Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.07.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
EB
1. vydání
Praha : Grada, 2009
232 stran, 8 stran barevných obrazových příloh : ilustrace (některé barevné) ; 25 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-1854-5 (vázáno)
ISBN 978-80-247-6752-9 (online ; pdf)
Obsahuje bibliografie a rejstřík
Popsáno podle tištěné verze
001462820
Seznam použitých zkratek 9 // Předmluva 11 // 1 Část obecná 13 // 1.1 Epidemiologie a etiopatogeneze děložních myomů - Z. Holub 13 // 1.1.1 Deskripce, prevalence a demografie 13 // 1.1.2 Genetika a predispozice 14 // 1.1.3 Hormonální období života ženy a myomy. Růstové faktory 15 // 1.1.4 Rizikové faktory výskytu myomů 16 // 1.1.5 Závěr 20 // Literatura 20 // 1.2 Anatomické souvislosti - Z. Holub 23 // 1.2.1 Vaječník 24 // 1.2.2 Vejcovod (salpinx, tuba uterina) 25 // 1.2.3 Děloha (nřerns) 25 // 1.2.4 Závěsný a podpůrný aparát dělohy 26 // 1.2.5 Pochva (vagina, colpos) 27 // 1.2.6 Cévní a lymfatické zásobení pánve a reprodukčních orgánů 28 // 1.2.7 Mízní cévy pánevní a břišní 32 // 1.2.8 Závěr 33 // Literatura 33 // 1.3 Histopatologická klasifikace leiomyocelulárních nádorů // P. Dundr 34 // 1.3.1 Leiomyom 34 // 1.3.2 Hladkosvalový nádor nejistého maligního potenciálu 37 // 1.3.3 Leiomyosarkom 38 // 1.3.4 Histopatologické nálezy u leiomyocelulárních nádorů // v souvislosti s léčbou 39 // 1.3.5 Závěr 40 // Literatura 40 // 1.4 Zobrazovací metody v diagnostice děložních myomů - M. Mářa, T. Belšan 41 // 1.4.1 Ultrazvukové vyšetření 41 // 1.4.2 Magnetická rezonance a další doplňková vyšetření 47 // 1.4.3 Posouzení biologické povahy 50 // 1.4.4 Zobrazování myomů v těhotenství 51 // 1.4.5 Závěr 53 // Literatura 54 // 1.5 Myomy a fertilita, těhotenství a porod - Z. Holub, M. Mářa 55 // 1.5.1 Myomy a reprodukční výsledky 56 // 1.5.2 Myomy a těhotenské ztráty 57 // 5 // 1.5.3 Chování myomů v graviditě 57 // 1.5.4 Degenerativní změny myomů 59 // 1.5.5 Myomy a předčasný porod, myomy a abrupce placenty 60 // 1.5.6 Myomy a porucha nitroděložního růstu plodu 60 // 1.5.7 Myomy a patologické polohy plodu 61 // 1.5.8 Myomy a způsob porodu 61 //
1.5.9 Ruptura dělohy v místě po myomektomii 61 // 1.5.10 Péče o těhotné ženy s myomem 62 // 1.5.11 Závěry a doporučení pro klinickou praxi 63 // Literatura 64 // 2 Konzervativní management 67 // 2.1 Expektační postup - M. Mářa 67 // 2.1.1 Ženy s reprodukčními plány 67 // 2.1.2 Pacientky v post-fertilním období 68 // 2.1.3 Závěr 69 // Literatura 70 // 2.2 Možnosti farmakologické léčby myomů - M. Mářa 71 // 2.2.1 Hormonální léčba 71 // 2.2.2 Léčba symptomatická 73 // 2.2.3 Závěr 74 // Literatura 74 // 3 Chirurgická léčba myomů 79 // 3.1 Indikace k operační léčbě děložních myomů - Z. Holub 79 // 3.1.1 Význam klinické Symptomatologie 80 // 3.1.2 Klinické hodnocení a zobrazovací metody 80 // 3.1.3 Doporučení k léčbě 81 // 3.1.4 Závěr 82 // Literatura 83 // 3.2 Hysterektomie - Z. Holub 83 // 3.2.1 Abdominální hysterektomie 84 // 3.2.2 Vaginální hysterektomie 88 // 3.2.3 Laparoskopická hysterektomie 92 // Literatura 107 // 3.3 Abdominální myomektomie - OM (Open Myomectomy) - Z. Fučíková, M. Mářa 108 // 3.3.1 Indikace 109 // 3.3.2 Kontraindikace 109 // 3.3.3 Predoperační vyšetření a příprava 110 // 3.3.4 Technika OM 110 // 3.3.5 Časné komplikace 112 // 3.3.6 Pozdní komplikace 113 // 6 // 3.3.7 Pooperační sledování a výstupy 113 // 3.3.8 Závěr 113 // Literatura 114 // 3.4 Laparoskopická myomektomie - M. Mářa 116 // 3.4.1 Indikace 117 // 3.4.2 Technika LM 119 // 3.4.3 Výsledky 125 // 3.4.4 Závěr 128 // Literatura 128 // 3.5 Laparoskopicky asistované myomektomie - Z. Holub, J. Lukáč 132 // 3.5.1 Operační technika LAM 132 // 3.5.2 Operační technika LAVM 134 // 3.5.3 Možnosti laparoskopicky asistované myomektomie 135 // 3.5.4 Vliv LAM a LAVM na adhezivní procesy a fertilitu 135 // 3.5.5 Závěr 137 // Literatura 137 //
3.6 Laparoskopická okluze děložních tepen - Z. Holub, M. Mářa 138 // 3.6.1 Operační technika laparoskopického uzávěru děložních tepen 138 // 3.6.2 Výsledky pacientek s laparoskopickým uzávěrem děložních tepen 142 // 3.6.3 Těhotenství po laparoskopickém uzávěru děložních tepen 143 // 3.6.4 Závěr 144 // Literatura 144 // 3.7 Hysteroskopická myomektomie - E. Kučera 145 // 3.7.1 Výběr pacientky, diagnostika a predoperační hodnocení myomů 147 // 3.7.2 Technika hysteroskopické myomektomie 148 // 3.7.3 Komplikace hysteroskopické myomektomie 151 // 3.7.4 Závěr 155 // Literatura 155 // 4 Možnosti radiologické léčby 159 // 4.1 Historie embolizace děložních tepen - M. Mářa 159 // Literatura 160 // 4.2 Indikace k embolizaci myomů - M. Mářa 163 // 4.2.1 Výběr pacientek k UAE 163 // 4.2.2 Kontraindikace embolizace myomü 168 // 4.2.3 Závěr 169 // Literatura 169 // 4.3 Technika embolizace myomů - J. Masková, M. Mářa 172 // 4.3.1 Vyšetření před výkonem 173 // 4.3.2 Anatomické souvislosti 173 // 7 // 4.3.3 Technika provedení výkonu 174 // 4.3.4 Embolizační materiál 174 // 4.3.5 Příčiny selhání embolizace 182 // 4.3.6 Zvládnutí post-embolizačního syndromu 183 // 4.3.7 Závěr 183 // Literatura 184 // 4.4 Výsledky embolizace myomů - M. Mářa, J. Mašková 185 // 4.4.1 UAE a objemová redukce (shrinkage) 185 // 4.4.2 Symptomatická účinnost UAE 189 // 4.4.3 Dlouhodobé výsledky, recidivy 190 // 4.4.4 Invazivita UAE 191 // 4.4.5 Závěr 192 // Literatura 192 // 4.5 Komplikace UAE a jejich prevence - M. Mářa 195 // 4.5.1 Komplikace peri-procedurální a časné 195 // 4.5.2 Komplikace pozdní 198 // 4.5.3 Selhání UAE 205 // 4.5.4 Prevence komplikací UAE 205 // 4.5.5 Závěr 206 // Literatura 207 // 4.6 Reprodukční aspekty embolizace myomů - M. Mářa 211 // 4.6.1 UAE a děloha 211 //
4.6.2 Perinatologické výsledky UAE 212 // 4.6.3 UAE a ovariální funkce 213 // 4.6.4 Závěr 215 // Literatura 215 // 4.7 Perspektivy radiologické léčby myomů - K. Kabinová, M. Mářa 218 // 4.7.1 Radiofrekvenční ablace myomů (RFA) 218 // 4.7.2 Léčba myomů fokusovaným ultrazvukem (MRgFUS) 219 // 4.7.3 Intersticiální termoablace myomů laserem 220 // 4.7.4 Kryomyolýza 220 // 4.7.5 Fotodynamická léčba 221 // 4.7.6 Závěr 221 // Literatura 221 // Rejstřík
(OCoLC)551374923
cnb001655319

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC