Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vydanie I.
Bratislava : Literárne informačné centrum, [2010]
359 stran : ilustrace (některé barevné), portréty, faksimile 25 cm

objednat
ISBN 978-80-8119-027-8 (vázáno)
Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov ; XI b
"Vedecký redaktor zväzku XI b Dušan Kováč"--Rub titulní strany
Chronologický přehled
Obsahuje bibliografii na straně 311, bibliografické odkazy a rejstříky
001462803
Obsah // Úvod (Dušan Kováč) 13 // I. Vypuknutie prvej svetovej vojny // Úvod (Dušan Kováč) 18 // 1. Cisársky manifest. Vyhlásenie vojny. (M. P.) 19 // 2. Proklamácia uhorskej vlády bezprostredne po vyhlásení vojny Srbsku. (M. P.) 22 // 3. Ohlas Slovenskej národnej strany o zastavení činnosti počas trvania vojny. (M. P.) 24 // 4. Úvodník Slovenského týždenníka o dodržiavaní verejného poriadku obyvateľstvom počas vojnového stavu. (M. P.) 27 // 5. Ohlas Slovenského výkonného výboru Sociálno-demokratickej strany Uhorska. (M. P.) 29 // 6. Prvé dni vojny v Nemecku a v Rakúsko-Uhorsku. (R. H.) 31 // 7. Prísaha rakúsko-uhorskej armády. (M. H.) 34 // 8. Prvé mesiace vojny slovenskými očami. (R. H.) 35 // 9. Memorandum Slovenskej ligy v Amerike. (D. K.) 37 // II. Boje v Karpatoch a ich politické dôsledky: jeseň 1914 - jar 1915 // Úvod (Dušan Kováč) 42 // 10. Brusilovov útok v Karpatoch. (D. K.) 43 // 11. Memorandum pre britskú vládu, spísané Robertom Williamom Setonom-Watsonom na základe rozhovoru s Tomášom Garrigueom Masarykom v Rotterdame. (D. K.) 46 // 12. Vavro Šrobár: Najväčším zlom k najväčšiemu dobru... (D. K.) 51 // 13. Úvaha Antona Štefánka, hlavného redaktora Slovenského denníka, o výhľadoch Slovákov po vojne a potrebe súčinnosti s Čechmi (úryvok). (M. P.) 54 // 14. Masarykovo memorandum „Nezávislé Čechy" (D. K.) 57 // III. Rozvinutie zahraničného odboja a domáce politické úvahy: 1915 - jar
1917 // Úvod (Dušan Kováč) 72 // 15. Lojalita slovenských vojakov. (R. H.) 73 // 16. Úvaha Karola Hušeka, redaktora Slovenského týždenníka, o výhľade riešenia národnej otázky v medzinárodnom kontexte. (M. P.) 77 // 17. Úvodník Slovenského denníka o prípravách na pomery po skončení vojny a úlohách národných vodcov. (M. P.) 79 // 18. Clevelandská dohoda. (D. K.) 81 // 19. Štefánikovo talianske memorandum. (D. K.) 83 // 92 // 20. Zápis o zásadách česko-slovenskej akcie, tzv. Kyjevský zápis. (D. K.) // 21. Maurice Janin o Štefánikovi. (D. K.) 94 // IV. Vojnové hospodárstvo // Úvod (Roman Holec) 98 // 22. Slovenské podniky počas vojny. (R. H.) 100 // 23. Štrajky v továrňach. (R. H., G. D.) 102 // 24. Slovenské banky počas vojny. (R. H.) 105 // 25. Vojnové pôžičky ako prejav lojality? (R. H., G. D.) 109 // 26. Banky v znamení národa alebo trhových zákonov? (R. H.) 114 // 27. Správni ľudia na správne miesta. (R. H.) 117 // 28. Spolupráca pred spoločným štátom. (R. H.) 119 // V. Spoločnosť a každodenný život // Úvod (Gabriela Dudeková) 124 // 29. Nálady obyvateľstva a bezpečnostné opatrenia na začiatku vojny. (G. D.) 126 // 30. Perzekúcia gréckokatolíckych kňazov za rusofilské prejavy. (G. D.) 129 // 31. Propaganda na fronte: letáky s proruským obsahom. (G. D.) 133 // 32. Povinnosti vojaka: inštrukcie radovým vojakom. (G. D.) 135 // 33. Zajatci na území Slovenska. (GD) 141 // 34. Zdravotné pomery
na fronte a v zázemí. (G. D.) 145 // 35. Nedostatok a regulácia. (G. D.) 150 // 36. Keď zbrane rinčia, múzy nemlčia: kultúra a propaganda. (G. D.) 156 // 37. Zásluhy žien vo vojne a volebné právo. (G. D.) 160 // 38. Vojna očami detí. (G. D.) 164 // 39. Lojalita Slovákov pod drobnohľadom cenzorov. (G. D.) 168 // 40. Každodennosť vojnovej Bratislavy. (R. H.) 173 // 41. Na čo letný čas? (R. H.) 175 // 42. Pred kolapsom. (G. D.) 176 // 43. Kolaps a zrodenie: rozpad rakúsko-uhorskej monarchie a vznik Československej republiky. (G. D.) 179 // 44. Prvá slovenská práca o letectve. (R. H.) 184 // 45. Divadlo s česko-slovenským finále. (R. H.) 186 // 46. „Ohoľho!" (R. H.) 188 // VI. Únava z vojny. Úvahy o budúcnosti Slovákov // Úvod (Dušan Kováč) 192 // 47. Úvaha o najbližších výhľadoch postavenia robotníckeho hnutia v spoločnosti. (M. P.) 193 // 48. Výzva na zbieranie a sústreďovanie pamiatok o bojovom nasadení a skúsenostiach vojakov na frontoch, ako aj o živote civilného obyvateľstva v zázemí na muzeálne účely. (M. P.) 195 // 49. Reskript uhorského kráľa Karola IV. (M. P.) 198 // 50. Úvodník anonymného autora o štátnopolitických problémoch reformy volebného zákonodarstva v Uhorsku. (M. P.) 199 // 51. Vstupné vyhlásenie Českého zväzu na Ríšskej rade. (D. K.) 201 // 52. Úvahy anonymného autora o význame všeobecného volebného práva pre demokratizáciu štátu a aktivite v presadzovaní emancipačných
záujmov. (M. P.) 203 // 53. Robotníci u ministrov. (R. H.) 207 // 54. Úvahy o východiskách a cestách k naplneniu myšlienok národnej emancipácie. (M. P.) 211 // 55. Historické právo, národnostný zákon, „okolie" nechajme všetko v hrobe hniť!" (R. H.) ; 215 // 56. Ivan Dérer o viedenskej skupine. (D. K.) 216 // 57. Prísaha príslušníkov česko-slovenského vojska v Rusku. (M. H.) 218 // 58. Prísaha 1. československej brigády vo Francúzsku. (M. H.) 220 // 59. Od zajatca k politikovi - Janko Jesenský. (G. D.) 222 // 60. Slováci v česko-slovenskom zahraničnom odboji v Rusku. (G. D.) 226 // VII. Slovenská spoločnosť a politika na pozadí vojnových udalostí v prvej polovici roka 1918. // Úvod (Dušan Kováč) 230 // 61. Štrnásť bodov prezidenta USA Woodrowa Wilsona. (D. K.) 232 // 62. Otvorený list Vavra Šrobára Matúšovi Dulovi. (D. K.) 235 // 63. Základná rezolúcia kongresu utláčaných národov Rakúsko-Uhorska. (D. K.) 238 // 64. Národu československému! Tzv. aprílová prísaha. (D. K.) 239 // 65. Rezolúcia z prvomájového zhromaždenia v Liptovskom Mikuláši. (D. K.) 241 // 66. Zápisnica z tajnej porady Slovenskej národnej strany. (D. K.) 243 // 67. Tajná porada. (R. H.) 246 // 68. Štefánikova výzva k Čechom a Slovákom. (D. K.) 247 // 69. Pittsburská dohoda. (D. K.) 248 // 70. Rozsudok nad slovenskými vojakmi po vzbure v Kragujevci. (M. H.) 250 // VIII. Vznik Česko-Slovenska // Úvod (Dušan Kováč) 260 // 71. Nemecká
tlač o česko-slovenských légiách. (R. H.) 261 // 72. Oficiálne uznanie Československej národnej rady v Paríži francúzskou vládou. (D. K.) 263 // 73. Oficiálne uznanie Československej národnej rady vládou Veľkej Británie. (D. K.) 265 // 74. Prevrat očami švajčiarskej diplomacie. (R. H.) 266 // 75. Vyhlásenie nezávislosti, tzv. Washingtonská deklarácia. (D. K.) 268 // 76. Deklarácia spoločných cieľov stredoeurópskych národov. (D. K.) 272 // 77. Jurigovo vystúpenie v parlamente a čo mu predchádzalo. (R. H.) 274 // 78. Prejav Ferdiša Jurigu v uhorskom sneme. (D. K.) 276 // 79. Čo chcú Slováci na konci vojny podľa Milana Hodžu. (R. H.) 279 // 80. Vyhlásenie Národného výboru československého o vzniku samostatného česko-slovenského štátu. (D. K.) 282 // 81. Ako videli deklaračné zhromaždenie jeho účastníci. (R. H.) 284 // 82. Martinská deklarácia. (D. K.) 286 // Prílohy 289 // Prehľad najvýznamnejších udalostí 290 // Odporúčané knižné edície prameňov 311 // Výberový register menný 353 // Výberový register miestny 357

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC