Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.01.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
EB
Vydání první
Praha : Grada Publishing, 2013
216 stran, viii stran obrazových příloh : ilustrace (převážně barevné) ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-4453-7 (brožováno)
ISBN 978-80-247-8596-7 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-8597-4 (online ; epub)
Obsahuje bibliografie a rejstřík
Anglické resumé
Popsáno podle tištěné verze
001462899
Obsah // Seznam použitých zkratek...13 // Předmluva...17 // OBECNÁ ČÁST...19 // 1 Sexuální dysfunkce...21 // 1.1 Sexuální dysfunkce u mužů...21 // 1.1.1 Erekce, erektilní dysfunkce...21 // 1.1.1.1 Definice erekce, anatomie, fyziologie...21 // 1.1.1.2 Erektilní dysfunkce, definice, patofyziologie...22 // 1.1.1.3 Etiologie erektilní dysfunkce...23 // 1.1.1.4 Diagnostika erektilní dysfunkce...25 // 1.1.1.5 Léčba erektilní dysfunkce...26 // 1.1.1.6 Primární a sekundární prevence vzniku // erektilní dysfunkce...34 // 1.1.2 Psychogenní erektilní dysfunkce...34 // 1.1.2.1 Epidemiologie...34 // 1.1.2.2 Etiologie...34 // 1.1.2.3 Patogeneze...35 // 1.1.2.4 Klasifikace...35 // 1.1.2.5 Diagnostika...35 // 1.1.2.6 Léčba psychogenní erektilní dysfunkce...36 // 1.1.2.7 Komplikace diagnostiky a léčby psychogenní // erektilní dysfunkce...37 // 1.1.3 Ejakulace, ejakulatorní dysfunkce...38 // 1.1.3.1 Předčasná ejakulace...38 // 1.1.3.2 Retardovaná ejakulace a retrográdní ejakulace...40 // 1.1.3.3 Anejakulace...41 // 1.1.3.4 Ostatní sexuální dysfunkce u mužů - dyspareunie, // algopareunie, chronická pánevní bolest...42 // 1.1.4 Mužská reprodukce...42 // 1.1.4.1 Mužská spermatogeneze...43 // 1.1.4.2 Infertilita, definice, epidemiologie...44 // 1.1.4.3 Diagnostika...44 // 1.1.4.4 Léčba mužské infertility...46 // 1.2 Sexuální dysfunkce u žen...46 // 1.2.1 Definice, epidemiologie, etiologie...46 // 1.2.2 Porucha sexuální apetence...46 // 1.2.3 Porucha
vzrušivosti...47 // 1.2.4 Anorgasmie (dysfunkce orgasmu)...47 // 1.2.5 Ztráta sexuální satisfakce...47 // 1.2.6 Dyspareunie, algopareunie...48 // 1.2.7 Vaginizmus...48 // 5 // Poruchy sexuality u somaticky nemocných a jejich léčba // 1.2.8 Diagnostika ženské sexuální dysfunkce...48 // 1.2.9 Léčba ženské sexuální dysfunkce...48 // 2 Partnerský sexuální nesoulad...52 // 2.1 Výsledky průzkumu sexuálního chování českých mužů a žen...52 // 2.2 Nesoulad v síle sexuálního pudu...53 // 2.3 Porucha vzrušivosti (erekce a lubrikace) jako příčina // partnerského sexuálního nesouladu...53 // 2.4 Porucha orgasmu jako příčina partnerského sexuálního nesouladu...53 // 2.5 Ztráta sexuální satisfakce...54 // 3 Přehled nemocí a úrazů vedoucích ? sexuálním dysfunkcím a infertilitě ... 56 // 4 Komunikace lékař-pacient na téma sexuální dysfunkce // v somatických oborech...59 // 4.1 Osobnost lékaře...59 // 4.2 Základní pravidla komunikace (dle Honzák R. 1999; Šrárnková T 2012)... 59 // 4.3 Důvody váznoucí komunikace ze strany nemocného...60 // 4.4 Důvody váznoucí komunikace ze strany lékaře...61 // 4.5 Skupiny nemocných, u kterých je indikace zahájit komunikace // na téma sexuální život...61 // 4.6 Úvodní otázky kladené praktickým lékařem nebo specialistou...62 // 4.7 Nejčastčji pokládané dotazy pacientů přicházejících // pro erektilní dysfunkci...62 // 4.8 Spolupráce partnerky/partnera nemocného,
ano, či ne?...63 // 4.9 Komunikace s infertilním párem...63 // 5 Rehabilitace penisu...65 // 5.1 Definice, cíl a výsledky rehabilitace penisu...65 // 5.2 Důvody rehabilitace penisu...66 // 5.3 Algoritmus rehabilitace penisu...66 // SPECIÁLNÍ ČÁST...69 // 6 Kardiovaskuární onemocnění a sexuální dysfunkce...71 // 6.1 Hemodynamické důsledky sexuální aktivity...71 // 6.2 Endotel a endoteliální dysfunkce...71 // 6.2.1 Úloha endotelu...71 // 6.2.2 Úloha cévního endotelu a oxidu dusnatého v mechanizmu erekce ... 72 // 6.2.3 Endoteliální dysfunkce...72 // 6.2.4 Vaskulární rizikové faktory poškozující penilní endotel // a erektilní funkci...74 // 6.2.5 Vyšetření funkce cévního endotelu...75 // 6.3 Erektilní dysfunkce a kardiovaskulární onemocnění, erektilní dysfunkce jako první příznak kardiovaskulárních // onemocnění a ischemické choroby srdeční...77 // 6.3.1 Epidemiologie...77 // 6 // // Obsah // 6.3.2 Rizikové faklory kardiovaskulárních chorob v České republice u českých mužů - studie MONICA a POST-MONICA // (CÍJková 2004)...77 // 6.3.3 Patogeneze, společný patomorfologický podklad // erektilní dysfunkce a ischemické choroby srdeční...78 // 6.3.4 Diagnostika zaměřena na rizikové faktory kardiovaskulárního onemocnění včetně ischemické choroby srdeční u muže // s erektilní dysfunkcí...80 // 6.4 Přístup ? nemocným s erektilní dysfunkcí a závažným kardiovaskulárním onemocněním včetně
ischemické choroby srdeční ... 81 // 6.4.1 Princetonský konsenzus...81 // 6.4.2 Princeton II Consensus Conference 2005...82 // 6.4.3 Sexuální aktivita nemocných po prodělání infarku myokardu..82 // 6.5 Léčba ED u nemocných s kardiovaskulárním onemocněním // a ischemickou chorobou srdeční...82 // 6.6 Další sexuální poruchy u mužů s kardiovaskulárními onemocněními... 84 // 6.7 Sexuální poruchy u žen s kardiovaskulárním onemocněním...85 // 6.8 Prevence vzniku endoteliální dysfunkce, // kardiovaskulárních onemocnění a erektilní dysfunkce...86 // 7 Sexuální dysfunkce u diabetes mellitus...91 // 7.1 Epidemiologie a klasifikace...91 // 7.2 Erektilní dysfunkce u nemocných s diabetes mellitus...92 // 7.2.1 Epidemiologie erektilní dysfunkce u diabetiků...92 // 7.2.2 Patogeneze erektilní dysfunkce u diabetika...92 // 7.2.3 Diagnostika erektilní dysfunkce...92 // 7.2.4 Léčba erektilní dysfunkce...93 // 7.3 Ostatní sexuální poruchy u diabetiků...93 // 7.3.1 Snížení nebo ztráta sexuální apetence...93 // 7.3.2 Poruchy ejakulace u diabetika...94 // 7.4 Sexuální dysfunkce u diabetiček...95 // 8 Sexuální dysfunkce u neurologických onemocnění...98 // 8.1 Roztroušená skleróza...98 // 8.1.1 Epidemiologie...98 // 8.1.2 Patogeneze sexuálních funkcí u roztroušené sklerózy...98 // 8.1.3 Symptomy s negativním vlivem na sexualitu nemocných // s roztroušenou sklerózou...99 // 8.1.4 Sexuálni poruchy u mužů s roztroušenou
sklerózou...100 // 8.1.5 Poruchy fertility u mužů s roztroušenou sklerózou...101 // 8.1.6 Sexuální dysfunkce u žen s roztroušenou sklerózou...101 // 8.1.7 Fertilita u žen s roztroušenou sklerózou...102 // 8.2 Ostatní choroby s neurologickým postižením s vlivem // na sexuální funkce...102 // 9 Onkologická onemocnění a jejich vliv na sexuální funkce...105 // 9.1 Vliv onkologického onemocnění na sexualitu...105 // 7 // Poruchy sexuality u somaticky nemocných a jejich léčba // 9.1.1 Fáze onkologické nemoci a jejich vliv na sexualitu nemocného ... 105 // 9.1.2 Protinádorová léčba a její vliv na sexuální funkce...106 // 9.1.3 Psychické faktory negativné ovlivňující sexualitu // onkologicky nemocného...106 // 9.1.4 Role partnera onkologicky nemocných...107 // 9.1.5 Nádory s úzkým vztahem k sexuálním funkcím...107 // 9.1.6 Komunikace o sexu s onkologicky nemocnými...107 // 9.2 Kolorektální karcinom a sexuální dysfunkce...108 // 9.2.1 Epidemiologie kolorektálního karcinomu a patogeneze // sexuálních dysfunkcí u mužů...108 // 9.2.1.1 Erektilní dysfunkce u mužů // s kolorektálním karcinomem...109 // 9.2.1.2 Infertilita mužů s kolorektálním karcinomem...112 // 9.2.1.3 Další sexuální dysfunkce u mužů // s kolorektálním karcinomem...112 // 9.2.2 Kolorektální karcinom a poruchy sexuálních funkcí // a fertility u žen...112 // 9.2.3 Psychologické problémy s přijetím stomie, deprese a její léčba.114
9.3 Nádory prostaty a poruchy sexuálních funkcí - patogeneze, // diagnostika a léčba...114 // 9.3.1 Epidemiologie, etiologie, diagnostika a léčba karcinomu prostaty ... 114 // 9.3.2 Erektilní dysfunkce u mužů po radikální prostatektomii...116 // 9.3.2.1 Epidemiologie erektilní dysfunkce u nemocných // po radikální prostatektomii...116 // 9.3.2.2 Patogeneze erektilní dysfunkce po radikální PE...117 // 9.3.2.3 Léčba erektilní dysfunkce u pacientů po radikální PE. 118 // 9.3.2.4 Erektilní dysfunkce a radikální cystoprostatektomie... 119 // 9.3.3 Orgasmus/ejakulace u mužů po radikální PE...119 // 9.3.4 Důsledky protinádorové léčby na sexuální život u mužů // s metastatickým hormonálně independentním karcinomem prostaty...119 // 9.4 Nádory varlat...120 // 9.4.1 Epidemiologie, etiologie, diagnostika...120 // 9.4.2 Léčba nádorů varlete a její důsledky na sexuální život a fertilitu ... 121 // 9.5 Karcinom penisu...121 // 9.5.1 Epidemiologie, diagnostika, léčba...121 // 9.5.2 Vliv operačního řešení nádorů penisu na sexualitu...122 // 9.5.3 Prevence vzniku nádorů penisu...123 // 9.6 Karcinom prsu a jeho vliv na sexuální funkce...123 // 9.6.1 Epidemiologie, diagnostika a léčba nádorů prsu...123 // 9.6.2 Vliv nádoru prsu a jeho léčby na sexualitu...124 // 9.6.3 Důsledky nádoru prsu na partnerský život, role partnera...124 // 9.6.4 Léčebné ovlivnění sexuálních dysfunkcí u žen s nádorem prsu ... 125
9.6.5 Karcinom prsu u mužů...125 // 9.7 Nádory déložního čípku, dělohy a vaječníků...125 // 9.7.1 Karcinom endometria a nezhoubné nádory dělohy...125 // 9.7.2 Nádory déložního čípku a hrdla...126 // 8 // 9.7.3 Nádory vaječníku a ovarektomie...126 // 9.8 Nádory vulvy a vagíny...127 // 9.9 Vliv ostatních solidních a hematoonkologických nádorů na sexualitu... 127 // 10 Poruchy sexuálních funkcí u jedinců s idiopatickými střevními záněty ... 132 // 10.1 Idiopatické střevní záněty, Crohnova choroba a ulcerózní kolitida.132 // 10.2 Léčba idiopatických střevních zánětů a její vliv na sexualitu...132 // 10.3 Stomie, péče o stomii, stomie a sexuální život...133 // 10.4 Sexuální dysfunkce u mužů s idiopatickými střevními záněty...134 // 10.5 Infertilita mužů s idiopatickými střevními záněty...134 // 10.6 Sexuální dysfunkce u žen se stomii...134 // 10.7 Fertilita žen s idiopatickými střevními záněty...134 // 11 Sexuální poruchy u nemocných s dysfunkcí dolních močových cest...136 // 11.1 Epidemiologie, diagnostika a léčba LUTS...136 // 11.2 Důsledky LUTS a její léčby na sexuální funkce u mužů...137 // 11.2.1 Erektilní dysfunkce, patogeneze erektilní dysfunkce // u dysfunkcí dolních močových cest...137 // 11.2.2 Další sexuální dysfunkce u mužů s LUTS...138 // 11.3 Dysfunkce dolních močových cest u žen...138 // 12 Sexualita jedinců po úrazech s trvalými následky...140
12.1 Poranění míchy a jeho vliv na sexualitu a fertilitu...140 // 12.1.1 Epidemiologie, diagnostika, léčba míšních poranění...140 // 12.1.2 Partnerské vztahy po poranění míchy...143 // 12.1.3 Sexuální dysfunkce po poranění míchy u mužů...144 // 12.1.3.1 Sexuální apetence po úrazu míchy, erotogenní zóny // a orgasmus po úrazu míchy...145 // 12.1.3.2 Erektilní dysfunkce a její léčba...145 // 12.1.3.3 Diagnostika...146 // 12.1.3.4 Léčba erektilní dysfunkce po poranění míchy...147 // 12.1.3.5 Anejakulace po poranění míchy a infertilita // po poranění míchy...148 // 12.1.3.6 Patogeneze...148 // 12.1.3.7 Diagnostika...149 // 12.1.3.8 Metody získání spermií, arteficiální ejakulace // (elektroejakulace, vibrostimulace), operační odběr.149 // 12.1.3.9 Patospermie po úrazu míchy...151 // 12.1.3.10 Metody asistované reprodukce v řešení infertility // mužů po úrazu míchy...152 // 12.1.3.11 Preimplantační genetická diagnostika...153 // 12.1.3.12 Urologická problematika u mužů po poranění míchy // v programu asistované reprodukce ...155 // 12.1.4 Od škod nová ní úrazů a nemocí, problematika odškodňování // ochrnutých mužů...156 // 12.1.5 Sexuologická problematika žen po poranění míchy...157 // 12.2 Poraněni pánve...161 // 9 // Poruchy sexuality u somaticky nemocných a jejich léčba // 12.2.1 Funkce pánve, léčba poraněni pánve...161 // 12.2.2 Patogeneze sexuálních dysfunkcí po poranění pánve...162
// 12.2.3 Diagnostika sexuálních dysfunkcí po poranění pánve u mužů ... 164 // 12.2.4 Léčba erektilní dysfunkce po poranění pánve...164 // 12.2.5 Fertilita mužů po poranění pánve...165 // 12.2.6 Poranění pánve u žen...165 // 12.3 Fraktury penisu a další úrazy vzniklé při sexuální aktivitě...166 // 12.3.1 Definice, epidemiologie a patofyziologie...166 // 12.3.1.1 Diagnostika...167 // 12.3.1.2 Léčba a prognóza...167 // 12.3.2 Další úrazy zevního genitálu muže způsobující // sexuální dysfunkce... 167 // 12.3.3 Úrazy genitálu u žen...168 // 13 Poruchy sexuálních funkcí provázející revmatická onemocnění, // kožní onemocnění a nemoci ledvin... 170 // 13.1 Revmatická onemocnění...170 // 13.2 Poruchy sexuálních funkcí u nemocných s postižením kůže...170 // 13.3 Poruchy sexuálních funkcí u nemocných s renálním selháváním...171 // 14 Sexualita jedinců se smyslovým postižením...173 // 14.1 Sexualita jedinců se zrakovým postižením...173 // 14.1.1 Sexualita jedinců s vrozenými poruchami zraku a slepotou...173 // 14.1.2 Sexualita jedinců se získanými vadami zraku...174 // 14.2 Sexualita jedinců se sluchovým postižením...174 // 14.2.1 Specifika sexuality jedinců se sluchovým postižením...175 // 15 Poruchy sexuálních funkcí u obézních...177 // 15.1 Epidemiologie obezity...177 // 15.2 Obezita u mužů...177 // 15.2.1 Sexuální dysfunkce u obézních mužů, vztah erektilní dysfunkce, spánkové
apnoe, // endoteliální dysfunkce a ischemické choroby srdeční...178 // 15.2.2 Infertilita obézních mužů...178 // 15.3 Obezita u žen a sexuální dysfunkce...179 // 15.3.1 Infertilita obézních žen...179 // 16 Sexualita ve stáří... 181 // 16.1 Stáří...181 // 16.2 Stáří a důsledky na sexualitu u mužů...182 // 16.3 Stáří a důsledky na sexualitu u žen...183 // 16.4 Faktory s negativním vlivem na sexualitu u obou pohlaví...184 // 16.5 Poruchy sexuálního chování ve stáří...185 // 16.6 Senioři jako objekt domácího násilí a sexuálního násilí...185 // 16.7 Sexuální život seniorů v zařízeních společné péče...185 // 16.8 Psychické funkce a sexuální život...186 // 16.9 Koitální a nekoitální sex ve stáří...187 // 10 // Obsah // 17 Sexuální dysfunkce u AIDS a ostatních sexuálně přenosných chorob ...190 // 17.1 Sexualita HIV pozitivních...190 // 17.2 Další sexuálně přenosné choroby (STD) s důsledkem // poškození sexuálních funkcí...190 // 17.2.1 Klasifikace...190 // 17.2.2 Sexuální aspekty sexuálně přenosných chorob u mužů ...191 // 17.2.3 Sexuální aspekty sexuálně přenosných chorob u žen...191 // 17.2.4 Prevence sexuálně přenosných chorob...192 // 18 Kazuistiky...193 // I Erektilní dysfunkce jako první příznak ICHS...193 // II Erektilní dysfunkce se objevila 3 roky před akutní // koronární příhodou...193 // HI ED jako první klinický projev kardiovaskulárního onemocnění...194
// IV Erektilní dysfunkce jako první klinická manifestace // endoteliální dysfunkce...195 // V Endoteliální dysfunkce a další rizikové faktory KVO // u mladého muže léčeného pro ED po poranění pánve...195 // VI Diabetes mellitus, erektilní dysfunkce, endoteliální dysfunkce..195 // VII Diabetes mellitus 2. typu a ztráta sexuální apetence, // nekonzumované matrimonium...196 // Vili Nemocný po hemoragické mozkové příhodě...196 // IX Erektilní dysfunkce a fertilita muže s roztroušenou sklerózou...197 // X Erektilní dysfunkce u muže s roztroušenou sklerózou a obezitou..198 // XI Erektilní dysfunkce u muže s karcinomem prostaty...198 // XII Sexuální život muže s pokročilým, hormonálně independentním // nádorem prostaty...198 // XIII Erektilní dysfunkce u muže s kolorektálním karcinomem ...199 // XIV Mladý muž s tumorem varlete, erektilní dysfunkcí a váznoucí // sociosexuální adaptací...200 // XV’ Biologické otcovství muže po léčbě pro seminom varlete...201 // XVI Žena s karcinomem mammy a sexuální život...201 // XVII Partnerský sexuální život při onkologickém onemocnění ženy // s karcinomem ovaria...201 // XVIII Poranění míchy a sexuální dysfunkce: erektilní dysfunkce, // anejakulace...202 // XIX Poranění míchy a infertilita...202 // XX Muž - sportovec po poranění míchy, fertilita...203 // XXI Muž s neúplnou míšní lezi - poúrazová tetraparéza, // erektilní dysfunkce...203 // XXII Žena
po poranění míchy a fertilita...204 // XXIII Polytrauma včetně poranění pánve u nemocné trpící psoriázou, // vliv psoriázy na sexuální život...204 // XXIV Psychogenní erektilní dysfunkce mladého muže...205 // XXV Sexualita ve stáří...205 // XXVI Sexualita ve stáří, injekční léčba PGE1...206 // 11 // Rejstřík... // Souhrn...213 // Summary...215
(OCoLC)852383208
cnb002462580

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC