Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.07.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.3) Půjčeno:1x 
BK
První vydání
Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2016-2017
5 svazků : ilustrace ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-261-0666-1 (1 ; brožováno)
ISBN 978-80-261-0764-4 (2 ; brožováno)
ISBN 978-80-261-1211-2 (5 ; brožováno)
Svazky 1-4 v nákladu 200 výtisků
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
1.díl. 2016. iv, 160 stran -- 2.díl. 2017. iv, 178 stran -- 5. díl. 2023. viii, 236 stran
Česká a anglická resumé
001462446
Obsah // Úvod ... 1 // Teoretická východiska Ivona Mišterová // Interkulturní komunikační kompetence v evropské jazykové politice ... 5 // Michaela Voltrová // Ke vztahu interkulturní a pragmatické kompetence na příkladu výuky německého jazyka ... 8 // Gigla Džindžolia // Kompetence jako ukazatele jazykové osobnosti ... 15 // Kateřina Kubíková // „Líný, nedbalý, neprospívá.“ Psychologické aspekty vzniku stereotypů v hodnocení ... 23 // Metodické strategie // Jana Zerzová ¦ // Intercultural Development Inventory®, version 3 - nástroj pro měření rozvoje interkulturní kompetence ... 33 // Pavla Jahodová // Projevy rozvíjení interkulturní komunikační kompetence v psaní v anglickém jazyce - vybrané výsledky výzkumu ... 41 // Michaela Pešková // Hodnocení „jiného“ ve výuce interkulturní komunikační kompetence (na příkladu ruštiny) ... 53 // Ivona Mišterová // Jazyk jako duše a kultura národa (Videokonference jako most ke globálnímu porozumění) ... 62 // Kristýna Kovačová, Kateřina Halámková // Metodologie modelových cvičení ? rozvoji interkulturní komunikační kompetence ... 69 // Jakub Šochman // Využití ICT pro výuku interkulturní komunikační kompetence v ruštině . 75 // iii // Rozvíjení interkulturní komunikační kompetence ve výuce cizích jazyků // Šárka Váchalová, Vjačeslav Golovko // Fenomén kulturního šoku ve výuce interkulturní komunikační kompetence ... 80
Miroslav Půza // Alternativní zpravodajské weby jako zdroje informací ovlivňující interkulturní výchovu ... 87 // Sociokulturní aspekty // Romana Suchá // Reklama jako prostředek pro rozvoj sociokulturní kompetence v kurzech češtiny pro cizince ... 95 // Liudmila Valova // „Dača“- za odměnu, nebo za trest? (? otázce o národních // zvláštnostech Rusů) ... 105 // Andrey Artemov // Abstraktní pojmy v jazykovém obraze světa jako součást rozvíjení interkulturní komunikační kompetence ... 114 // Umělecká literatura jako interkulturní fenomén // Jana Kostincová // Multilingvální tvorba jako globální literatura? Elektronická literatura ve výuce cizích jazyků ... 121 // Jana Sováková // „Jazyk lidského srdce“ - prostředek porozumění mezi lidmi ... 128 // Závěr ... 133 // Resumé ... 137 // Summary ... 138 // Seznam použité literatury ... 139 // Rejstřík autorů ... 151 // Jmenný rejstřík ... 153 // Věcný rejstřík ... 157 // iv
(OCoLC)1028234479
(OCoLC)975029646
cnb002980194

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC