Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.07.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
EB
První vydání
Praha : Grada Publishing, 2013
207 stran : ilustrace ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-4807-8 (brožováno)
ISBN 978-80-247-8708-4 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-8709-1 (online ; epub)
Obsahuje bibliografii na stranách 202-204
Zcela nová, prakticky zaměřená a na našem trhu ojedinělá publikace je určena průvodcům, podnikatelům a pracovníkům v cestovním ruchu, pracovníkům veřejné správy a studentům odborných škol zaměřených na cestovní ruch a průvodcovské služby. Zkušení autoři se zabývají činnostmi a technikami jednotlivých kategorií průvodců (vedoucí skupiny, delegát, animátor, horský vůdce atd.), využitím moderních technologií při jejich práci, možnostmi získávání zakázek, obchodními a marketingovými znalostmi a dovednostmi průvodců. Věnují se též legislativní úpravě a vzdělávání průvodců v ČR a mezinárodnímu rozměru průvodcovské činnosti z pohledu mezinárodních organizací i z pohledu mezinárodních norem a smluv. Opomenut není ani význam přírodního a kulturního dědictví pro práci průvodce. Zajímavý je úvod knihy, který přibližuje historické kořeny činnosti průvodců a na konkrétních příkladech mapuje zatím nepublikovanou historii této činnosti v českých zemích od 19. století do současnosti..
Anglické resumé
001462901
O autorech 8 // 1 Historie průvodcovské činnosti a současná právní úprava 11 // 1.1 Od starověku po novověk 11 // 1.2 Průvodcovská činnost v českých zemích za Rakouska-Uherska a první // československé republiky 17 // 1.3 Vývoj českého cestovního ruchu a činnosti průvodců od znárodnění // do roku 1990 20 // 1.3.1 První etapa vývoje 20 // 1.3.2 Druhá etapa vývoje 21 // 1.4 Uvolnění podnikatelské činnosti s přihlédnutím k průvodcovské činnosti // po roce 1990 a do současnosti 22 // 1.4.1 Obecná charakteristika období 22 // 1.4.2 První etapa vývoje 24 // 1.4.3 Druhá etapa vývoje 25 // 1.5 Současné právní úpravy průvodcovské činnosti 25 // 2 Průvodci, udržitelný rozvoj cestovního ruchu a ochrana // přírodního a kulturního dědictví UNESCO 27 // 2.1 Památky UNESCO v České republice 31 // 2.2 Nehmotné památky UNESCO v České republice 46 // 3 Současné podmínky průvodcovské činnosti 54 // 3.1 Vzdělávání průvodců 54 // 3.1.1 Kompetence 54 // 3.1.2 Rámec pro vzdělávací programy 55 // 3.1.3 Všeobecně vzdělávací předměty 56 // 3.1.4 Odborné předměty 57 // 3.1.5 Praktická výuka 59 // 3.1.6 Hodnocení způsobilosti 59 // 3.1.7 Poskytovatelé vzdělávání (školení) 59 // 3.2 Podnikání v oblasti průvodcovské činnosti v ČR 61 // 3.2.1 Všeobecné předpoklady k výkonu profese průvodce 62 // 3.2.2 Odborná způsobilost 62 // 3.2.3 Poskytování služeb turistických průvodců v členských státech Evropské unie .64 // Orgány Evropské unie a jejich působnost v oblasti služeb cestovního ruchu 64 // Zásadní kauzy projednávané Evropským soudním dvorem vtahující se k problematice turistických průvodců 65 // 3.2.4 Odstraňování překážek pro svobodné poskytování služeb turistických průvodců 68 //
Význam Směrnice o službách na vnitřním trhu pro fungování jednotného trhu EU 69 // 3.2.5 Daňové aspekty, sociální a zdravotní pojištění 70 // 3.2.6 Řešení pojistných událostí 72 // 3.2.7 Systém uznávání odborných kvalifikací 75 // 3.2.8 Svoboda usazení a přeshraniční poskytování služeb 76 // 3.2.9 Uznávání odborné kvalifikace státních příslušníků členských států Evropské unie // pro oblast podnikání v režimu živnostenského zákona v České republice 78 // 3.2.10 Řešení sporů při uznávání odborné způsobilosti průvodců 82 // 4 Charakteristika průvodcovské činnosti 85 // 4.1 Základní kategorie průvodcovské činnosti 86 // 4.2 Další členění průvodců v cestovním ruchu dle jejich specifického zaměření 87 // 4.3 Eko-turistika jako fenomén cestovního ruchu v současném období 92 // 4.4 Dobrodružný cestovní ruch 94 // 4.4.1 Informace před započetím cesty 94 // 4.4.2 Minimum informací poskytovaných v rámci činnosti dobrodružného // cestovního ruchu 97 // 4.4.3 Minimum informací poskytovaných po ukončení činnosti dobrodružného // cestovního ruchu 97 // 4.4.4 Úloha průvodce 97 // 4.4.5 Požadované kompetence (schopnosti) průvodce 100 // 4.4.6 Udržování a zlepšování způsobilosti průvodce 102 // 4.5 Teoretické vymezení a význam kvality v cestovním ruchu 103 // 4.5.1 Význam kvality poskytovaných služeb pro rozvoj cestovního ruchu 103 // 4.5.2 Přístupy zajišťující, symbolizující a určující kvalitu v cestovním ruchu 104 // Klasifikace (kategorie, třída, zařazení, ohodnocení) 104 // Značky kvality (quality lables) 104 // Certifikace 107 // 4.5.3 Kvalita průvodcovských služeb a řešení stížností 108 // Sytémy hodnocení kvality služeb průvodců v zahraničí 111 //
4.5.4 Mezinárodní normalizace a průvodcovské služby 111 // 4.5.5 Turistické informační značky a symboly 114 // Mezinárodní spolupráce v oblasti veřejného a turistického značení 114 // Veřejné a turistické značení v České republice 116 // 5 Obchodní dovednosti průvodce 121 // 5.1 Obchodní aktivity a dovednosti 122 // 5.2 Praxe obchodních aktivit průvodce v České republice 125 // 5.3 Základní obchodní agenda průvodce 128 // 6 Marketingové znalosti průvodce I3l // 6.1 Změny na trhu cestovního ruchu a aplikace marketingu 131 // 6.2 Základní faktory ovlivňující trávení volného času a kvalitu poskytovaných // průvodcovských služeb v cestovním ruchu 133 // 63 Segmentace trhu cestovního ruchu 137 // 6.4 Marketingový mix 138 // 6.5 Komunikace průvodce 140 // 6.6 Obchodní značky (brands) 144 // Průvodcovská činnost v praxi - technika průvodcovské // Činnosti 149 // Osobnost průvodce cestovního ruchu 149 // 7.2 Role průvodce 151 // 7.3 Průvodcovská činnost v praxi dle WFTGA 153 // 7.3.1 Co je vlastně itinerář 156 // 7.3.2 Co má obsahovat odborný výklad 159 // 8 Informační a komunikační technologie v činnosti průvodce 172 // 8.1 Využití informačních technologií v práci průvodce 172 // 8.2 Význam a tvorba vlastních webových stránek průvodce 184 // 9 Mezinárodní i tuzemské organizace a profesní sdružení mající vztah k průvodcovské činnosti 192 // 9.1 Na tuzemské úrovni 192 // 9.2 Na mezinárodní úrovni 193 // Seznam literatury 202 // Internetové zdroje 204 // Seznam organizací se vztahem k cestovnímu ruchu 205 // Summary 207
(OCoLC)862712557
cnb002483536

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC