Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.08.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
3 (hodnocen1 x )
(3) Půjčeno:3x 
BK
Vydání první
Praha : Wolters Kluwer, 2017
143 stran : ilustrace ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-7552-744-8 (brožováno)
Obsahuje bibliografii na stranách 121-139, bibliografické odkazy a rejstřík
001462908
OBSAH // 0 autorce...9 // Předmluva...? // Úvod a metodika...11 // 1 Východiska ? uplatnění managementu ve veřejné správě...15 // 1.1 Change Management (management změn) v řízení reformních změn // ve veřejné správě...17 // 1.1.1 Risk Management (RM): rizika při řízení změn // ve veřejné správě...18 // 2 Colaboraborative Public Management: participace a stakeholders // v řízení měst, obcí a regionů...21 // 2.1 Participativní rozhodování ve veřejné správě...22 // 2.2 Komunikace veřejné správy s veřejností jako základ úspěšné // participace a spolupráce...22 // 2.3 Role stakeholders ve znalostních a kreativních regionech...23 // 2.4 Reflexe participace: příklady dobré praxe ve veřejné správě...26 // 2.4.1 Regionální inovační systémy: kooperující sítě (networking)..26 // 2.4.2 Metoda Leader: podpora místního partnerství...30 // 2.4.3 Future City Game (FCG)...31 // 2.4.4 Business Improvement District...32 // 2.4.5 IT aplikace pro podporu spolupráce veřejnosti // s veřejnou správou...33 // 3 Knowledge Management (znalostní management) // v řízení měst, obcí a regionů...34 // 3.1 Od tradičního regionu ? znalostnímu regionu/městu...39 // 3.2 Reflexe znalostního managementu: příklady dobré praxe ve veřejné // správě...,...42 // 3.2.1 Smart Cities: chytrá řešení pro parkování ve městech...44 // 3.2.2 Smart Cities: elektronické plomby ? zabezpečení předmětů...45 // 3.2.3 Smart Cities:
inteligentní osvětlení ulic a veřejných // prostranství - cesta ? optimalizaci...45 // 5 // OBSAH // 3.2.4 Smart Cities: další příklady dobré praxe využívání chytrých // technologií...46 // 4 Creative Management (kreativní management) v řízení měst, obcí a regionů.47 // 4.1 Kreativní potenciál měst, obcí a regionů...48 // 4.1.1 Identifikace a hodnocení kreativního rozvojového potenciálu..50 // 4.2 Reflexe kreativní ekonomiky: příklady dobré praxe řízení měst, obcí // a regionů...51 // 4.2.1 Kreativita v rozvoji měst, obcí a regionů...52 // 5 Public Space Management (management veřejného prostranství) // v řízení měst, obcí a regionů...54 // 5.1 Kreativní potenciál veřejného prostranství...56 // 5.1.1 Vztah měst a obcí ? umění ve veřejném prostranství // (streetart, busking apod.)...56 // 5.2 Reflexe Public Space managementu: příklady dobré praxe // v řízení měst, obcí a regionů...57 // 5.2.1 Kreativní využití veřejného prostranství jako podpora // aktivizace občanské participace...57 // 5.2.2 Animace veřejného prostranství s využitím streetartu...58 // 5.2.3 Umělecké dílo v kontextu veřejného prostranství...62 // 5.2.4 Busking (pouliční umění) na veřejných prostranstvích ...65 // 5.2.5 Mobilní galerie a výstavy (instalace)...67 // 6 Facility management (management podpůrných procesů)...68 // 6.1 Procesní management jako nástroj ? vymezení podpůrných procesů // pro Facility
management...72 // 6.2 Facility management při správě měst, obcí a regionů...74 // 6.2.1 Omezující podmínky pro zavedení procesního řízení // ve veřejné správě v ČR...77 // 6.3 Jak efektivně řídit podpůrné procesy: úkol Facility managementu // ve veřejné správě...81 // 6.4 Reflexe Facility managementu: příklady dobré praxe // ve veřejné správě...82 // 6.4.1 Facility management při evidenci a správě majetku // měst a obcí...83 // 6.4.2 Facility management a pasportizace majetku...85 // 6.4.3 Facility management při řízení energetických úspor...85 // 6.4.4 Facility management při nákupu služeb a zboží...86 // 6 // OBSAH // 6.4.5 Facility management při digitalizované správě města...86 // 7 Corporate Social Responsibility (společenská odpovědnost) // ve veřejné správě...88 // 7.1 Manažerská etika...90 // 7.2 Role veřejné správy v oblasti CSR...92 // 7.2.1 Měření společenské odpovědnosti ve veřejné správě...94 // 7.3 Reflexe společenské odpovědnosti: příklady dobré praxe // ve veřejné správě...95 // 7.3.1 Responsibility Cities (zodpovědná města)...96 // 7.3.2 Eco Cities (ekologická města)...97 // 8 Marketing měst, obcí a regionů: nové přístupy...98 // 8.1 Identita, značka a image města/místa...101 // 8.2 Aplikace marketingu ve veřejné správě: specifika...107 // 8.2.1 Marketingová strategie města, obce, území, regionu...108 // 8.2.2 Cílová skupina marketingu měst/míst...110
// 8.2.3 Marketingový mix měst/míst...110 // 8.3 Reflexe marketingu: příklady dobré praxe ve veřejné správě...118 // 8.3.1 Identita a image měst, obcí a regionů prostřednictvím // kreativní ekonomiky...118 // Závěrem...119 // Seznam bibliografických citací...121 // Seznam obrázků, tabulek a grafů...140 // Rejstřík...142 // 7
(OCoLC)1031054354
cnb002955408

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC