Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 10.10.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:3x 
BK
EB
1. vydání
Praha : Grada Publishing, 2018
399 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-5807-7 (brožováno)
ISBN 978-80-271-0810-7 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-5807-7 (print)
Obsahuje bibliografii na stranách 383-384 a rejstřík
České a anglické resumé
Popsáno podle tištěné verze
001462757
Obsah // Přehled použitých zkratek...13 // Předmluva...17 // 1 Náplň a historie oboru stomatologie (Jiří Mazánek)...19 // 1.1 Náplň oboru stomatologie... 19 // 1.2 Historie oboru stomatologie ... 21 // 2 Aplikovaná anatomie orofaciální soustavy (Jiří Mazánek) ...25 // 2.1 Ústní dutina... 26 // 2.2 Zuby... 28 // 2.3 Kostra orofaciální soustavy... 30 // 2.3.1 Horní čelist ... 30 // 2.3.2 Čelistní dutina... 34 // 2.3.3 Dolní čelist... 34 // 2.3.4 Kosti patrové... 36 // 2.4 Svaly orofaciální soustavy... 36 // 2.5 Cévní zásobení orofaciální oblasti... 38 // 2.6 Mízní zásobení orofaciální oblasti... 39 // 2.7 Nervové zásobení orofaciální oblasti... 43 // 2.8 Jazyk ... 45 // 3 Aplikovaná fyziologie ústní dutiny (Jiří Mazánek) ...49 // 3.1 Žvýkací funkce... 49 // 3.1.1 Přijímání a zpracování potravy... 49 // 3.1.2 Funkce a složení slin... 51 // 3.1.3 Polykání... 52 // 3.2 Vnímání pocitů ... 54 // 3.2.1 Čich... 54 // 3.2.2 Chuť... 56 // 3.2.3 Hmat... 58 // 3.2.4 Teplota... 58 // 3.2.5 Bolest... 59 // 3.3 Tvorba řeči... 60 // 4 Vyšetření pacienta ve stomatologii (Jiří Mazánek)...63 // 4.1 Anamnéza... 63 // 4.2 Celkový stav pacienta... 64 // 4.3 Extraorální vyšetření... 65 // 4.4 Orální vyšetření ... 68 // 4.5 Vyšetření zobrazovacími metodami... 70 // 5 // 4.6 Laboratorní vyšetření... 71 // 4.7 Základní symptomy chorob orofaciální soustavy... 71 // 5 Zobrazovací metody ve stomatologii
(Hana Staňková, Josef Šebek) ...75 // 5.1 Přehled zobrazovacích metod... 75 // 5.2 Zobrazovací metody využívající ionizující záření... 75 // 5.2.1 Historie a principy rentgenologického vyšetření... 75 // 5.2.2 Snímání na film a zpracování filmu - skiagrafie... 76 // 5.2.3 Digitální rentgenové snímkování - radioviziografie... 78 // 5.2.4 Rentgenogramy ve stomatologii a maxilofaciální chirurgii ... 78 // 5.2.4.1 Snímkovací technika extraorálních snímků... 79 // 5.2.4.2 Snímkovací technika intraorálních snímků... 85 // 5.2.4.3 Rentgenologické vyšetření s využitím kontrastní látky... 90 // 5.2.4.4 Hodnocení rentgenových snímků... 91 // 5.2.4.5 Chyby při rentgenologickém vyšetření... 101 // 5.2.5 Tomografické vyšetření... 101 // 5.2.5.1 Počítačová tomografie... 101 // 5.2.5.2 Cone beam CT ... 102 // 5.2.5.3 Mikro-CT... 105 // 5.2.5.4 Pozitronová emisní tomografie... 106 // 5.2.5.5 Jednofotonová emisní počítačová tomografie... 106 // 5.3 Zobrazovací metody konvenční - nevyužívající ionizující záření... 107 // 5.3.1 Fotografie... 107 // 5.3.2 Stereofotogrammetrie ... 107 // 5.3.3 Vyšetření ultrazvukem - sonografie, echografie... 107 // 5.3.4 Magnetická rezonance... 108 // 5.4 PACS... 109 // 5.5 Hygienické zásady práce na rentgenologickém pracovišti... 109 // 6 Anestezie ve stomatologii (Jiří Mazánek) ...111 // 6.1 Lokální anestezie... 111 // 6.1.1 Způsoby aplikace lokální anestezie...
111 // 6.1.2 Složení a dělení lokálních anestetik... 113 // 6.1.3 Komplikace při lokální anestezii... 114 // 6.2 Analgosedace, analgezie ... 116 // 6.3 Celková anestezie... 117 // 7 Záchovná stomatologie (Daniel Ott) ...119 // 7.1 Zubní kaz - obecné poznámky... 119 // 7.2 Příčiny zubního kazu ... 120 // 7.3 Prevence zubního kazu... 120 // 7.3.1 Opatření ústní hygieny... 120 // 7.3.2 Přívod iontů fluoru... 121 // 7.3.3 Úprava stravovacích návyků... 121 // 7.3.4 Složení a množství sliny... 122 // 6 // 7.4 Diagnostika a klasifikace zubního kazu... 122 // 7.4.1 Klasifikace zubního kazu... 124 // 7.4.2 Diagnostika zubního kazu... 124 // 7.5 Terapie zubního kazu... 127 // 7.6 Výplňové materiály v záchovné stomatologii... 129 // 7.6.1 Amalgám... 129 // 7.6.2 Kompozitní pryskyřice... 130 // 7.6.3 Sklopolyalkenátové (skloionomerní) cementy... 131 // 7.6.4 Laboratorně zhotovené výplně... 132 // 7.7 Endodontické ošetření chrupu ... 132 // 7.8 Bělení zubů... 135 // 8 Protetická stomatologie (Hana Hubálková) ...137 // 8.1 Preventivní charakter protetického ošetření... 137 // 8.2 Přenos žvýkacího tlaku... 138 // 8.3 Klasifikace defektů chrupu... 138 // 8.4 Druhy zubních náhrad... 139 // 8.4.1 Fixní náhrady... 139 // 8.4.2 Snímatelné zubní náhrady... 141 // 8.4.3 Podmíněně snímatelné zubní náhrady... 143 // 8.4.4 Ektoprotézy (epitézy) ... 144 // 8.5 Komplexní plán ošetření chrupu... 145 // 8.6 Zhotovení
zubních náhrad... 145 // 8.7 Možné problémy se zubními náhradami... 146 // 9 Stomatoprotetické materiály (Hana Hubálková)...147 // 9.1 Rozdělení protetických materiálů... 147 // 9.2 Hlavní protetické materiály... 148 // 9.2.1 Kovy a jejich slitiny... 148 // 9.2.2 Keramické systémy... 151 // 9.2.3 Dentálni plasty... 152 // 9.2.4 Tmelící cementy... 153 // 9.3 Pomocné protetické materiály... 154 // 9.3.1 Otiskovací hmoty... 154 // 9.3.2 Další pomocné materiály... 155 // 9.4 Základní technologické postupy... 155 // 10 Orální chirurgie (Jiří Mazánek)...157 // 10.1 Extrakce zubů... 157 // 10.1.1 Chirurgické ošetření nemocných s antikoagulační // a antiagregační léčbou... 165 // 10.2 Suché lůžko... 167 // 10.3 Oroantrální komunikace... 168 // 10.4 Dentitio difficilis... 168 // 10.5 Endodontická chirurgie... 170 // 7 // 10.6 Záněty orofaciální oblasti... 172 // 10.6.1 Subperiostální a submukózní abscesy alveolárního // výběžku ... 175 // 10.6.2 Záněty měkkých tkání v okolí dolní čelisti... 177 // 10.6.3 Záněty měkkých tkání v okolí horní čelisti... 178 // 10.7 Záněty čelistní dutiny... 180 // 10.8 Záněty čelistních kostí ... 181 // 10.9 Specifické záněty... 184 // 10.10 Fokální infekce odontogenního původu ... 187 // 10.11 Cysty orofaciální oblasti... 189 // 10.11.1 Kostní cysty zubního původu... 189 // 10.11.2 Kostní cysty bez vztahu ? zubu... 191 // 10.11.3 Cysty měkkých
tkání... 192 // 10.12 Choroby slinných žláz... 195 // 10.13 Choroby čelistního kloubu... 199 // 10.14 Onemocnění mízních uzlin ... 202 // 10.15 Čelistní anomálie a rozštěpové vady obličeje... 203 // 10.15.1 Čelistní anomálie ... 203 // 10.15.2 Rozštěpové vady obličeje ... 208 // 10.16 Dentálni implantologie... 210 // 10.16.1 Klasifikace dentálních implantátů ... 210 // 10.16.2 Použití dentálních implantátů a průběh implantace... 211 // 11 Traumatologie orofaciální soustavy (Jiří Mazánek)...213 // 11.1 Specifika traumatologie orofaciální oblasti... 213 // 11.2 Klasifikace, diagnostika a léčba orofaciálních úrazů ... 216 // 11.3 Poranění měkkých tkání obličeje... 218 // 11.4 Poranění zubů ... 220 // 11.5 Zlomeniny dolní čelisti... 221 // 11.6 Zlomeniny střední obličejové etáže... 223 // 11.7 Polytrauma ... 230 // 11.8 Poranění čelistního kloubu ... 233 // 11.9 Poranění krční páteře... 234 // 11.10 Nutná opatření při orofaciálních zraněních... 235 // 11.11 Válečná a střelná poranění, terorizmus, přírodní katastrofy... 236 // 11.11.1 Válečná poranění obličeje... 236 // 11.11.2 Poškození rentgenovými paprsky... 238 // 11.11.3 Syndrom zhmoždění - traumatická toxikóza, // crush syndrom ...238 // 11.11.4 Syndrom tlakové vlny - blast syndrom... 239 // 11.11.5 Poškození atomovou energií... 239 // 11.11.6 Neodkladná péče při traumatech v polních podmínkách... 240 // 11.11.7
Střelná poranění obličeje... 240 // 11.11.8 Katastrofy... 242 // 11.11.9 Terorizmus... 244 // 8 // 12 Nádory orofaciální oblasti (Jiří Mazánek)...247 // 12.1 Prekancerózy orofaciální oblasti... 249 // 12.2 Maligní a benigní novotvary... 252 // 12.2.1 Epitelové nádory ... 252 // 12.2.2 Mezenchymové nádory... 257 // 12.2.3 Odontogenní nádory... 267 // 12.2.4 Nádory slinných žláz ... 269 // 12.2.5 Nádory z nervové tkáně ... 269 // 12.2.6 Pigmentové nádory... 269 // 12.3 Nepravé nádory... 271 // 12.4 Úloha praktického lékaře v orofaciální onkologii... 271 // 13 Onemocnění ústní sliznice (Ladislav Korábek) ...275 // 13.1 Charakteristika normálni sliznice ústni dutiny... 275 // 13.2 Základní slizniční eflorescence... 275 // 13.3 Klinická Symptomatologie onemocnění ústní sliznice... 276 // 13.3.1 Gingivostomatitis herpetica... 276 // 13.3.2 Herpes simplex, Stomatitis herpetica ... 277 // 13.3.3 Herpes zoster... 278 // 13.3.4 Recidivuj í ci afty... 278 // 13.3.5 Gingivitis ulcerosa ... 279 // 13.3.6 Další onemocnění ústni sliznice... 280 // 13.4 AIDS a ústní dutina... 285 // 14 Parodontologie, orální hygiena (Ladislav Korábek) ...287 // 14.1 Anatomie a fyziologie parodontu... 287 // 14.2 Onemocnění parodontu ... 288 // 14.2.1 Zánět dásní - gingivitida ... 289 // 14.2.2 Parodontitida... 290 // 14.3 Prevence a léčba onemocnění parodontu... 291 // 14.3.1 Orální hygiena... 291 // 14.3.2 Techniky čištění chrupu...
295 // 14.3.3 Chemické prostředky ústní hygieny... 299 // 15 Dětská stomatologie (Lia Navarová) ...301 // 15.1 Dentice u dětí... 301 // 15.2 Vývoj zubu a jeho poruchy... 302 // 15.2.1 Vývoj dočasné a stálé dentice ... 302 // 15.2.2 Poruchy prořezávání zubů ... 303 // 15.3 Zvláštnosti stomatologického ošetření dětí... 304 // 15.4 Diagnostika bolestí zubů u dětí ... 306 // 15.5 Prevence zubního kazu u dětí... 307 // 15.5.1 Způsoby a význam fluoridace... 307 // 15.5.2 Opatření ústní hygieny... 308 // 15.5.3 Úprava stravování ... 309 // 9 // 16 Ortodoncie (Josef Kučera) ...311 // 16.1 Cíle ortodontické léčby... 311 // 16.2 Ortodontické anomálie... 315 // 16.2.1 Anomálie jednotlivých zubů ... 316 // 16.2.2 Anomálie zubních skupin... 316 // 16.2.3 Mezičelistní vztahy a okluzální diagnostika... 317 // 16.2.4 Skeletální vady a skeletální diagnostika... 318 // 16.3 Vyšetření v ortodoncii... 318 // 16.4 Ortodontická léčba... 321 // 16.4.1 Vhodný věk k ortodontické léčbě... 321 // 16.4.2 Fáze ortodontické léčby... 321 // 16.4.3 Typy ortodontických aparátů ... 322 // 17 Fotonika a optika ve stomatologii (Roman Šmucler) ...325 // 17.1 Fotonika... 325 // 17.2 Optika... 326 // 17.3 Světlo a optické pomůcky ve stomatologické ordinaci ... 326 // 17.3.1 Osvětlení stomatologické ordinace, ochrana zraku... 327 // 17.3.2 Vnímání a interpretace barev... 329 // 17.3.3 Vnímání detailů... 330 // 17.4 Využití
laserů ve stomatologii... 331 // 17.4.1 Historie a přednosti laserové terapie ve stomatologii... 331 // 17.4.2 Fyzikální podstata laseru ... 334 // 17.4.3 Laser jako forma elektromagnetického záření... 334 // 17.4.4 Principy interakce laser-tkáň... 335 // 17.4.5 Typy laserů používaných ve stomatologii... 340 // 17.4.6 Využití laserové terapie ve stomatologii... 343 // 17.5 Fotodynamická terapie... 348 // 18 Bolest v orofaciální oblasti (Jiří Mazánek) ...349 // 18.1 Diagnostika a klasifikace bolesti v orofaciální oblasti ... 349 // 18.2 Bolesti v orofaciální oblasti odontogenního původu... 349 // 18.3 Bolesti v orofaciální oblasti neodontogenního původu... 351 // 18.4 Bolesti neuralgické ... 352 // 18.5 Glosodynie a stomatodynie... 355 // 19 Projevy systémových onemocnění v ústní dutině (Jiří Mazánek) ...357 // 20 Prevence ve stomatologii (Jiří Mazánek) ...367 // 20.1 Onkologická prevence... 367 // 21 Rehabilitace ve stomatologii (Jiří Mazánek)...371 // 10 // 22 Náhlé příhody ve stomatologické praxi (Jiří Mazánek)...373 // 22.1 Poruchy vědomí... 373 // 22.2 Poruchy dýchání ... 374 // 22.3 Zástava krevního oběhu... 375 // 22.4 Specifické poruchy... 376 // 23 Posudková činnost ve stomatologii (Jiří Mazánek) ...379 // 23.1 Posouzení zdravotní způsobilosti ? práci... 379 // 23.2 Posudky pro forenzní účely... 380 // 23.3 Odškodnění za bolest a ztížené společenské uplatnění... 380 // 23.4 Znalecký
posudek... 381 // Literatura...383 // Rejstřík...385 // Souhrn ...398 // Summary...399 // 11
(OCoLC)1031055203
cnb002971206

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC