Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 31.10.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3.3) Půjčeno:10x 
BK
2., přepracované a rozšířené vydání
Praha : Grada, 2018
285 stran : ilustrace ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-247-5869-5 (brožováno)
Obsahuje bibliografii na stranách 275-285 a bibliografické odkazy
001462424
Obsah // 0 autorech ...9 // Úvod...15 // Část I. // Marketing a marketingová koncepce... 17 // 1 Marketing a marketingová koncepce...19 // 1.1 Co je to marketing...19 // 1.2 Základní podnikatelské koncepce ...23 // 1.3 Společenské dopady marketingu...26 // Část II. // Marketingové prostředí... 37 // 2 Marketingové mikroprostředí...41 // 2.1 Psychologická dimenze kupního chování zákazníků...41 // 2.2 Kupní rozhodovací proces zákazníků...46 // 2.3 Role konkurentů, dodavatelů a distributorů...55 // 3 Marketingové makroprostředí...62 // 3.1 Politicko-právní vlivy...62 // 3.2 Ekonomické vlivy...67 // 3.3 Sociálně-kulturní vlivy...69 // 3.4 Technologické a přírodní vlivy...77 // Část III. // Marketingový výzkum... 83 // 4 Marketingový výzkum...88 // 4.1 Sekundární a primární výzkum...88 // 4.2 Kvantitativní a kvalitativní výzkum...92 // 4.3 Metody primárního marketingového výzkumu...98 // Část IV. // Marketingová strategie...107 // 5 Segmentace a targeting... 110 // 5.1 Cílený marketing... 110 // 5.2 Segmentační kritéria... 113 // 5.3 Principy segmentace a targetingu... 120 // 6 Značka a její positioning... 129 // 6.1 Značka a její hodnota ... 129 // 6.2 Identita a positioning značky... 137 // 6.3 Značkové strategie... 145 // Část V. // Marketingový mix...151 // Produkt... 154 // 7.1 Produkt a jeho charakteristiky... 154 // 7.2 Životní cyklus produktu a inovace... 161 // 7.3 Řízení produktového mixu...
169 // 8 Cena... 175 // 8.1 Cena a její vnímání zákazníkem... 175 // 8.2 Tvorba cen a cenové strategie... 179 // 8.3 Slevy... 186 // 9 Komunikace... 193 // 9.1 Marketingová komunikace a marketingové sdělení... 193 // 9.2 Základní komunikační nástroje... 197 // 9.3 Komunikační mix... 209 // 10 Dostupnost... 216 // 10.1 Dostupnost a distribuční strategie... 216 // 10.2 Přímé a nepřímé distribuční cesty... 222 // 10.3 Volba a řízení distribučních cest... 228 // Část VI. // Marketingové plánování // 235 // 11 Marketingové plánování... // 11.1 Jak vytvořit marketingový plán . // 11.2 Zjednodušený marketingový plán // 11.3 Role marketéra ve firmě ... // 237 // 237 // 243 // 247 // Závěr // 255 // Poznámky // 256 // Použitá literatura... // Knižní monografie ... // Odborné články... // Internetové zdroje... // Diplomové, dizertační a habilitační práce . // Interní výzkumné studie... // Interní materiály firem a dalších institucí . // 275 // 275 // 276 278 285 285 285
(OCoLC)1028226289
cnb002962423

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC