Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.07.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Biografie
1. vyd.
Bratislava : Post Scriptum, 2013
525 stran ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-89567-24-9 (vázáno)
Libri historiae Slovaciae. Scriptores ; [XIII]
Obsahuje personální bibliografii na stranách 477-525 a bibliografické odkazy
001462806
Obsah // Slovenská historiografia a profesor Richard Marsina 11 // Vladimír Rábik // [I] Teória, koncepcia, terminológia // Slovenské dejiny (K otázke ich pomenovania) 25 // Správa o mimoriadnom valnom zhromaždení Slovenskej historickej spoločnosti 30.1.1990 v Bratislave 40 // Slovenská historiografia 1945 — 1990 46 // Historické tradície a národné povedomie 59 // O najstaršej minulosti Slovákov 64 // Slováci a Maďari 73 // O začiatkoch slovenských dejín 88 // O istých črtách terajšieho stavu slovenskej historiografie 103 // O koncepcii slovenských dejín 114 // Problémy a perspektívy dejín v súčasnosti 123 // O slovenskej historickej terminológii 135 // Zmeny v koncepcii vedy a výskumu na príklade historiografie v období komunizmu a po jeho páde 145 // O slovenských dejinách 157 // Staré Slovensko a slovenská historiografia 165 // [II) Štúdie // Stredoveké uhorské rozprávacie pramene a slovenské dejiny 175 // Slovenská historiografia o stredoveku (od začiatku 10. storočia do začiatku 16. storočia) 200 // Stredoveké legendy 217 // Život svätých pustovníkov Svorada vyznávača a Benedikta mučeníka 224 // Svätoštefanské legendy 229 // Knižka mravných ponaučení svätého Stefana kráľa kráľovičovi Imrichovi 232 // Väčšia legenda svätého Stefana kráľa 235 // Menšia legenda svätého Stefana kráľa 238 // Legenda o svätom Stefanovi kráľovi napísaná biskupom Hartvikom 241 // Legenda o vojvodovi svätom
Imrichovi 247 // Legenda o svätom Gerardovi biskupovi 250 // Život uhorského kráľa svätého Ladislava 253 // O živote a smrti aj o zázrakoch svätej Alžbety 257 // Život blahoslavenej Margity Uhorskej 262 // O živote Jána Baltazára Magina a o autorstve Apológie 266 // Samuel Timon a jeho predstavy o najstarších dejinách Slovákov 278 Samuel Timon a Trnavská univerzita 294 // Matej Bei ako historik a editor 302 // Adam František Kollár ako historik 310 // Osvietenský historik Ján Severini (1716 - 1789) 329 // Historické názory Jozefa Hložníka-Hložanského 342 // Jonáš Záborský a jeho dejiny Kráľovstva uhorského 357 // Franko V. Sasinek ako editor 370 // Daniel Rapant - tvorca koncepcie slovenských dejín 376 // [III] Medailóny osobností // Martin Sentiváni (1633 - 1705) 387 // František Kazi (1695 - 1759) 390 // Jozef Inocent Dežerický (1702 - 1765) 393 // Stefan Kaprinai (1714 - 1785) 398 // Juraj Pray (1723 - 1801) 401 // Štefan Katona (1732 - 1811) 405 // Juraj Papánek (1738 - 1802) 407 // Juraj Sklenár (1744 - 1790) 410 // Juraj Fándly (1750 - 1811) 413 // Ľudovít Stárek (1803 - 1863) 416 // Ján Gerometta (1823 - 1900) 418 // Mikuláš Dohnáni (1824 - 1852) 419 // Jozef Hradský (1827 - 1904) 423 // Franko Víťazoslav Sasinek (1830 - 1914) 426 // Pavol Křižko (1841 - 1902) 429 // Vilmos Fraknói (1843 - 1924) 433 // Alexander Lombardini (1851 - 1897) 434 // Michal Matunák (1866 - 1932) 436 // Václav Chaloupecký (1882 -
1951) 439 // Rudolf Holinka (1899 - 1953) 443 // Mária Jeršová-Opočenská (1899 - 1978) 445 // Julius Barták (1896 - 1959) 447 // Branislav Varsik (1904 - 1994) 449 // Mikuláš Mišík (1907 - 1981) 452 // Vojtech Bucko (1911 - 1993) 454 // Vendelín Jankovič (1915 — 1997) 456 // Belo Polla (1917-2000) 458 // Teodor Lamoš (1921 - 1965) 461 // Darina Lehotská (1922 - 1990) 463 // Ľudovít Holotík (1923 - 1985) 467 // Vincent Sedlák (1930 - 2009) 469 // Juraj Žudel (1929 -2009) 473 // Personálna bibliografia Richarda Marsinu 477 // Edičná poznámka 526

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC