Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 11.02.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5) Půjčeno:10x 
BK
EB
1. vydání
Praha : Grada Publishing, 2011
xxv, 363 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 26 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-3554-2 (vázáno)
ISBN 978-80-247-7284-4 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-7285-1 (online ; epub)
Obsahuje bibliografie a rejstřík
České a anglické resumé
Popsáno podle tištěné verze
001462897
Seznam autorů XVII // Zkratky XIX // Úvod (Viera Bajčiová) 1 // Definice adolescentního věku 1 // Specifika nádorů u dospívajících a mladých dospělých 2 // Problémy diagnostiky a léčby 3 // Situace ve světě 3 // Situace v České republice 4 // Přežívající dětští onkologičtí pacienti (childhood cancer survivors) 5 // Souhrn 6 // Literatura 6 // 1 Epidemiologie nádorů u dospívajících a mladých dospělých (Viera Bajčiová, Jan Mužík, Daniela Kodytková) 7 // 1.1 Úvod 7 // 1.2 Klasifikační systém, databáze 7 // 1.3 Incidence 8 // 1.3.1 Věkově specifická incidence 8 // 1.3.2 Incidence dle pohlaví 8 // 1.4 Typy nádorů 8 // 1.5 Trendy v incidenci 8 // 1.6 Přežití (survival) a mortalita 15 // Souhrn 22 // Literatura 22 // 2 Hodgkinův lymfom (Jaroslav Štěrba) 23 // 2.1 Úvod 23 // 2.2 Epidemiologie 23 // 2.3 Etiologie a patogeneze 24 // 2.4 Klinické příznaky 24 // 2.5 Diagnostika 25 // 2.6 Staging 26 // 2.7 Systémové příznaky 27 // 2.8 Prognóza 27 // VI Nádory adolescentů a mladých dospělých // 2.9 Léčba HL u dětí a mladistvých 27 // Souhrn 32 // Literatura 32 // 3 Non-hodgkinské lymfomy (Edita Kabíčková) 35 // 3.1 Epidemiologie 35 // 3.2 Etiologie 35 // 3.3 Odlišnosti NHL u dětí a dospělých 35 // 3.4 Klinické příznaky 36 // 3.5 Diagnostika 36 // 3.6 Léčba 38 // Souhrn 40 // Literatura 40 // 4 Leukemie 43 // 4.1 Akutní lymfoblastická leukemie (ALL) (Vladimír Mihál) 43 // 4.1.1 Úvod 43 // 4.1.2 Epidemiologie 43 // 4.1.3 Klinické příznaky 43 // 4.1.4 Věkově specifické rozdíly v biologii ALL 44 // 4.1.5 Rozdíly v léčebné odpovědi u dětských a dospívajících pacientů s ALL 46 // 4.1.6 Rozhodující faktory léčebného výsledku ve věkových podskupinách 48 // 4.1.7 Vyhodnocení časné léčebné odpovědi 50 // 4.1.8 In vivo rezistence nádorových buněk na léčbu 51 //
4.1.9 Monitorování léčby 51 // 4.1.10 Léčebný přístup k dobře definovaným podskupinám ALL 51 // 4.1.11 Závěry a doporučení 51 // Literatura 52 // 4.2 Akutní myeloidní leukemie (AML) (Denisa Mendelová) 53 // 4.2.1 Úvod 53 // 4.2.2 Epidemiologie 54 // 4.2.3 Etiologie AML 55 // 4.2.4 Biologie AML 55 // 4.2.5 Diagnostika a klasifikace 56 // 4.2.6 Prognostické faktory v léčbě AML 56 // 4.2.7 Léčba AML u dospělých 58 // 4.2.8 Léčba AML v dětských studiích 59 // 4.2.9 Pozdní následky 63 // Souhrn 63 // Literatura 63 // 4.3 Chronická myeloidní leukemie (CML) (Denisa Mendelová) 65 // 4.3.1 Úvod 65 // 4.3.2 Epidemiologie 65 // 4.3.3 Patogeneze 66 // 4.3.4 Klinické příznaky 66 // 4.3.5 Diagnostika 66 // 4.3.6 Průběh onemocnění 67 // 4.3.7 Stadia onemocnění 67 // 4.3.8 Prognostické faktory 67 // 4.3.9 Léčba CML 67 // 4.3.10 Molekulámě-biologická léčba CML 68 // 4.3.11 Historie léčby CML v dětském a adolescentním věku 68 // 4.3.12 Aktuální léčba CML v dětském a adolescentním věku 68 // 4.3.13 Hodnocení léčebné odpovědi na imatinib a jeho vliv na změnu terapie 69 // 4.3.14 Rezistence na imatinib 70 // 4.3.15 Transplantace kmenových buněk krvetvorby s redukovaným přípravným režimem // v léčbě CML 71 // 4.3.16 Srovnání léčby CML v pediatrii a v medicíně dospělých 71 // Souhrn 72 // Literatura 72 // 5 Myelodysplastický syndrom (Kateřina Toušovská) 75 // 5.1 Epidemiologie 75 // 5.2 Etiologie a patogeneze 75 // 5.3 Klasifikace MDS v pediatrii 76 // 5.4 Juvenilní myelomonocytámí leukemie (JMML) a ostatní myelodysplazie/myeloproliferace (MDS/MPS) 77 // 5.5 Refraktemí cytopenie (RC) 77 // 5.6 Refraktemí anémie s excesem blastů (RAEB), refraktemí anémie s excesem blastů // v transformaci (RAEB-T) 78 // 5.7 Diagnostický přístup k MDS 78 // 5.7.1 Anamnéza 78 //
5.7.2 Krevní obraz 78 // 5.7.3 Vyšetření kostní dřeně 78 // 5.7.4 Cytogenetické a molekulámě-genetické vyšetření 78 // 5.7.5 Ostatní vyšetření 79 // 5.8 Prognostické faktory MDS 79 // 5.9 Léčba MDS 79 // 5.9.1 Podpůrná léčba 79 // Souhrn 80 // Literatura 80 // 6 Histiocytózy (Kateřina Toušovská) 81 // 6.1 Histiocytóza z Langerhansových buněk (LCH) 81 // 6.1.1 Úvod 81 // 6.1.2 Epidemiologie 82 // 6.1.3 Klinické příznaky 82 // 6.1.4 Diagnostika 84 // 6.1.5 Prognostické faktory 84 // 6.1.6 Léčba 84 // 6.1.7 Pozdní následky 85 // 6.1.8 Perspektivy 85 // 6.2 Histiocytózy z mononukleámích fagocytů jiných než LC 85 // 6.2.1 Hemofagocytující lymfohistiocytóza (HLH) 85 // 6.2.2 Biologie a etiopatogeneze 85 // 6.2.3 Diagnostika 86 // 6.2.4 Léčba 86 // 6.3 Sinusová histiocytóza s masivní lymfadenopatií (Rosaiův-Dorfmanův syndrom, SRD) 87 // 6.3.1 Úvod 87 // 6.3.2 Etiologie 87 // 6.3.3 Klinické příznaky 87 // 6.3.4 Diagnostika 87 // 6.3.5 Léčba a prognóza 88 // 6.4 Retikulohistiocytom 88 // Vili Nádory adolescentů a mladých dospělých // Souhrn 88 // Literatura 88 // 7 Sarkomy měkkých tkání (Peter Múdry, Viera Bajčiová, Dagmar Adámková Krákorová) 91 // 7.1 Epidemiologie 91 // 7.2 Etiologie 93 // 7.3 Klinické příznaky 94 // 7.4 Diagnostika 94 // 7.5 Klasifikace 96 // 7.6 Určení klinického stadia 97 // 7.7 Léčba 97 // Souhrn 100 // Literatura 101 // 8 Sarkomy kostí (Dagmar Adámková Krákorová, Peter Múdry, Viera Bajčiová) 103 // 8.1 Úvod 103 // 8.2 Osteosarkom 103 // 8.2.1 Epidemiologie 103 // 8.2.2 Etiologie 104 // 8.2.3 Biologie 105 // 8.2.4 Patologie 105 // 8.2.5 Příznaky 105 // 8.2.6 Diagnostika 106 // 8.2.7 Klasifikace 106 // 8.2.8 Určení rozsahu onemocnění (staging) 106 // 8.2.9 Léčba 107 // 8.2.10 Sledování pozdní toxicity léčby 108 // 8.2.11 Perspektivy 108 //
8.3 Nádory skupiny Ewingova sarkomu/PNET 108 // 8.3.1 Úvod 108 // 8.3.2 Epidemiologie 108 // 8.3.3 Etiologie 108 // 8.3.4 Biologie 108 // 8.3.5 Patologie 109 // 8.3.6 Klinické příznaky 109 // 8.3.7 Diagnostika 110 // 8.3.8 Klasifikace, staging 110 // 8.3.9 Prognostické a prediktivní faktory 110 // 8.3.10 Léčba 110 // 8.3.11 Sledování pozdní toxicity 112 // 8.3.12 Perspektivy 112 // 8.4 Jiné primární kostní nádory 112 // 8.4.1 Epidemiologie, etiologie, biologie 112 // 8.4.2 Patologie, příznaky, diagnostika, prognostické faktory 112 // 8.4.3 Léčba 113 // Souhrn 113 // Literatura 113 // 9 Nádory centrálního nervového systému (Zdeněk Pavelka, Karel Zitterbart) 115 // 9.1 Úvod * 115 // 9.2 Epidemiologie 115 // 9.3 Etiologie 116 // 9.4 Klasifikace nádorů CNS, histologická diagnostika 116 // 9.5 Principy péče, účast v mezinárodních studiích 117 // 9.6 Klinické příznaky 117 // 9.7 Klinická a rentgenologická diagnostika 118 // 9.8 Laboratorní diagnostika, nádorová biologie 118 // 9.9 Léčba specifických typů mozkových nádorů 118 // 9.9.1 Embryonální nádory 119 // 9.9.2 Gliomy nízkého stupně malignity (LGG) 120 // 9.9.3 Gliomy vysokého stupně malignity (HGG) 121 // 9.9.4 Ependymom 121 // 9.9.5 Nádory ze zárodečných buněk 122 // 9.9.6 Kraniofaryngeom (KF) 122 // 9.9.7 Nádory hypofýzy 123 // 9.9.8 Gliomy mozkového kmene (BSG) 123 // Souhrn 124 // Literatura 124 // 10 Nádory ledvin 127 // 10.1 Nefroblastom (Wilmsův nádor) 127 // 10.1.1 Epidemiologie 127 // 10.1.2 Etiologie 127 // 10.1.3 Klinické příznaky 128 // 10.1.4 Diagnostika 128 // 10.1.5 Léčba adultního Wilmsova nádoru 129 // Souhrn 130 // Literatura 131 // 10.2 Adenokarcinom ledviny (Viera Bajčiová, Jaroslav Němec, Jiří Tomášek) 132 // 10.2.1 Epidemiologie 132 // 10.2.2 Histologie 134 // 10.2.3 Etiologie 134 //
10.2.4 Klinické příznaky 135 // 10.2.5 Diagnostika 135 // 10.2.6 Biologické studie 136 // 10.2.7 Léčba 136 // 10.2.8 Cílená biologická léčba 137 // 10.2.9 Léčba recidivy karcinomu ledviny 138 // Souhrn 138 // Literatura 139 // 11 Hepatocelulární karcinom (Viera Bajčiová, Jiří Tomášek) 141 // 11.1 Epidemiologie 141 // 11.2 Etiologie 142 // 11.3 Klinické příznaky 143 // 11.4 Prognostické faktory 143 // 11.5 Diagnostika 143 // 11.5.1 Zobrazovací vyšetření 143 // 11.5.2 Nádorové markéry 144 // 11.5.3 Funkční vyšetření 144 // 11.5.4 Patologie 144 // 11.5.5 Cytogenetické a molekulámě-genetické studie 145 // 11.5.6 Staging 145 // 11.6 Léčba 146 // 11.6.1 Chirurgická léčba 146 // 11.6.2 Chemoterapie 146 // 11.6.3 Ablativní způsoby lokální léčby 146 // 11.6.4 Transplantace jater 146 // 11.6.5 Nové trendy a perspektivy 148 // Souhrn 150 // Literatura 150 // 12 Karcinom tlustého střeva a konečníku (Jiří Tomášek, Jaroslav Němec) 153 // 12.1 Epidemiologie 153 // 12.2 Etiologie 153 // 12.2.1 Hereditámí kolorektální karcinom 154 // 12.2.2 Familiární adenomatózní polypóza (FAP) 154 // 12.2.3 Hereditámí nepolypózní kolorektální karcinom (PíNPCC, Lynchův syndrom) 155 // 12.2.4 Zvláštnosti CRC u mladých osob 156 // 12.3 Klinické příznaky 156 // 12.4 Diagnostika 156 // 12.5 Klasifikace onemocnění 156 // 12.6 Léčba 156 // 12.6.1 Chemoterapie v terapii metastatického CRC 157 // Souhrn 158 // Literatura 160 // 13 Karcinom prsu v adolescenci (Petra Tesařová) 161 // 13.1 Úvod 161 // 13.2 Epidemiologie 161 // 13.3 Rizikové faktory 164 // 13.4 Diagnostika 168 // 13.5 Potvrzení nádoru 169 // 13.6 Redukce rizika 170 // 13.7 Chirurgická léčba 170 // 13.8 Léčba lokální recidivy 170 // 13.9 Herceptin 171 // 13.10 Gynekologické dopady léčby 172 // 13.10.1 Menopauza a kvalita života 172 //
13.10.2 Těhotenství a riziko karcinomu prsu 172 // 13.10.3 Léčba karcinomu prsu v průběhu těhotenství 173 // 13.10.4 Zachování fertility 174 // 13.10.5 Psychosociální problematika 174 // Souhrn 174 // Literatura 174 // 14 Maligní melanom (Ivo Kocák, Ilona Kocábová, ..., Viera Bajčiová) 175 // 14.1 Epidemiologie 175 // 14.2 Etiologie 175 // 14.3 Klinické příznaky 179 // 14.4 Patologické jednotky kožního maligního melanomu 179 // 14.5 Diagnostika a staging onemocnění 180 // 14.6 Léčba melanomu 181 // 14.6.1 Chirurgická léčba 181 // 14.6.2 Izolovaná hypertermická perfuze 183 // 14.6.3 Systémová léčba melanomu 184 // 14.6.4 Nové trendy v léčbě melanomu 185 // Souhm 186 // Literatura 187 // 15 Gynekologické nádory 189 // 15.1 Germinální nádory ovarií (Viera Bajčiová) 189 // 15.1.1 Epidemiologie 189 // 15.1.2 Etiologie 189 // 15.1.3 Klinické příznaky 189 // 15.1.4 Diagnostika 189 // 15.1.5 Riziko rozvoje germinálního nádoru u dysgenetických gonád 192 // 15.1.6 Léčba 194 // Souhm 196 // Literatura 196 // 15.2 Epitelové nádory ovaria (Jaroslav Němec, Viera Bajčiová) 197 // 15.2.1 Epidemiologie 197 // 15.2.2 Etiologie 197 // 15.2.3 Klinické příznaky 198 // 15.2.4 Diagnostika 199 // 15.2.5 Léčba 200 // 15.2.6 Ovariální epitelové nádory nízké/nejisté malignity {borderline tumor) 202 // Souhm 202 // Literatura 202 // 15.3 Nádory krčku dčložního (Viera Bajčiová, Ingrid Rejdová) 204 // 15.3.1 Epidemiologie 204 // 15.3.2 Etiologie 204 // 15.3.3 Klinické příznaky 206 // 15.3.4 Diagnostika 206 // 15.3.5 Léčba 208 // Souhm 209 // Literatura 209 // 16 Testikulární nádory (Viera Bajčiová) 211 // 16.1 Úvod 211 // 16.2 Epidemiologie 211 // 16.3 Etiologie 211 // 16.4 Klinické příznaky 214 // 16.4.1 Lokální příznaky 214 // 16.4.2 Systémové příznaky a příznaky z metastáz 214 //
16.5 Diagnostika 214 // 16.5.1 Klinické vyšetření 214 // 16.5.2 Radiologické vyšetřovací metody 215 // 16.5.3 Nádorové markéry 215 // 16.5.4 Histopatologie 216 // 16.5.5 Biologické studie 217 // 16.6 Léčba 219 // 16.6.1 Chirurgická léčba 220 // 16.6.2 Chemoterapie 220 // 16.6.3 Léčba rekurence/relapsu nemoci 221 // 16.6.4 Radioterapie 221 // 16.6.5 Prevence - samovyšetření varlat 222 // XII Nádory adolescentů a mladých dospělých // Souhm 222 // Literatura 223 // 17 Neuroendokrinní nádory 225 // 17.1 Dobře diferencované NETs (karcinoidy) (Viera Bajčiová) 225 // 17.1.1 Úvod 225 // 17.1.2 Epidemiologie 226 // 17.1.3 Etiologie 226 // 17.1.4 Klinické příznaky 226 // 17.1.5 Diagnostika 228 // 17.1.6 Léčba 231 // Souhm 233 // Literatura 234 // 17.2 Adrenokortikální karcinom (Viera Bajčiová) 234 // 17.2.1 Epidemiologie 234 // 17.2.2 Etiologie 235 // 17.2.3 Klinické příznaky 235 // 17.2.4 Diagnostika 236 // 17.2.5 Léčba 237 // Souhm 239 // Literatura 240 // 17.3 Feochromocytom (Viera Bajčiová) 240 // 17.3.1 Epidemiologie 240 // 17.3.2 Etiologie 240 // 17.3.3 Klinické příznaky 241 // 17.3.4 Diagnostika 242 // 17.3.5 Léčba 243 // Souhm 244 // Literatura 244 // 17.4 Karcinom štítné žlázy (Olga Magmová) 245 // 17.4.1 Epidemiologie 245 // 17.4.2 Etiologie 245 // 17.4.3 Odlišnosti nádorů dětí, dospívajících a dospělých 246 // 17.4.4 Papilámí karcinom štítné žlázy (PTC) 247 // 17.4.5 Folikulámí karcinom 247 // 17.4.6 Anaplastický (nediferencovaný) karcinom 248 // 17.4.7 Medulámí karcinom štítné žlázy 248 // 17.4.8 Klinický obraz a diagnostika nádorů štítné žlázy 249 // 17.4.9 Léčba nádorů štítné žlázy 249 // Souhm 250 // Literatura 250 // 18 Vzácné nádory 253 // 18.1 Gastrointestinální stromální tumor (GIST) 253 // 18.1.1 Epidemiologie 253 // 18.1.2 Etiologie 253 //
18.1.3 Klinické příznaky 254 // 18.1.4 Prognostické faktory 255 // 18.1.5 Diagnostika 256 // 18.1.6 Léčba 257 // Souhm 260 // Literatura 260 // 18.2 Nazofaryngeální karcinom (Zdeněk Mechl) 261 // 18.2.1 Epidemiologie 261 // 18.2.2 Etiologie 261 // 18.2.3 Klinické příznaky 262 // 18.2.4 Klinické vyšetření 262 // 18.2.5 Klasifikace 263 // 18.2.6 Prognóza 263 // 18.2.7 Léčba 263 // 18.2.8 Metastatická a recidivující onemocnění 267 // Souhm 267 // Literatura 268 // 18.3 Nádory pankreatu 269 // 18.3.1 Pseudopapilámí tumor pankreatu (Viera Bajčiová) 269 // Souhm 272 // Literatura 272 // 18.3.2 Pankreatoblastom (Viera Bajčiová) 273 // Souhm 277 // Literatura 277 // 18.3.3 Adenokarcinom pankreatu (Jiří Tomášek, Jaroslav Němec) 277 // Souhm 281 // Literatura 281 // 18.4 Nádory plic a bronchů (Viera Bajčiová) 282 // 18.4.1 Epidemiologie 282 // 18.4.2 Etiologie 283 // 18.4.3 Klinické příznaky 283 // 18.4.4 Diagnostika 283 // 18.4.5 Léčba 285 // Souhm 286 // Literatura 286 // 19 Podpůrná péče 289 // 19.1 Vývojové a psychiatrické aspekty péče o adolescenty a mladé dospělé s nádorovým // onemocněním (Viktor Hartoš) 289 // 19.1.1 Psychosociální a vývojové aspekty adolescence 289 // 19.1.2 Krize v adolescenci 290 // 19.1.3 Adolescence a onkologická léčba 290 // 19.1.4 Psycho-onkologie 291 // 19.1.5 Psychiatrické syndromy u onkologických pacientů a psychofarmakologická léčba 292 // 19.1.6 Psychoterapie 293 // 19.1.7 Specifika a úskalí krizové intervence v adolescenci 294 // Literatura 295 // 19.2 Trombofilní riziko u dospívajících s maligním onemocněním (Kateřina Toušovská) 296 // 19.2.1 Úvod 296 // 19.2.2 Etiologie a patogeneze 296 // 19.2.3 Rizikové faktory VTE 297 // 19.2.4 Diagnostika VTE 298 // 19.2.5 Léčba VTE 299 // Souhm 302 // Literatura 302 //
19.3 Ochrana reprodukčních funkcí (Olga Magnová, Viera Bajčiová) 305 // 19.3.1 Poruchy funkce pohlavních žláz jako následek chemoterapie 306 // 19.3.2 Poruchy funkce pohlavních žláz jako následek radioterapie 307 // 19.3.3 Poruchy gonadální funkce vlivem samotné nádorové choroby 308 // 19.3.4 Komplexní ochrana reprodukčních funkcí 308 // Souhrn 311 // Literatura 311 // 19.4 Bolest u dospívajících s nádorovým onemocněním (Petr Lokaj) 312 // 19.4.1 Úvod 312 // 19.4.2 Hodnocení bolesti a příprava k bolestivým výkonům 313 // 19.4.3 Léčba bolesti 313 // 19.4.4 Neopioidní analgetika 313 // 19.4.5 Opioidní analgetika 314 // 19.4.6 Antagonizace opioidů a benzodiazepinů 316 // 19.4.7 Cesty a způsoby podání analgetík 316 // 19.4.8 Časový plán podávání opioidů 317 // 19.4.9 Výměna opioidů 317 // 19.4.10 Vedlejší účinky opioidů 317 // 19.4.11 Adjuvantní analgetika u adolescentů s nádorovým onemocněním 317 // 19.4.12 Využití krátkodobé anestezie 319 // 19.4.13 Tolerance, abstinenční syndrom, závislost 319 // Souhm 319 // Literatura 320 // 20 Pozdní následky 323 // 20.1 Sekundární malignity (Katarína Petráková) 323 // 20.1.1 Úvod 323 // 20.1.2 Radioterapie 323 // 20.1.3 Chemoterapie 324 // 20.1.4 Riziko sekundárních malignit 324 // Souhm 326 // Literatura 326 // 20.2 Poruchy kognitivních funkcí (Irena Vlčková, Kateřina Pavelková) 327 // 20.2.1 Vývojové hledisko 327 // 20.2.2 Kognitivní deficit 328 // 20.2.3 Rizikové a prediktivní faktory kognitivního deficitu 329 // 20.2.4 Rehabilitace kognitivních funkcí 330 // 20.2.5 Farmakoterapie pomch pozornosti a hyperaktivity 330 // Literatura 331 // 20.3 Kardiotoxicita (Hana Hrstková, Lubomír Elbl, Pavla Bothová) 334 // 20.3.1 Úvod 334 // 20.3.2 Antracykliny 334 // 20.3.3 Rizikové faktory kardiotoxicity 334 //
20.3.4 Klinické formy kardiotoxicity 335 // 20.3.5 Další kardiotoxické látky 335 // 20.3.6 Diagnostika kardiotoxicity 336 // Literatura 337 // 20.4 Plicní toxicita (Viera Bajčiová) 338 // 20.4.1 Úvod 338 // 20.4.2 Radioterapie 338 // 20.4.3 Chemoterapie 339 // 20.4.4 Transplantace kostní dřeně 340 // 20.4.5 Jiné rizikové faktory 340 // Souhm 340 // Literatura 341 // Obsah XV // 20.5 Nefrotoxicita (Lucia Kútniková) 342 // 20.5.1 Úvod 342 // 20.5.2 Toxické poškození ledvin 342 // 20.5.3 Chemoterapie 342 // 20.5.4 Jiné nefrotoxické léky 344 // 20.5.5 Radiační záření 345 // 20.5.6 Prerenální příčiny poškození ledvin 345 // 20.5.7 Postrenální příčiny poškození ledvin 346 // 20.5.8 Jiné příčiny poškození ledvin 346 // 20.5.9 Prevence 347 // Souhm 347 // Literatura 347 // 21 Dispenzarizace adolescentů s genetickou predispozicí k nádorovým onemocněním (Lenka Foretová, Katarína Petráková) 349 // 21.1 Úvod 349 // 21.1.1 Nej častější monogenní nádorové syndromy 350 // 21.1.2 Hereditámí nepolypózní kolorektální karcinom, Lynchův syndrom 352 // 21.1.3 Další syndromy s rizikem vzniku kolorektálního karcinomu 352 // 21.1.4 Další vzácné dědičné syndromy 353 // Literatura 356 // Rejstřík 359 // Souhrn 365 // Summary 367
(OCoLC)776506497
cnb002251848

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC