Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 09.12.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4) Půjčeno:8x 
BK
EB
1. vydání
Praha : Grada Publishing, 2017
276 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 26 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-5546-5 (vázáno)
ISBN 978-80-271-0938-8 (online ; pdf)
ISBN 978-80-271-0939-5 (online ; epub)
Edice celoživotního vzdělávání ČLK
Obsahuje bibliografie a rejstřík
Částečně anglický text, české a anglické resumé
Popsáno podle tištěné verze
001462423
Seznam zkratek XIX // Předmluva XXIII // Úvod XXV // OBECNÁ ČÁST // 1 The history of composite tissue allograft transplation (Stefano Lucchina) 3 // 1.1 The ancient history, myths and legends 3 // 1.2 The „modern“ history of composite tissue // transplantation 5 // Conclusion 11 // References 11 // 2 Terminologie a klasifikace transplantací v rekonstrukční chirurgii (Martin Molitor) 13 // 2.1 Terminologie přenosu tkání v plastické // chirurgii 13 // 2.2 Terminologie jedinců podle vztahu // ? transplantované tkáni 13 // 2.3 Terminologie transplantací podle vztahu // dárce-příjemce 13 // 2.4 Terminologie transplantace tkáňových celků // užitých v rekonstrukční chirurgii 14 // 2.5 Klasifikace vaskularizovaných kompozitních // alograftů dle komplexnosti 14 // Závěr 14 // Literatura 15 // 3 Transplantační imunologie (Mariana Wohlfahrtová) 17 // 3.1 Druhy štěpů 17 // 3.2 Vrozená a získaná imunita 17 // 3.3 Antigény HLA systému 17 // 3.3.1 Přímé rozpoznání antigénu 18 // 3.3.2 Nepřímé rozpoznání antigénu 18 // 3.3.3 Polopřímé rozpoznání antigénu 18 // 3.4 Rejekce štěpu 18 // 3.4.1 Fáze senzibilizace 19 // 3.4.2 Proliferace a diferenciace T lymfocytů. 20 // 3.4.3 Efektorová fáze alospecifické odpovědi. 20 // 3.5 Hyper akutní rej ekce 21 // 3.6 Akutní rej ekce 21 // 3.6.1 Akutní T buňkami zprostředkovaná rejekce 21 // 3.6.2 Akutní protilátkami zprostředkovaná rejekce 22 // 3.7 Chronická rej ekce 22 // 3.8 Snižování rizika rej ekce 22 // Závěr 23 // Literatura 23 // 4 Imunosuprese po transplantaci kompozitních vaskularizovaných štěpů (Pavel Trunečka) 25 // 4.1 Přehled základních imunosupresiv užívaných // při transplantacích VGA 25 // 4.1.1 Blokátory kalcineurinu 25 // 4.1.2 Kortikosteroidy 26 // 4.1.3 Antiproliferativní látky 26 // 4.1.4 mTOR inhibitory 26 //
4.1.5 Antilymfocytární protilátky 27 // 4.1.6 Imunosupresiva blokující ? buněčnou odpověď 27 // 4.2 Strategie preventivní imunosuprese 27 // 4.3 Léčba rejekce 28 // 4.4 Problémy současné imunosuprese 29 // Závěr 30 // Literatura 30 // 5 Klasifikace a specifika rejekce vaskularizovaných kompozitních alotransplantátů (Martin Molitor) 33 // 5.1 Antigenní rozdílnost tkání 33 // 5.2 Vztah mezi objemem transplantované tkáně // a rejekcí // 5.3 Split tolerance // 5.4 Vizuální a histologické známky rejekce kůže // 5.5 Kůže jako marker rejekce jiných tkání nebo orgánů // 5.6 Akutní rejekce VGA // 5.7 Chronická rejekce VGA // Literatura // 6 Transplantation tolerance (Dragos Zamfirescu, Andreea Grosu-Bularda) // 6.1 Definition of terms // 6.2 Key players of immune response in // allotransplantation // 6.2.1 Major histocompatibility complex // 6.2.2 T-lymphocytes // 6.2.3 Antigen presenting cells // 6.2.4 Natural killers cells (NK cells) // 6.3 Central and peripheral tolerance // 6.3.1 Central tolerance // 6.3.2 Peripheral tolerance // 6.4 Strategies for inducing transplant tolerance. // 6.4.1 Strategies based on T cell depletion // 6.4.1.1 The non-selective // T cell-depletion // 6.4.1.2 Selective T cell-depletion// 6.4.2 Donor-Specific Transfusions // 6.4.3 Targeting of Co-stimulatory Pathways // 6.4.3.1 The immunoglobulin super family // 6.4.3.2 TNF family members // 6.4.3.3 Adhesion molecule blockade // 6.5 Cell-base therapies and induction // of transplant tolerance // 6.5.1 Chimerism and tolerance // 6.5.2 Dendritic cells // 6.5.3 T-regulatory cells // 6.5.4 Mesenchymal stem cells // 6.6 Clinical Immunomodulatory Protocols in VGA // Conclusions // 7 Imunosupresivní léčba a onkogeneze (Jiří Minařík) // 7.1 Kalcineurinové inhibitory // 7.2 mTOR inhibitory // 7.3 Antimetabolity // 7.4 Ostatní imunosupresiva //
7.5 Transplantace u nemocných s preexistujidm nádorovým onemocněním 67 // 7.6 Léčba nádorů v imunosuprimovaném terénu 69 // 7.7 Onkologické riziko u rekonstrukčních transplantací 69 // Literatura 69 // 8 Etické otázky transplantační medicíny (Marek Orko Vácha) 73 // 8.1 Typy transplantátů 73 // 8.2 Odběry orgánů živých dárců pro účely transplantací 73 // 8.2.1 McFall versus Shimp 73 // 8.2.2 Kompenzace žijících dárců 74 // 8.2.3 Renada Daniel-Patterson 74 // 8.2.4 Etický pohled na evropskou // transplantační legislativu 74 // 8.3 Odběry orgánů z mrtvých pro účely transplantací 75 // 8.3.1 Smrt 75 // 8.3.2 Dárci s nebijícím srdcem 76 // 8.3.3 Odběr orgánů z mrtvých 76 // 8.3.3.1 Opting-in (předpokládaný nesouhlas) 76 // 8.3.3.2 Opting-out (předpokládaný souhlas) 76 // 8.3.3.3 Required request (povinná volba, povinné požádání) 77 // 8.3.3.4 Routine salvaging (rutinní odběr, odběry jako běžná praxe) 77 // 8.4 Česká republika 77 // 8.4.1 Transplantační zákon 77 // 8.4.2 Občanský zákoník 78 // 8.5 Náboženské perspektivy 78 // 8.5.1 Buddhismus 78 // 8.5.2 Judaismus 78 // 8.5.2.1 Zemřelí dárci 78 // 8.5.2.2 Žijící dárci 79 // 8.5.3 Katolická církev 79 // Literatura 79 // 9 Psychologické a sociální aspekty rekonstrukčních // transplantací (Martin Molitor) 81 // 9.1 Historie vnímání tělesné dokonalosti 81 // 9.2 Psychologická příprava před transplantací 82 // 9.3 Psychické zhodnocení benefitu a rizika 82 // 9.4 Vnímání exponovanosti transplantovaného orgánu 83 // 9.5 Funkce transplantovaného orgánu 83 // 9.6 Vztah veřejnosti k rekonstrukčním / transplantacím 83 // 9.7 Tlak masmédií 83 // 9.8 Psychologické aspekty transplantace ruky 84 // 9.9 Psychologické aspekty transplantace obličeje 85 // 9.10 Psychologické otázky transplantace reprodukčních orgánů 86 //
9.11 Selhání psychologické přípravy před rekonstrukční transplantací 87 // Závěr 89 // Literatura 89 // 10 Právní aspekty vaskularizovaných kompozitních alograftů a registry (Eva Pokorná, Martin Molitor) 93 // 10.1 Současné právní postavení VGA ve světě 93 // 10.2 Právní a sociální důsledky provádění VGA 94 // 10.3 Právní normy pro odběry orgánů a transplantace v České republice 94 // 10.4 Právní předpisy upravující odběry // a transplantace orgánů a tkání 95 // 10.5 Diagnostika smrti u dárců orgánů 95 // 10.5.1 Nevratná zástava krevního oběhu 95 // 10.5.2 Smrt mozku 98 // 10.5.2.1 Podmínky a předpoklady diagnózy smrti mozku 98 // 10.5.2.2 Klinické známky smrti mozku 98 // 10.5.2.3 Instrumentální vyšetření smrti mozku 98 // 10.6 Právní kontraindikace možného dárce k odběru orgánů 98 // 10.7 Sdělení předpokládaného odběru osobě blízké 99 // 10.8 Odběr orgánů od zemřelého dárce, který je cizinec 99 // 10.9 Mezinárodní spolupráce 99 // 10.10 Zákaz finančního prospěchu nebo jiných výhod a obchodování s tkáněmi a orgány 99 // 10.11 Kontraindikace odběru orgánů z medicínských důvodů 100 // 10.12 Posuzování zdravotní způsobilosti zemřelého dárce dle právních norem 100 // 10.13 Právní aspekty transplantací kompozitních tkání v České republice 100 // 10.14 Etická komise 101 // Literatura 101 // 11 Transplantace v dětském věku (Jakub Zieg, Martin Molitor) 103 // 11.1 Imunosupresivní léčba 103 // 11.2 Růst dětí po transplantaci solidních orgánů 104 // 11.3 Psychosociální aspekty transplantací u dětí 104 // 11.4 Tranzice - přechod od pediatrické péče k dospělosti 104 // 11.5 Tolerance po transplantaci - cíl do budoucna 105 // 11.6 Vaskularizované kompozitní alotransplantace u dětí 105 //
11.7 Etické aspekty transplantace VGA u dětí 105 // 11.8 Anatomické aspekty VGA u dětí 105 // 11.9 Funkce VGA po transplantaci u dětí 106 // 11.10 Růst transplantovaných VGA 106 // 11.11 Provedené VGA u dětí 107 // Závěr 107 // Literatura 107 // 12 Vaskularizované kompozitní alotransplantáty - // výhled do budoucnosti (Martin Molitor) 109 // 12.1 Ekonomické faktory 109 // 12.2 Budování klinických center 109 // 12.3 Výběr dárce 110 // 12.4 Výzkum regenerace nervů a kortikální reintegrace 110 // 12.5 Rehabilitace 110 // 12.6 Donor specifická tolerance 111 // 12.7 Simultánní (konkomitantní) transplantace. 111 // 12.8 Registr transplantací 112 // Literatura 112 // 13 Odběry orgánů pro účely transplantace (Peter Baláž) 115 // 13.1 Zemřelí dárci orgánů a tkání 115 // 13.2 Kategorie dárců 115 // 13.3 Organizace multiorgánového odběru 116 // 13.4 Chirurgická technika multiorgánového // odběru 116 // 13.4.1 Chirurgická technika odběru u HBD 116 // 13.4.2 Fáze odběru orgánů 116 // 13.4.3 Chirurgická technika odběru uNHBD 118 // 13.5 Konzervace orgánů 119 // Literatura 119 // 14 Experimental vascularized composite allotransplantation (Dragos Zamfirescu, Takako Kanatani, Martin Molitor, XVI Transplantace v rekonstrukční chirurgii Andreea Grosu-Bularda, Mihail Climov, Andrei Stefanescu, Launa Lazarescu) 121 // 14.1 Vascularised composite allotransplantation 121 // 14.2 Microsurgical models for vascularized composite allotransplantation 122 // 14.3 VGA experimental models in rats 122 // 14.3.1 Hind limb transplantation in rats 123 // 14.3.2 Orthotopic hind limb allogeneic transplantation on rats 123 // 14.3.3 Heterotopic hind limb allogeneic transplantation on rats at knee level 125 // 14.3.4 Heterotopic hind limb isogeneic transplantation on rats 126 //
14.3.5 Heterotopic femoral osteomyocutaneous allogeneic transplantation on rats 126 // 14.3.6 Heterotopic knee allogeneic transplantation on rats 127 // 14.3.7 Heterotopic calf osteomyocutaneous composite graft allogeneic transplantation on rats 128 // 14.3.8 Simultaneous hind limb and femur osteomyocutaneous composite graft allogeneic transplantation on rats -combined orthotopic (hind limb) and heterotopic (femur) positioning. 128 // 14.3.9 Heterotopic tail allogeneic transplantation on rats 129 // 14.3.10 Heterotopic toe-to-thumb allogeneic transplantation on rats 131 // 14.3.11 Orthotopic hemiface allogeneic transplantation on rats 133 // 14.3.12 Heterotopic sternal allogeneic transplantation on rats 134 // 14.3.13 Orthotopic ear allogeneic transplantation on rats 135 // 14.4 Immunosuppressive therapy 136 // 14.5 Tolerance induction 136 // Conclusion 136 // References 136 // SPECIÁLNÍ ČÁST // 15 Hand transplantation - the present and the future (Palmina Petruzzo, Marco Lanzetta) 141 // 15.1 History and definition 141 // 15.2 Selection of candidates 141 // 15.3 Surgical procedure and rehabilitation program 141 // 15.4 Immunosuppression 142 // 15.5 Patient and graft survival 143 // 15.6 Outcomes 143 // Conclusions 144 // References 145 // 16 Face transplantation (Nicco Krezdorn, Mario A. Aycart, Muayyad Alhefzi, Sebastian Fischer, Yannick Diehm, Ericha M. Bueno, Bohdan Pomahač) 147 // 16.1 Indications and patient selection 147 // 16.2 Principles and procedural details 147 // 16.3 Functional outcomes 150 // 16.3.1 Immunological aspects 151 // 16.4 Complications 152 // 16.5 Revisions 152 // 16.6 Future directions 153 // 16.6.1 Graft preservation 153 // 16.6.2 Donor pool expansion 153 // 16.6.3 Optimization of immunosuppression 153 // 16.6.4 Graft monitoring and diagnosis // of rejection 153 // 16.6.5 Outcomes reporting 153 // References 154 //
17 Transplantace jazyka (Martin Molitor) 157 // 17.1 Replantace jazyka 157 // 17.2 Transplantace jazyka v experimentu 158 // 17.3 Transplantace jazyka v klinické praxi 158 // Závěr 160 // Literatura 160 // 18 Transplantace laryngu (Martin Molitor) 161 // 18.1 Transplantace laryngu v experimentu 161 // 18.2 Klinická transplantace laryngu 164 // 18.3 Výběr dárce k transplantaci laryngu 166 // Závěr 167 // Literatura 167 // 19 Transplantace trachey (Martin Molitor, Pierre // Delaere) 171 // 19.1 Transplantace trachey v experimentu 171 // 19.2 Klinická transplantace trachey 173 // 19.3 Kombinace alogenní transplantace trachey // a tkáňového inženýrství 177 // Závěr 178 // Literatura 178 // 20 Transplantace v oblasti skalpu (Martin Molitor) 181 // 20.1 Syngenní transplantace skalpu 181 // 20.2 Alogenní transplantace v oblasti skalpu 182 // Závěr 187 // Literatura 187 // 21 Transplantace krku (Martin Molitor) 89 // Literatura 190 // 22 Transplantace břišní stěny (Martin Molitor, Martin Oliverius) 191 // 22.1 Anatomické poznámky 191 // 22.2 Výběr dárce břišní stěny 192 // 22.3 Transplantace břišní stěny v experimentu 192 // 22.4 Transplantace břišní stěny v klinické praxi. 193 // 22.5 Rejekce břišní stěny 198 // 22.6 Syngenní transplantace oboustranného // DIEP laloku 199 // Závěr 199 // Literatura 200 // 23 Transplantace kostí a kloubů (Martin Molitor) 203 // 23.1 Transplantace kloubů a kostí v experimentu. 203 // 23.2 Transplantace nevaskularizovaných osteochondrálních alogenních štěpů v klinické praxi 204 // 23.3 Transplantace alogenních nevaskularizovaných malých kloubů v klinické praxi 205 // 23.4 Transplantace vaskularizovaných osteochondrálních alogenních segmentů v klinické praxi 206 // 23.5 Klinická transplantace kryoprezervovaných vaskularizovaných kostních segmentů 207 // Závěr 207 // Literatura 208 //
24 Transplantace dolní končetiny (Martin Molitor) 211 // 24.1 Transplantace dolní končetiny v experimentu 211 // 24.2 Transplantace dolní končetiny v klinické praxi 211 // Závěr 214 // Literatura 214 // 25 Uterus transplantation (Jiří Fronek, Martin Molitor) 215 // 25.1 The concept of uterus transplantation 216 // 25.2 Ethical issues of uterus transplantation 216 // 25.3 The uterus transplant graft donor 217 // 25.4 Transplantation of the uterus in an experiment 218 // 25.5 Experimental human research 219 // 25.6 Transplantation of human uterus in clinical practice 220 // 25.7 The Czech uterus transplant trial 224 // Conclusion 226 // Reference 226 // 26 Transplantace penisu (Martin Molitor 231 // 26.1 Replantace penisu 231 // 26.2 Anatomické poznámky 231 // 26.3 Imunosupresivní terapie u transplantace penisu 233 // 26.4 Transplantace penisu v experimentu 233 // 26.5 Klinická transplantace penisu 234 // Závěr 236 // Literatura 237 // 27 Transplantace šlach (Martin Molitor) 239 // 27.1 Imunologické vlastnosti šlach 239 // 27.2 Hojení a inkorporace šlachových / alotransplantátů 239 // 27.3 Indikace ke šlachové alotransplantaci 240 // 27.4 Transplantace šlach v experimentu 240 // 27.5 Klinické využití alogenních šlachových štěpů 242 // Závěr 243 // Literatura 244 // 28 Transplantace nervů (Martin Molitor, Ivan Humhej) 247 // 28.1 Transplantace alogenních nervových štěpů 250 // 28.2 Odběr nervových štěpů 251 // 28.3 Rejekce nervového alogenního štěpu 251 // 28.4 Imunosupresivní terapie při použití alogenních nervových štěpů 251 // 28.5 Neuroregenerační efekt tacrolimu 251 // 28.6 Regenerace nervů v rámci vaskularizovaných kompozitních alotransplantátů 252 // 28.7 Transplantace nervů v experimentu 252 // 28.8 Transplantace nervů v klinické praxi 253 //
28.9 Klinické využití decelularizovaných nervových štěpů 254 // Závěr 256 // Literatura 256 // 29 Transplantace cévních alogenních štěpů (Peter Baláž) 261 // 29.1 Indikace k použití cévních alogenních štěpů 261 // 29.2 Rozdělení cévních alograftů 261 // 29.3 Legislativa odběru cévních alograftů 262 // 29.4 Odběr a konzervace cévních alograftů 262 // 29.5 Imunosupresivní léčba po implantaci cévního alograftů 263 // Literatura 263 // 30 Anorektální transplantace (Martin Molitor) 265 // 30.1 Experimentální animální modely anorektální transplantace 265 // 30.2 Experimentální humánní anorektální transplantace 266 // 30.3 Klinická transplantace anorektálního komplexu 266 // Literatura 267 // 31 Komplexní raritní transplantace vaskularizovaných kompozitních tkání (Martin Molitor) 269 // 31.1 Transplantace horní končetiny mezi dvojčaty 269 // 31.2 Transplantace dolní končetiny mezi siamskými dvojčaty 271 // Literatura 272 // Rejstřík 273 // Souhrn 277 // Summary 278
cnb002961606

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC