Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.01.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4) Půjčeno:4x 
BK
EB
1. vydání
Praha : Grada Publishing, 2018
399 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-5807-7 (brožováno)
ISBN 978-80-271-0810-7 (online ; pdf)
Obsahuje bibliografii na stranách 383-384 a rejstřík
České a anglické resumé
Popsáno podle tištěné verze
001462757
Přehled použitých zkratek 13 // Předmluva 17 // 1 Náplň a historie oboru stomatologie (Jiří Mazánek) 19 // 1.1 Náplň oboru stomatologie 19 // 1.2 Historie oboru stomatologie 21 // 2 Aplikovaná anatomie orofaciální soustavy (Jiří Mazánek) 25 // 2.1 Ústní dutina 26 // 2.2 Zuby 28 // 2.3 Kostra orofaciální soustavy 30 // 2.3.1 Horní čelist 30 // 2.3.2 Čelistní dutina 34 // 2.3.3 Dolní čelist 34 // 2.3.4 Kosti patrové 36 // 2.4 Svaly orofaciální soustavy 36 // 2.5 Cévní zásobení orofaciální oblasti 38 // 2.6 Mízní zásobení orofaciální oblasti 39 // 2.7 Nervové zásobení orofaciální oblasti 43 // 2.8 Jazyk 45 // 3 Aplikovaná fyziologie ústní dutiny (Jiří Mazánek) 49 // 3.1 Žvýkací funkce 49 // 3.1.1 Přijímání a zpracování potravy 49 // 3.1.2 Funkce a složení slin 51 // 3.1.3 Polykání 52 // 3.2 Vnímání pocitů 54 // 3.2.1 Čich 54 // 3.2.2 Chuť 56 // 3.2.3 Hmat 58 // 3.2.4 Teplota 58 // 3.2.5 Bolest 59 // 3.3 Tvorba řeči 60 // 4 Vyšetření pacienta ve stomatologii (Jiří Mazánek) 63 // 4.1 Anamnéza 63 // 4.2 Celkový stav pacienta 64 // 4.3 Extraorální vyšetření 65 // 4.4 Orální vyšetření 68 // 4.5 Vyšetření zobrazovacími metodami 70 // 5 // 4.6 Laboratorní vyšetření 71 // 4.7 Základní symptomy chorob orofaciální soustavy 71 // 5 Zobrazovací metody ve stomatologii (Hana Staňková, Josef Šebek) 75 // 5.1 Přehled zobrazovacích metod 75 // 5.2 Zobrazovací metody využívající ionizující záření 75 // 5.2.1 Historie a principy rentgenologického vyšetření 75 // 5.2.2 Snímání na film a zpracování filmu - skiagrafie 76 // 5.2.3 Digitální rentgenové snímkování - radioviziografie 78 // 5.2.4 Rentgenogramy ve stomatologii a maxilofaciální chirurgii 78 // 5.2.4.1 Snímkovací technika extraorálních snímků 79 //
5.2.4.2 Snímkovací technika intraorálních snímků 85 // 5.2.4.3 Rentgenologické vyšetření s využitím kontrastní látky 90 // 5.2.4.4 Hodnocení rentgenových snímků 91 // 5.2.4.5 Chyby při rentgenologickém vyšetření 101 // 5.2.5 Tomografické vyšetření 101 // 5.2.5.1 Počítačová tomografie 101 // 5.2.5.2 Cone beam CT 102 // 5.2.5.3 Mikro-CT 105 // 5.2.5.4 Pozitronová emisní tomografie 106 // 5.2.5.5 Jednofotonová emisní počítačová tomografie 106 // 5.3 Zobrazovací metody konvenční - nevyužívající ionizující záření 107 // 5.3.1 Fotografie 107 // 5.3.2 Stereofotogrammetrie 107 // 5.3.3 Vyšetření ultrazvukem - sonografie, echografie 107 // 5.3.4 Magnetická rezonance 108 // 5.4 PACS 109 // 5.5 Hygienické zásady práce na rentgenologickém pracovišti 109 // 6 Anestezie ve stomatologii (Jiří Mazánek) 111 // 6.1 Lokální anestezie 111 // 6.1.1 Způsoby aplikace lokální anestezie 111 // 6.1.2 Složení a dělení lokálních anestetik 113 // 6.1.3 Komplikace při lokální anestezii 114 // 6.2 Analgosedace, analgezie 116 // 6.3 Celková anestezie 117 // 7 Záchovná stomatologie (Daniel Ott) 119 // 7.1 Zubní kaz - obecné poznámky 119 // 7.2 Příčiny zubního kazu 120 // 7.3 Prevence zubního kazu 120 // 7.3.1 Opatření ústní hygieny 120 // 7.3.2 Přívod iontů fluoru 121 // 7.3.3 Úprava stravovacích návyků 121 // 7.3.4 Složení a množství sliny 122 // 6 // 7.4 Diagnostika a klasifikace zubního kazu 122 // 7.4.1 Klasifikace zubního kazu 124 // 7.4.2 Diagnostika zubního kazu 124 // 7.5 Terapie zubního kazu 127 // 7.6 Výplňové materiály v záchovné stomatologii 129 // 7.6.1 Amalgám 129 // 7.6.2 Kompozitní pryskyřice 130 // 7.6.3 Sklopolyalkenátové (skloionomerní) cementy 131 // 7.6.4 Laboratorně zhotovené výplně 132 // 7.7 Endodontické ošetření chrupu 132 // 7.8 Bělení zubů 135 //
8 Protetická stomatologie (Hana Hubálková) 137 // 8.1 Preventivní charakter protetického ošetření 137 // 8.2 Přenos žvýkacího tlaku 138 // 8.3 Klasifikace defektů chrupu 138 // 8.4 Druhy zubních náhrad 139 // 8.4.1 Fixní náhrady 139 // 8.4.2 Snímatelné zubní náhrady 141 // 8.4.3 Podmíněně snímatelné zubní náhrady 143 // 8.4.4 Ektoprotézy (epitézy) 144 // 8.5 Komplexní plán ošetření chrupu 145 // 8.6 Zhotovení zubních náhrad 145 // 8.7 Možné problémy se zubními náhradami 146 // 9 Stomatoprotetické materiály (Hana Hubálková) 147 // 9.1 Rozdělení protetických materiálů 147 // 9.2 Hlavní protetické materiály 148 // 9.2.1 Kovy a jejich slitiny 148 // 9.2.2 Keramické systémy 151 // 9.2.3 Dentálni plasty 152 // 9.2.4 Tmelící cementy 153 // 9.3 Pomocné protetické materiály 154 // 9.3.1 Otiskovací hmoty 154 // 9.3.2 Další pomocné materiály 155 // 9.4 Základní technologické postupy 155 // 10 Orální chirurgie (Jiří Mazánek) 157 // 10.1 Extrakce zubů 157 // 10.1.1 Chirurgické ošetření nemocných s antikoagulační // a antiagregační léčbou 165 // 10.2 Suché lůžko 167 // 10.3 Oroantrální komunikace 168 // 10.4 Dentitio difficilis 168 // 10.5 Endodontická chirurgie 170 // 7 // 10.6 Záněty orofaciální oblasti 172 // 10.6.1 Subperiostální a submukózní abscesy alveolárního // výběžku 175 // 10.6.2 Záněty měkkých tkání v okolí dolní čelisti 177 // 10.6.3 Záněty měkkých tkání v okolí horní čelisti 178 // 10.7 Záněty čelistní dutiny 180 // 10.8 Záněty čelistních kostí 181 // 10.9 Specifické záněty 184 // 10.10 Fokální infekce odontogenního původu 187 // 10.11 Cysty orofaciální oblasti 189 // 10.11.1 Kostní cysty zubního původu 189 // 10.11.2 Kostní cysty bez vztahu k zubu 191 // 10.11.3 Cysty měkkých tkání 192 //
10.12 Choroby slinných žláz 195 // 10.13 Choroby čelistního kloubu 199 // 10.14 Onemocnění mízních uzlin 202 // 10.15 Čelistní anomálie a rozštěpové vady obličeje 203 // 10.15.1 Čelistní anomálie 203 // 10.15.2 Rozštěpové vady obličeje 208 // 10.16 Dentálni implantologie 210 // 10.16.1 Klasifikace dentálních implantátů 210 // 10.16.2 Použití dentálních implantátů a průběh implantace 211 // 11 Traumatologie orofaciální soustavy (Jiří Mazánek) 213 // 11.1 Specifika traumatologie orofaciální oblasti 213 // 11.2 Klasifikace, diagnostika a léčba orofaciálních úrazů 216 // 11.3 Poranění měkkých tkání obličeje 218 // 11.4 Poranění zubů 220 // 11.5 Zlomeniny dolní čelisti 221 // 11.6 Zlomeniny střední obličejové etáže 223 // 11.7 Polytrauma 230 // 11.8 Poranění čelistního kloubu 233 // 11.9 Poranění krční páteře 234 // 11.10 Nutná opatření při orofaciálních zraněních 235 // 11.11 Válečná a střelná poranění, terorizmus, přírodní katastrofy 236 // 11.11.1 Válečná poranění obličeje 236 // 11.11.2 Poškození rentgenovými paprsky 238 // 11.11.3 Syndrom zhmoždění - traumatická toxikóza, // crush syndrom 238 // 11.11.4 Syndrom tlakové vlny - blast syndrom 239 // 11.11.5 Poškození atomovou energií 239 // 11.11.6 Neodkladná péče při traumatech v polních podmínkách 240 // 11.11.7 Střelná poranění obličeje 240 // 11.11.8 Katastrofy 242 // 11.11.9 Terorizmus 244 // 8 // 12 Nádory orofaciální oblasti (Jiří Mazánek) 247 // 12.1 Prekancerózy orofaciální oblasti 249 // 12.2 Maligní a benigní novotvary 252 // 12.2.1 Epitelové nádory 252 // 12.2.2 Mezenchymové nádory 257 // 12.2.3 Odontogenní nádory 267 // 12.2.4 Nádory slinných žláz 269 // 12.2.5 Nádory z nervové tkáně 269 // 12.2.6 Pigmentové nádory 269 // 12.3 Nepravé nádory 271 //
12.4 Úloha praktického lékaře v orofaciální onkologii 271 // 13 Onemocnění ústní sliznice (Ladislav Korábek) 275 // 13.1 Charakteristika normálni sliznice ústni dutiny 275 // 13.2 Základní slizniční eflorescence 275 // 13.3 Klinická Symptomatologie onemocnění ústní sliznice 276 // 13.3.1 Gingivostomatitis herpetica 276 // 13.3.2 Herpes simplex, Stomatitis herpetica 277 // 13.3.3 Herpes zoster 278 // 13.3.4 Recidivuj í ci afty 278 // 13.3.5 Gingivitis ulcerosa 279 // 13.3.6 Další onemocnění ústni sliznice 280 // 13.4 AIDS a ústní dutina 285 // 14 Parodontologie, orální hygiena (Ladislav Korábek) 287 // 14.1 Anatomie a fyziologie parodontu 287 // 14.2 Onemocnění parodontu 288 // 14.2.1 Zánět dásní - gingivitida 289 // 14.2.2 Parodontitida 290 // 14.3 Prevence a léčba onemocnění parodontu 291 // 14.3.1 Orální hygiena 291 // 14.3.2 Techniky čištění chrupu 295 // 14.3.3 Chemické prostředky ústní hygieny 299 // 15 Dětská stomatologie (Lia Navarová) 301 // 15.1 Dentice u dětí 301 // 15.2 Vývoj zubu a jeho poruchy 302 // 15.2.1 Vývoj dočasné a stálé dentice 302 // 15.2.2 Poruchy prořezávání zubů 303 // 15.3 Zvláštnosti stomatologického ošetření dětí 304 // 15.4 Diagnostika bolestí zubů u dětí 306 // 15.5 Prevence zubního kazu u dětí 307 // 15.5.1 Způsoby a význam fluoridace 307 // 15.5.2 Opatření ústní hygieny 308 // 15.5.3 Úprava stravování 309 // 9 // 16 Ortodoncie (Josef Kučera) 311 // 16.1 Cíle ortodontické léčby 311 // 16.2 Ortodontické anomálie 315 // 16.2.1 Anomálie jednotlivých zubů 316 // 16.2.2 Anomálie zubních skupin 316 // 16.2.3 Mezičelistní vztahy a okluzální diagnostika 317 // 16.2.4 Skeletální vady a skeletální diagnostika 318 // 16.3 Vyšetření v ortodoncii 318 // 16.4 Ortodontická léčba 321 // 16.4.1 Vhodný věk k ortodontické léčbě 321 //
16.4.2 Fáze ortodontické léčby 321 // 16.4.3 Typy ortodontických aparátů 322 // 17 Fotonika a optika ve stomatologii (Roman Šmucler) 325 // 17.1 Fotonika 325 // 17.2 Optika 326 // 17.3 Světlo a optické pomůcky ve stomatologické ordinaci 326 // 17.3.1 Osvětlení stomatologické ordinace, ochrana zraku 327 // 17.3.2 Vnímání a interpretace barev 329 // 17.3.3 Vnímání detailů 330 // 17.4 Využití laserů ve stomatologii 331 // 17.4.1 Historie a přednosti laserové terapie ve stomatologii 331 // 17.4.2 Fyzikální podstata laseru 334 // 17.4.3 Laser jako forma elektromagnetického záření 334 // 17.4.4 Principy interakce laser-tkáň 335 // 17.4.5 Typy laserů používaných ve stomatologii 340 // 17.4.6 Využití laserové terapie ve stomatologii 343 // 17.5 Fotodynamická terapie 348 // 18 Bolest v orofaciální oblasti (Jiří Mazánek) 349 // 18.1 Diagnostika a klasifikace bolesti v orofaciální oblasti 349 // 18.2 Bolesti v orofaciální oblasti odontogenního původu 349 // 18.3 Bolesti v orofaciální oblasti neodontogenního původu 351 // 18.4 Bolesti neuralgické 352 // 18.5 Glosodynie a stomatodynie 355 // 19 Projevy systémových onemocnění v ústní dutině (Jiří Mazánek) 357 // 20 Prevence ve stomatologii (Jiří Mazánek) 367 // 20.1 Onkologická prevence 367 // 21 Rehabilitace ve stomatologii (Jiří Mazánek) 371 // 10 // 22 Náhlé příhody ve stomatologické praxi (Jiří Mazánek) 373 // 22.1 Poruchy vědomí 373 // 22.2 Poruchy dýchání 374 // 22.3 Zástava krevního oběhu 375 // 22.4 Specifické poruchy 376 // 23 Posudková činnost ve stomatologii (Jiří Mazánek) 379 // 23.1 Posouzení zdravotní způsobilosti ? práci 379 // 23.2 Posudky pro forenzní účely 380 // 23.3 Odškodnění za bolest a ztížené společenské uplatnění 380 // 23.4 Znalecký posudek 381 // Literatura 383 // Rejstřík 385 // Souhrn 398 // Summary 399
(OCoLC)1031055203
cnb002971206

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC