Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 09.12.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
EB
EB
Brno : Muni Press, 2011
1 online zdroj : ilustrace
Externí odkaz    Plný text PDF 
   Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro vzdálený přístup 
   * Návod pro Bookport 


ISBN 978-80-210-5662-6 (print)
ISBN 978-80-210-7664-8 (online ; pdf)
"Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny"--Obálka
Obsahuje bibliografické odkazy a rejstřík
Popsáno podle online zdroje
001462592
ÚVOD 13 // 1. VÝZKUMNÝ DESIGN A POPIS VÝZKUMNÉHO SOUBORU 15 // 2. KOJENECKÝ PLÁČ 17 // 2.1. Obecné charakteristiky kojeneckého pláče 17 // 2.2. Popisovaná plačtivost - analýza dat 21 // 2.3. Popisovaná plačtivost - diskuze výsledků 26 // 3. SYNDROM EXCESIVNÍHO PLÁČE 29 // 3.1. Definice excesivního pláče 29 // 3.2. Diagnostika 30 // 3.3. Prevalence 31 // 3.4. Excesivní pláč - analýza dat 33 // 3.5. Excesivní pláč - diskuze výsledků 35 // 3.6. Etiologie 36 // 3.6.1. Alergické reakce - gastrointestinální potíže 36 // 3.6.2. Reakce na bolest 37 // 3.6.3. Nevyzrálost autonomního nervového systému 37 // 3.6.4. Fyziologické příčiny 38 // 3.6.5. Potíže s adaptací // 3.6.6. Rizika na straně rodičů a psychosociální faktory // 3.7. Prognóza syndromu excesivního pláče 41 // 3.7.1. Téžko zvládnutelný temperament 44 // 3.8. Psychosociální souvislosti syndromu excesivního pláče 46 // 3.8.1. Situační kontext excesivního pláče 46 // 3.8.2. Rodiny kojenců se syndromem excesivního pláče 48 // 3.8.3. Péče o kojence se syndromem excesivního pláče 50 // 3.9. Terapie syndromu excesivního pláče 53 // 4. PSYCHOSOCIÁLNÍ SOUVISLOSTI KOJENECKÉHO PLÁČE 59 // 4.1. Interakce s dítětem 59 // 4.2. Očekávání od dítěte a rodičovské role 64 // 4.3. Percepce pláče 66 // 4.4. Usuzování na příčinu pláče 69 // 4.5. Vnímané rozdíly v projevech kojenců v závislosti na pohlaví 70 //
4.6. Pocity z kojeneckého pláče a reakce na kojenecký pláč 71 // 4.7. Videodotazník kojeneckého pláče - představení metody 73 // 4.7.1. Charakteristiky kojeneckého pláče - faktorová struktura.74 // 4.7.2. Pocity z kojeneckého pláče - faktorová struktura 76 // e ? // 4.7.3. Videodotazník kojeneckého pláče - shluková analýza 77 // 4.7.4. Souvislost jednotlivých shluků Videodotazníku kojeneckého // pláče s popisovanou plačtivostí - analýza dat 81 // 4.7.5. Videodotazník kojeneckého pláče - shrnutí výsledků 83 // 5. OSOBNOSTNÍ CHARAKTERISTIKY MATEK A JEJICH VLIV NA INTERAKCI MATKA - DÍTĚ 85 // 5.1. Úzkostnost 85 // 5.1.1. Rysová úzkostnost (STAI-T) 86 // 5.1.2. Souvislost rysové úzkostnosti matky s popisovanou plačtivostí kojence 87 // 5.1.3. Souvislost rysové úzkostnosti matky s percepcí kojeneckého pláče 88 // 5.1.4. Rysová úzkostnost (STA1-T) - shrnutí výsledků 89 // 5.2. Depresivita 90 // 5.2.1. Depresivita matky (BDI-II) 93 // 5.2.2. Souvislost depresivity matky s popisovanou plačtivostí kojence 94 // 5.2.3. Souvislost depresivity matky s percepcí kojeneckého pláče 95 // 5.2.4. Depresivita matky (BDI-II) - shrnutí výsledků 96 // 5.3. Výchovné postoje 97 // 5.3.1. Výchovné postoje (IRA) 97 // 5.3.2. Souvislost výchovných postojů matky s popisovanou plačtivostí kojence 98 // 5.3.3. Souvislost výchovných postojů matky s percepcí kojeneckého pláče 99 // 5.3.4. Výchovné postoje (IRA) - shrnutí výsledků 101 //
5.4. Mateřské sebehodnocení a pocit vlastní materské účinnosti 101 // 5.4.1. Mateřské sebehodnocení v těhotenství (MSRI-s) 105 // 5.4.2. Souvislost mateřského sebehodnocení v těhotenství // s popisovanou plačtivostí kojence 106 // 5.4.3. Souvislost mateřského sebehodnocení v těhotenství // s percepcí kojeneckého pláče 107 // 5.4.4. Mateřské sebehodnocení v těhotenství (MSRI-s) shrnutí výsledků 109 // 5.4.5. Mateřské sebehodnocení po porodu (MSRI-s) 110 // 5.4.6. Souvislost mateřského sebehodnocení po porodu // s popisovanou plačtivostí kojence 110 // 5.4.7. Souvislost mateřského sebehodnocení po porodu s percepcí kojeneckého pláče 111 // 5.4.8. Mateřské sebehodnocení po porodu (MSRI-s) shrnutí výsledků 113 // 6. SHLUKY VIDEODOTAZNÍKU KOJENECKÉHO PLÁČE REGRESNÍ ANALÝZA 115 // 7. POPISOVANÁ PLAČTIVOST KOJENCE - SHLUKOVÁ ANALÝZA ..117 // 7.1. Rozdíly mezi shluky popisované plačtivosti // v mateřských charakteristikách. .? 119 // 7.2. Rozdíly mezi shluky popisované plačtivosti // v percepci kojeneckého pláče 120 // 8. SHRNUTÍ VÝZNAMNÝCH ZJIŠTĚNÍ A DISKUZE 123 // 9. LIMITY STUDIE 131 // LITERATURA 133 // SOUHRN 145 // SUMMARY 147 // JMENNÝ REJSTŘÍK 149
(OCoLC)911639574
(EBSC)992769
(YANK)12430604

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC