Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 03.07.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vydanie: prvé
Ružomberok : VERBUM, [2012]
143 stran ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-8084-945-0 (brožováno)
Obsahuje bibliografii na stranách 133-142
001463009
OBSAH // Úvod ... 9 // 1. Otázka hodnôt vo vedách a v edukácii... 12 // 1.1 Axiologická problematika v historickom kontexte... 12 // 1.2 Ponímanie hodnôt v období staršieho školského veku... 20 // 1.3 Učiteľ - príklad a sprostredkovateľ // hodnotového povedomia v kritickom období života žiaka .. 28 // 2. Implementácia hodnôt v školských // dokumentoch a učebniciach... 37 // 2.1 Kompetencia vo vzdelávacom programe // a v kontexte axiológie... 38 // 2.2 Humanitné a spoločenskovedné predmety v Štátnom vzdelávacom programe ISCED 2 // a otázka hodnôt ... 41 // 2.2.1 Vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia... 44 // 2.2.1.1 Slovenský jazyk a literatúra... 46 // 2.2.2 Vzdelávacia oblasť Človek a hodnoty... 48 // 2.2.2.1 Etickávýchova... 49 // 2.2.2.2 Náboženskávýchova/náboženstvo... 53 // 2.2.3 Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť... 59 // 2.2.3.1 Dejepis... 51 // 2.2.3.2 Občianska náuka... 65 // 2.2.3.3 Geografia ... 72 // 2.2.4 Vzdelávacia oblasť Umenie a kultúra... 74 // 2.2.4.1 Hudobná výchova ... 75 // 2.2.4.2 Výtvarná výchova... 76 // 2.2.4.3 Výchova umením... 78 // 5 // 2.3 Učebnice humanitných a spoločenskovedných predmetov // ako prostriedok osvojovania hodnôt... 79 // 3. Aplikácia na hodnoty zameraných aktivít vo vybraných // predmetoch z humanitnej a spoločenskovednej oblasti . 94 // 3.1 Analógia ... 96 // 3.2 Omyly ... 97 // 3.3 Čas... 98 // 3.4 Talent ... 99 // 3.5 Burza hodnôt... 100 // 3.6
Obchod s hodnotami... 101 // 3.7 Práca ... 103 // 3.8 Spolupráca ... 104 // 3.9 Pomoc od druhého ... 105 // 3.10 Priateľstvo 1... 106 // 3.11 Priateľstvo 2... 107 // 3.12 Reagujeme na potreby iných... 108 // 3.13 Učíme sa klásť otázky a hodnotiť... 109 // 3.14 Učíme sa hodnotiť... 110 // 3.15 Tajomstvá... 110 // 3.16 Dodržiavanie sľubov... 111 // 3.17 Vzdelávanie/vzdelanie... 112 // 3.18 Tvorivosť... 113 // 3.19 Robia šaty človeka?... 113 // 3.20 Nadradenosť - podradenosť... 114 // 3.21 Spoločný príbeh ... 115 // 3.22 Koláž záľub... 116 // 3.23 Ktosi?... 116 // 3.24 Môj život (rozprávka)... 117 // 3.25 Ochranný úkryt... 118 // 3.26 Normy, pravidlá, práva 1... 121 // 3.27 Normy, pravidlá, práva 2... 122 // 3.28 Normy, pravidlá, práva3... 123 // 3.29 Normy, pravidlá,práva4... 124 // 3.30 Zdravie 1... 124 // 3.31 Zdravie 2... 125 // 3.32 Peniaze... 126 // 6 // 3.33 Cnosť statočnosť... 127 // 3.34 Niejeskutokakoskutok... 129 // 3.35 Hodnota slova... 130 // Záver... 131 // Literatúra ... 133 // Použité skratky... 143 // Prílohy... 144 // 7

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC