Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 22.06.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(11) Půjčeno:11x 
BK
1. vydání
Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2016
175 stran : ilustrace, mapy ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-244-5080-3 (vázáno)
Monografie
Nad názvem: Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta
Obsahuje bibliografii na stranách 149-167, bibliografické odkazy a rejstřík
České a anglické resumé
001462910
Obsah // Úvod...7 // TEORETICKÁ ČÁST...9 // 1 Historie a výzkum mobbingu...11 // 1.1 Definování mobbingu...14 // 1.2 Pojmy související s mobbingem...16 // 1.3 Výzkum mobbingu...20 // 1.3.1 Zahraniční studie...22 // 1.3.2 České studie...23 // 2 Aktéři mobbingu a jejich sociodemografické aspekty...29 // 2.1 Mobber ...29 // 2.2 Oběť...30 // 2.3 Přihlížející ...31 // 2.4 Pohlaví ...32 // 2.5 Věk...34 // 2.6 Pracovní pozice...35 // 2.7 Pracovní sektor...36 // 3 Cíle, formy a fáze mobbingu...39 // 3.1 Vypuzení zaměstnance ...40 // 3.2 Uspokojení destruktivních sklonů...41 // 3.3 Odměny a výhody... 42 // 3.4 Formy mobbingu...42 // 3.5 Fáze mobbingu ...46 // 4 Příčiny a důsledky mobbingu ...51 // 4.1 Individuální rovina analýzy...51 // 4.1.1 Mobber...51 // 4.1.2 Oběť...52 // 4.1.3 Přihlížející...53 // 4.2 Skupinová rovina analýzy... 53 // 4.2.1 Narušená dynamika kolektivu...54 // 4.2.2 Kolize pracovních statusů a úkolů...54 // 4.2.3 Redukce sociability a komunikace ...55 // 4.2.4 Sociální izolace, demotivace, pokles produktivity ..55 // 4.3 Organizační rovina analýzy...56 // 4.3.1 Styl vedení...56 // 4.3.2 Organizační kultura...57 // 4.3.3 Restrukturalizace kolektivu // a rozklad organizační kultury...57 // 4.4 Societální rovina analýzy...58 // 5 Prevence mobbingu...61 // 5.1 Typy prevence...62 // 5.2 Příklad plánu prevence mobbingu...64 // 6 Mobbing v právu...69 // 6.1 Mobbing vs. diskriminace...70 // 6.2 Pracovní
právo...71 // 6.3 Občanské právo...72 // 6.4 Správní právo...73 // 6.5 Trestní právo...75 // 6.6 Právní i mimoprávní obrana proti mobbingu...76 // EMPIRICKÁ ČÁST...79 // 7 Vymezení výzkumného problému ...81 // 7.1 Výzkumné cíle a hypotézy...84 // 7.2 Design a příprava realizace výzkumu...85 // 7.2.1 Dotazníky „tužka-papírťť vs. elektronické dotazníky.87 // 8 Realizace a metody výzkumu...93 // 8.1 Revidovaná verze Dotazníku negativních aktů (NAQ-R) ...93 // 8.1.1 Reliabilita, faktorová sturuktura a validita // české verze dotazníku NAQ-R...95 // 8.2 Hodnocení struktury a dynamiky subjektivních stavů - // SUPSO ...101 // 8.3 Anamnestický dotazník...103 // 9 Metody zpracování a analýzy dat ...105 // 9.1 Popis výzkumného souboru...106 // 10 Prezentace výsledků ... // 10.1 Odhad prevalence mobbingu v České republice... // 10.1.1 Odhad prevalence mobbovaných dle pohlaví // a pracovního sektoru ... // 10.1.2 Mobbing v jednotlivých krajích ČR... // 10.2 Formy mobbingu vzhledem ? pohlaví a pracovnímu sektoru // 10.3 Psychický stav a prožívání oběti mobbingu... // 10.3.1 Mobbing a psychická kondice, pocit osobní pohody, // úzkost a deprese... // 10.3.2 Vybrané aspekty psychického stavu a prožívání // u podsouboru mobbovaných... // ..109 // ..109 // ..111 // ..113 // ..116 // ..120 // ,..122 // ...124 // 11 // Výsledky kombinovaného odhadu mobbingu...»... // 11.1 Kombinovaný odhad mobbingu v jednotlivých
krajích ČR // Diskuze // 131 // Souhrn // 139 // Summary.. O autorech Literatura.. // 143 // 147 // 149 // Jmenný rejstřík. // 169
(OCoLC)987022545
cnb002882101

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC