Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 02.11.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:2x 
BK
Příručka
3., aktualizované vydání
Praha : Grada Publishing, 2010
190 stran : ilustrace ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-247-3117-9 (brožováno)
Průvodce
Obsahuje bibliografii na straně 185 a rejstřík
001462883
HTML - ZAČÍNÁME PROGRAMOVAT // // 1. Dříve než začneme...13 // Přehled ...13 // 1.1 Bez čeho se neobejdeme?...14 // Editor kódu...14 // Prohlížeč webových stránek...15 // Microsoft vs. zbytek světa...15 // Co ještě můžete potřebovat...16 // 1.2 Bez čeho se obejdeme...16 // 1.3 Hypertext na internetu...16 // Historie hypertextu...16 // World Wide Web...17 // 1.4 HTML...17 // Co HTML zvládne...17 // S čím si HTML neporadí...18 // V HTML není možné vytvořit ověřování uživatele...18 // Historie HTML...18 // 2. První webová stránka // Přehled // 2.1 // 2.2 // 2.3 // 2.4 // Formátovací značky v HTML dokumentu // Struktura HTML dokumentu // Malá a velká písmena v HTML // Zobrazení stránky... // Nezapomínejte na hlavičku // Název stránky... // Metainformace... // Co se ještě vejde do hlavičky .. // / // 21 // 22 // 22 // 23 // 23 // 24 // 24 // 24 // 26 // HTML - ZAČÍNÁME PROGRAMOVAT // 2.5 Kompletní schéma HTML dokumentu...26 // 2.6 Komentáře...26 // 3. Formátování textu // 29 // Přehle // I // i // 3.1 // 3.2 // 3.3 // 3.4 // Nadpisy... // Odstavce... // Optické dělení dokumentu __ // Zarovnávání částí dokumentu // Zarovnání více odstavců současně // 3.5 // 3.6 // 3.7 // 3.8 // Používání barev // Změna barvy v celém dokumentu Změna barvy v části textu.. // Nastavení písma a jeho velikosti // Nastavení velikostí písma... // Absolutní velikost písma... // Relativní velikost... // Změna písma
// Formátování textu // Pokročilé formátování textu ... // Logické styly písma... // HTML a výpisy zdrojových kódů. // Zkratky v HTML dokumentech... // Vkládání revizí do HTML dokumentů // Zobrazení speciálních znaků // 29 // 30 // 31 33 // 36 // 37 // 38 // 39 // 41 // 42 // 42 // 42 // 43 // 45 // 46 // 49 // 49 // 51 // 52 54 // 56 // 4. Hypertextové odkazy ...59 // Přehled ...59 // 4.1 HTML dokumenty a jejich URL ...60 // Absolutní URL...61 // HTML - ZAČÍNÁME PROGRAMOVAT // Relativní URL...61 // 4.2 Vkládání odkazů do dokumentů...62 // Používání relativních odkazů...62 // 4.3 E-mailová adresa jako odkaz...63 // 4.4 Používání záložek...63 // 4.5 Barevné provedení odkazů...64 // 5. Seznamte se se seznamy...65 // Přehled ...65 // 5.1 Nečíslované seznamy...66 // Zkrácený zápis seznamů...68 // 5.2 Číslované seznamy...69 // 5.3 Definiční seznamy...70 // 5.4 Vnořené seznamy...72 // 6. Bez obrázků to nepůjde...73 // Přehled ...73 // 6.1 Umístění obrázku do HTML dokumentu...74 // 6.2 Kdo nemá rád obrázky?...75 // 6.3 Obrázky a text...76 // 6.4 Obrázky obtékané textem...77 // Obrázek jako hypertextový odkaz...80 // 6.5 Další atributy pro obrázky...80 // Velikost obrázku...80 // Odsazení obrázku od textu...7...80 // Rámeček ...80 // 6.6 Animované obrázky...80 // 6.7 Obrázky na pozadí...81 // 6.8 Zásady správného používání obrázků...81 // // tm,-; // // HTML - ZAČÍNÁME PROGRAMOVAT
// 7. Obrázkové mapy // Přehled // 7.1 Vytváření obrázkových map // 8. Tabulky // Přehled // 8.1 Vytváření tabulek // Tabulky a rámečky .. // 8.2 Formátování tabulek // Zarovnávání buněk... // Slučování buněk... // Svislé zarovnávání buněk Velikost buněk... // Tabulka s popiskem... // Odsazení textu v buňkách... // Nastavení vlastností pro sloupce tabulky // Sdružování sloupců... // Nastavení částí tabulky... // 8.3 Možnosti využití tabulek // Text ve sloupcích... // Tabulky a obrázky // 9. Rámy // Přehled // 1 // 9.1 Tvorba rámů // Definice rámu // 1 // 9.2 Hypertextové odkazy a rámy... // 9.3 Když rámy nechtějí fungovat...1 // 9.4 Praktická ukázka... // 9.5 Vložené rámy... // 1 // 1 // // // 9 // 10. Formuláře v HTML // HTML - ZAČÍNÁME PROGRAMOVAT // Přehled ...115 // 10.1 ? čemu slouží formuláře...116 // 10.2 Vytvoření formuláře...116 // Tlačítka...117 // Tlačítko Odeslat...118 // Tlačítko Vymazat...118 // Editační řádka...118 // Editační řádka pro zadávání hesla...119 // Zarovnáváme ovládací prvky...120 // Textové pole...122 // Zaškrtávací políčka...123 // Přepínací tlačítka...124 // Skrytá textová pole...126 // ? čemu slouží neviditelné ovládací prvky...127 // Seznamy...127 // Seznamy se skupinami položek...129 // Seskupování ovládacích prvků na formuláři...130 // 10.3 Zpracování formuláře...132 // Formát přenášených dat...133 // Proměnné
prostředí... 134 // Metoda GET...135 // Metoda POST...136 // 10.4 Vytváření CGI programů...136 // Ukázkový PHP skript (metoda GET)...137 // Jak vyzkoušet tento příklad...140 // Ukázkový CGI program (metoda POST)... 140 // 10.5 Odeslání formuláře e-mailem...142 // 11. Kaskádové styly...145 // Přehled ...145 // HTML - ZAČÍNÁME PROGRAMOVAT // 11.1 Význam stylů...146 // 11.2 Používání stylů...147 // Slučování definic...147 // Třídy HTML elementů...148 // Identifikátory...150 // Výjimky z pravidel...151 // Použití značky <SPAN>...152 // Pseudotřídy...153 // Pseudoelementy... 155 // Překrývání stylů...156 // Komentáře v kaskádových stylech...156 // 11.3 Jeden styl pro více dokumentů...157 // 11.4 Co všechno styly umí...157 // Písmo...157 // Velikost písma...158 // Formátování textu...158 // Barvy a pozadí...159 // Umístění a okraje...161 // Uspořádání...165 // 11.5 Kaskádové styly úrovně CSS2...168 // Okraje a rámečky...168 // Písmo...168 // Pseudotřídy...169 // Pseudoelementy...170 // Automatické generování obsahu elementu...170 // Vlastnost content...170 // Automatické číslování...171 // Označení elementů...172 // Tabulky...173 // Typy prezentačních prostředí...173 // Možné způsoby prezentace...174 // Skupiny prezentačních prostředí...174 // HTML - začínáme programovat // Vytvoření stylu závislého na způsobu prezentace...175 // Stránkové vlastnosti...175 // Vizuální vlastnosti...176
// Akustické styly... 178 // Příloha A...179 // Webový server a příklady z 10. kapitoly...179 // Přehled ...179 // Instalace webového serveru...180 // Konfigurace webového serveru...180 // Přístup na webový server...180 // Virtuální adresáře na webovém serveru...181 // Nastavení práv pro virtuální adresář...182 // Instalace interpretu jazyka PHP...183 // Umístění PHP skriptů...184 // Literatura...185 // Rejstřík...187 // • > v
(OCoLC)614279538
cnb002031049

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC