // (Jiří Minařík)... // 7.1 Kalcineurinové inhibitory... // 7.2 mTOR inhibitory... // 7.3 Antimetabolity... // 7.4 Ostatní imunosupresiva... // 7.5 Transplantace u nemocných s preexistujidm // nádorovým onemocněním... 67 // 7.6 Léčba nádorů v imunosuprimovaném terénu... 69 // 7.7 Onkologické riziko u rekonstrukčních // transplantací... 69 // Literatura... 69 // 8 Etické otázky transplantační medicíny // (Marek Orko Vácha)... 73 // 8.1 Typy transplantátů... 73 // 8.2 Odběry orgánů živých dárců pro účely // transplantací... 73 // 8.2.1 McFall versus Shimp... 73 // 8.2.2 Kompenzace žijících dárců... 74 // 8.2.3 Renada Daniel-Patterson... 74 // 8.2.4 Etický pohled na evropskou // transplantační legislativu... 74 // 8.3 Odběry orgánů z mrtvých pro účely // transplantací... 75 // 8.3.1 Smrt... 75 // 8.3.2 Dárci s nebijícím srdcem... 76 // 8.3.3 Odběr orgánů z mrtvých... 76 // 8.3.3.1 Opting-in (předpokládaný // nesouhlas)... 76 // 8.3.3.2 Opting-out (předpokládaný // souhlas)... 76 // 8.3.3.3 Required request (povinná // volba, povinné požádání)... 77 // 8.3.3.4 Routine salvaging (rutinní odběr, odběry jako běžná // praxe)... 77 // 8.4 Česká republika... 77 // 8.4.1 Transplantační zákon... 77 // 8.4.2 Občanský zákoník... 78 // 8.5 Náboženské perspektivy... 78 // 8.5.1 Buddhismus... 78 // 8.5.2 Judaismus... 78 // 8.5.2.1 Zemřelí dárci... 78 // 8.5.2.2 Žijící dárci... 79 // 8.5.3 Katolická církev... 79 // Literatura... 79 // 9 Psychologické a sociální aspekty rekonstrukčních // transplantací (Martin Molitor)... 81 // 9.1 Historie vnímání tělesné dokonalosti... 81 // 9.2 Psychologická příprava před transplantací.. 82 // 9.3 Psychické zhodnocení benefitu a rizika... 82 // 9.4 Vnímání exponovanosti transplantovaného // orgánu... 83 // 9.5 Funkce transplantovaného orgánu... 83
Obsah XV // 9.6 Vztah veřejnosti ? rekonstrukčním // transplantacím ... 83 // 9.7 Tlak masmédií... 83 // 9.8 Psychologické aspekty transplantace // ruky... 84 // 9.9 Psychologické aspekty transplantace // obličeje ... 85 // 9.10 Psychologické otázky transplantace // reprodukčních orgánů... 86 // 9.11 Selhání psychologické přípravy před // rekonstrukční transplantací... 87 // Závěr... 89 // Literatura... 89 // 10 Právní aspekty vaskularizovaných kompozitních alograftů a registry (Eva Pokorná, // Martin Molitor)... 93 // 10.1 Současné právní postavení VGA ve světě... 93 // 10.2 Právní a sociální důsledky provádění VGA... 94 // 10.3 Právní normy pro odběry orgánů // a transplantace v České republice... 94 // 10.4 Právní předpisy upravující odběry // a transplantace orgánů a tkání... 95 // 10.5 Diagnostika smrti u dárců orgánů... 95 // 10.5.1 Nevratná zástava krevního oběhu... 95 // 10.5.2 Smrt mozku... 98 // 10.5.2.1 Podmínky a předpoklady // diagnózy smrti mozku... 98 // 10.5.2.2 Klinické známky smrti mozku... 98 // 10.5.2.3 Instrumentální vyšetření // smrti mozku... 98 // 10.6 Právní kontraindikace možného dárce k odběru orgánů... 98 // 10.7 Sdělení předpokládaného odběru osobě blízké... 99 // 10.8 Odběr orgánů od zemřelého dárce, // který je cizinec... 99 // 10.9 Mezinárodní spolupráce... 99 // 10.10 Zákaz finančního prospěchu nebo jiných výhod a obchodování s tkáněmi a orgány... 99 // 10.11 Kontraindikace odběru orgánů // z medicínských důvodů... 100 // 10.12 Posuzování zdravotní způsobilosti zemřelého dárce dle právních norem... 100 // 10.13 Právní aspekty transplantací kompozitních // tkání v České republice... 100 // 10.14 Etická komise... 101 // Literatura... 101 // 11 Transplantace v dětském věku (Jakub Zieg, Martin Molitor)... 103 // 11.1 Imunosupresivní léčba... 103 //
11.2 Růst dětí po transplantaci solidních orgánů... 104 // 11.3 Psychosociální aspekty transplantací u dětí... 104 // 11.4 Tranzice - přechod od pediatrické péče k dospělosti... 104 // 11.5 Tolerance po transplantaci - cíl do budoucna... 105 // 11.6 Vaskularizované kompozitní alotransplantace u dětí... 105 // 11.7 Etické aspekty transplantace VGA u dětí.. 105 // 11.8 Anatomické aspekty VGA u dětí... 105 // 11.9 Funkce VGA po transplantaci u dětí... 106 // 11.10 Růst transplantovaných VGA... 106 // 11.11 Provedené VGA u dětí... 107 // Závěr... 107 // Literatura... 107 // 12 Vaskularizované kompozitní alotransplantáty - // výhled do budoucnosti (Martin Molitor)... 109 // 12.1 Ekonomické faktory... 109 // 12.2 Budování klinických center... 109 // 12.3 Výběr dárce... 110 // 12.4 Výzkum regenerace nervů a kortikální reintegrace... 110 // 12.5 Rehabilitace... 110 // 12.6 Donor specifická tolerance... 111 // 12.7 Simultánní (konkomitantní) transplantace. 111 // 12.8 Registr transplantací... 112 // Literatura... 112 // 13 Odběry orgánů pro účely transplantace // (Peter Baláž)... 115 // 13.1 Zemřelí dárci orgánů a tkání... 115 // 13.2 Kategorie dárců... 115 // 13.3 Organizace multiorgánového odběru... 116 // 13.4 Chirurgická technika multiorgánového // odběru... 116 // 13.4.1 Chirurgická technika odběru u HBD... 116 // 13.4.2 Fáze odběru orgánů... 116 // 13.4.3 Chirurgická technika odběru uNHBD... 118 // 13.5 Konzervace orgánů... 119 // Literatura... 119 // 14 Experimental vascularized composite allotransplantation (Dragos Zamfirescu, Takako Kanatani, Martin Molitor, // XVI Transplantace v rekonstrukční chirurgii Andreea Grosu-Bularda, Mihail Climov, Andrei Stefanescu, Launa Lazarescu)... 121 // 14.1 Vascularised composite allotransplantation... 121 // 14.2 Microsurgical models for vascularized composite allotransplantation... 122 //
14.3 VGA experimental models in rats... 122 // 14.3.1 Hind limb transplantation in rats... 123 // 14.3.2 Orthotopic hind limb allogeneic transplantation on rats ... 123 // 14.3.3 Heterotopic hind limb allogeneic transplantation on rats at knee level... 125 // 14.3.4 Heterotopic hind limb isogeneic transplantation on rats... 126 // 14.3.5 Heterotopic femoral osteomyocutaneous allogeneic transplantation on rats.. 126 // 14.3.6 Heterotopic knee allogeneic transplantation on rats... 127 // 14.3.7 Heterotopic calf osteomyocutaneous composite graft allogeneic transplantation on rats... 128 // 14.3.8 Simultaneous hind limb and femur osteomyocutaneous composite graft allogeneic transplantation on rats -combined orthotopic (hind limb) and heterotopic (femur) positioning. 128 // 14.3.9 Heterotopic tail allogeneic transplantation on rats... 129 // 14.3.10 Heterotopic toe-to-thumb allogeneic transplantation on rats... 131 // 14.3.11 Orthotopic hemiface allogeneic transplantation on rats... 133 // 14.3.12 Heterotopic sternal allogeneic transplantation on rats... 134 // 14.3.13 Orthotopic ear allogeneic transplantation on rats... 135 // 14.4 Immunosuppressive therapy... 136 // 14.5 Tolerance induction... 136 // Conclusion... 136 // References... 136 // SPECIÁLNÍ ČÁST // 15 Hand transplantation - the present and the future (Palmina Petruzzo, Marco Lanzetta)... 141 // 15.1 History and definition... 141 // 15.2 Selection of candidates... 141 // 15.3 Surgical procedure and rehabilitation program... 141 // 15.4 Immunosuppression... 142 // 15.5 Patient and graft survival... 143 // 15.6 Outcomes... 143 // Conclusions... 144 // References... 145 // 16 Face transplantation (Nicco Krezdorn, Mario A. Aycart, Muayyad Alhefzi, Sebastian Fischer, Yannick Diehm, Ericha M. Bueno, // Bohdan Pomahač)... 147 // 16.1 Indications and patient selection... 147 //
16.2 Principles and procedural details... 147 // 16.3 Functional outcomes... 150 // 16.3.1 Immunological aspects... 151 // 16.4 Complications... 152 // 16.5 Revisions... 152 // 16.6 Future directions... 153 // 16.6.1 Graft preservation... 153 // 16.6.2 Donor pool expansion... 153 // 16.6.3 Optimization of immunosuppression... 153 // 16.6.4 Graft monitoring and diagnosis // of rejection... 153 // 16.6.5 Outcomes reporting... 153 // References... 154 // 17 Transplantace jazyka (Martin Molitor)... 157 // 17.1 Replantace jazyka... 157 // 17.2 Transplantace jazyka v experimentu... 158 // 17.3 Transplantace jazyka v klinické praxi... 158 // Závěr... 160 // Literatura... 160 // 18 Transplantace laryngu (Martin Molitor)... 161 // 18.1 Transplantace laryngu v experimentu... 161 // 18.2 Klinická transplantace laryngu... 164 // 18.3 Výběr dárce ? transplantaci laryngu... 166 // Závěr... 167 // Literatura... 167 // 19 Transplantace trachey (Martin Molitor, Pierre // Delaere)... 171 // 19.1 Transplantace trachey v experimentu ... 171 // 19.2 Klinická transplantace trachey... 173 // 19.3 Kombinace alogenní transplantace trachey // a tkáňového inženýrství... 177 // Závěr... 178 // Literatura... 178 // 20 Transplantace v oblasti skalpu // (Martin Molitor)... 181 // 20.1 Syngenní transplantace skalpu... 181 // 20.2 Alogenní transplantace v oblasti skalpu... 182 // Obsah XVII // Závěr... 187 // Literatura... 187 // 21 Transplantace krku (MartinMolitor) 89 // Literatura... 190 //
22 Transplantace břišní stěny (Martin Molitor, // Martin Oliverius)... 191 // 22.1 Anatomické poznámky... 191 // 22.2 Výběr dárce břišní stěny... 192 // 22.3 Transplantace břišní stěny v experimentu... 192 // 22.4 Transplantace břišní stěny v klinické praxi. 193 // 22.5 Rejekce břišní stěny... 198 // 22.6 Syngenní transplantace oboustranného // DIEP laloku... 199 // Závěr... 199 // Literatura... 200 // 23 Transplantace kostí a kloubů (Martin Molitor)... 203 // 23.1 Transplantace kloubů a kostí v experimentu. 203 // 23.2 Transplantace nevaskularizovaných osteochondrálních alogenních štěpů v klinické praxi... 204 // 23.3 Transplantace alogenních nevaskularizovaných malých kloubů v klinické praxi... 205 // 23.4 Transplantace vaskularizovaných osteochondrálních alogenních segmentů v klinické praxi... 206 // 23.5 Klinická transplantace kryoprezervovaných vaskularizovaných kostních segmentů... 207 // Závěr... 207 // Literatura... 208 // 24 Transplantace dolní končetiny // (Martin Molitor)... 211 // 24.1 Transplantace dolní končetiny v experimentu ... 211 // 24.2 Transplantace dolní končetiny v klinické praxi... 211 // Závěr... 214 // Literatura... 214 // 25 Uterus transplantation (Jiří Fronek, Martin Molitor)... 215 // 25.1 The concept of uterus transplantation... 216 // 25.2 Ethical issues of uterus transplantation... 216 // 25.3 The uterus transplant graft donor... 217 // 25.4 Transplantation of the uterus in an experiment... 218 // 25.5 Experimental human research... 219 // 25.6 Transplantation of human uterus in clinical practice... 220 // 25.7 The Czech uterus transplant trial... 224 // Conclusion... 226 // Reference... 226 // 26 Transplantace penisu (Martin Molitor... 231 // 26.1 Replantace penisu... 231 // 26.2 Anatomické poznámky... 231 // 26.3 Imunosupresivní terapie u transplantace penisu... 233 //
26.4 Transplantace penisu v experimentu... 233 // 26.5 Klinická transplantace penisu... 234 // Závěr... 236 // Literatura... 237 // 27 Transplantace šlach (Martin Molitor)... 239 // 27.1 Imunologické vlastnosti šlach... 239 // 27.2 Hojení a inkorporace šlachových // alotransplantátů... 239 // 27.3 Indikace ke šlachové alotransplantaci... 240 // 27.4 Transplantace šlach v experimentu... 240 // 27.5 Klinické využití alogenních šlachových // štěpů... 242 // Závěr... 243 // Literatura... 244 // 28 Transplantace nervů (Martin Molitor, // Ivan Humhej)... 247 // 28.1 Transplantace alogenních nervových // štěpů... 250 // 28.2 Odběr nervových štěpů... 251 // 28.3 Rejekce nervového alogenního štěpu... 251 // 28.4 Imunosupresivní terapie při použití alogenních nervových štěpů... 251 // 28.5 Neuroregenerační efekt tacrolimu... 251 // 28.6 Regenerace nervů v rámci vaskularizovaných kompozitních alotransplantátů... 252 // 28.7 Transplantace nervů v experimentu... 252 // 28.8 Transplantace nervů v klinické praxi... 253 // 28.9 Klinické využití decelularizovaných nervových štěpů... 254 // Závěr ... 256 // Literatura... 256 // 29 Transplantace cévních alogenních štěpů (Peter Baláž)... 261 // 29.1 Indikace k použití cévních alogenních štěpů... 261 // XVIII Transplantace v rekonstrukční chirurgii // 29.2 Rozdělení cévních alograftů... 261 // 29.3 Legislativa odběru cévních alograftů... 262 // 29.4 Odběr a konzervace cévních alograftů... 262 // 29.5 Imunosupresivní léčba po implantaci cévního alograftů... 263 // Literatura... 263 // 30 Anorektální transplantace (Martin Molitor)... 265 // 30.1 Experimentální animální modely anorektální transplantace ... 265 // 30.2 Experimentální humánní anorektální transplantace ... 266 // 30.3 Klinická transplantace anorektálního komplexu... 266
Literatura... 267 // 31 Komplexní raritní transplantace vaskularizovaných kompozitních tkání (Martin Molitor)... 269 // 31.1 Transplantace horní končetiny mezi dvojčaty... 269 // 31.2 Transplantace dolní končetiny mezi siamskými dvojčaty... 271 // Literatura... 272 // Rejstřík... 273 // Souhrn... 277 // Summary... 278
cnb002961606

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC