Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.05.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3.3) Půjčeno:20x 
BK
Praha : Mea Gnosis, 2018
511 stran : barevné ilustrace ; 27 cm

objednat
ISBN 978-80-270-3565-6 (vázáno)
Obsahuje bibliografii na stranách 507-508 a bibliografické odkazy
001462889
OBSAH // Poděkování... 9 // Příběh knihy... 11 // PRVNÍ ČÁST: PŘEDSTAVENÍ TEORIE TYPŮ... U // O Teorii typů... 15 // Proč používat Teorii typů ve výchově?... 15 // Kořeny Teorie typů ... 19 // Rizika používání Teorie typů... 21 // Jaký jsem rodič?... 23 // Kdo jsem?... 23 // Čím mě moje děti dráždí? ... 24 // Co si nesu z dětství?... 24 // Jakou mám sebeúctu?... 25 // Co pro mě znamená „dobrá máma“ „dobrý táta“? ... 27 // Vrozené potřeby... 29 // Typy temperamentu... 29 // Potřeby dle typů temperamentu... 3° // Potřeby dle psychických funkcí... 32 // Jak určíme dominantní funkci a typ osobnosti?... 36 // Vývoj typu... 42 // Rozvoj psychických funkcí... 43 // Co ovlivňuje vývoj typu osobnosti u dítěte?... 49 // Výchova... 49 // Rodiče jako model...*... 51 // Genderová očekávání ... 52 // Sourozenecká konstelace... 54 // Škola - typové preference a učební styl... 55 // Vrstevníci ... 57 // Změny v dospívání ... 5 8 // Psychické funkce u dětí aneb Co děti vnímají a na základě čeho se rozhodují?... 61 // Je dominantní funkce extravertní, nebo introvertní? ... 61 // Je dominantní funkce příjmová, nebo rozhodovací?... 65 // Kterou funkci ukazují děti vnějšímu světu? ... 66 // Příjmové funkce u dětí...  9 // Rozhodovací funkce u dětí... 73 // 509 // 510 OBSAH // Vrozené potřeby a emoce ... 79 // Různé typy = různé startéry emocí ... 79 // Různé typy = různé způsoby prožívání a zpracování emocí... 81 // Vliv rodičů... 84 // Rodič, který zná Teorii typů, snadněji... 87 // DRUHÁ ČÁST: OSM DOMINANTNÍCH FUNKCÍ... 91 // Co najdete ve druhé části knihy? ... 93 // SE - extravertní smysly... 95 // Od narození do předškolního věku... 99 // Mladší školní věk ... 115 // Dospívání... 133 // Učební styl vyplývající z dominantního SH... 146 // Doporučení k profesnímu směřování... 147 //
St - introvertní smysly... 149 // Od narození do předškolního věku... 154 // Mladší školní věk... 163 // Dospívání... 179 // Učební styl vyplývající z dominantního ... 187 // Doporučení k profesnímu směřování... 188 // Np - extravertní intuice ... 191 // Od narození do předškolního věku... 195 // Mladší školní věk... 206 // Dospívání... 229 // Učební styl vyplývající z dominantního NE... 242 // Doporučení k profesnímu směřování... 243 // N, - introvertní intuice ... 245 // Od narození do předškolního věku... 249 // Mladší školní věk... 259 // Dospívání... 287 // Učební styl vyplývající z dominantního Nj ... 302 // Doporučení k profesnímu směřování... 303 // TE - extravertní myšlení ... 305 // Od narození do předškolního věku... 309 // Mladší školní věk ... 318 // Dospívání... 332 // Učební styl vyplývající z dominantního TE... 344 // Doporučení k profesnímu směřování... 345 // Tj - introvertní myšlení...347 // OBSAH 511 // Od narození do předškolního věku... 352 // Mladší školní věk... 362 // Dospívání... 382 // Učební styl vyplývající z dominantního ... 393 // Doporučení k profesnímu směřování... 394 // Fp - extravertní cítění... 397 // Od narození do předškolního věku...401 // Mladší školní věk...412 // Dospívání...425 // Učební styl vyplývající z dominantního FE...434 // Doporučení k profesnímu směřování... 435 // Ff - introvertní cítění... 437 // Od narození do předškolního věku... 442 // Mladší školní věk...45b // Dospívání... 47b // Učební styl vyplývající z dominantního Fj ... 487 // Doporučení k profesnímu směřování...488 // Kazuistiky...491
cnb002981333

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC