Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 11.03.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vydání první
Brno : Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, 2017
152 stran ; 23 cm

objednat
ISBN 978-80-210-8805-4 (brožováno)
ISBN 978-80-210-8806-1 (online ; pdf)
Opera Facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae = Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, ISSN 1211-3034 ; 473
200 výtisků
Obsahuje bibliografii na stranách 142-152 a bibliografické odkazy
Částečně latinský text, anglické resumé
001463055
ÚVOD 9 // Koncepce 10 // Ediční poznámka 11 // 1 ŽÁNR 13 // 2 SATIRA: TERMINOLOGICKÁ SPECIFIKACE 16 // 2.1 Zmínky o satiře a její významy v antických pramenech 17 // 2.1.1 Diomedes 17 // 2.1.2 Dramatická 19 // 2.1.3 Yrizc per saturam 21 // 2.2 Rozsah pojmu satiry v antice 23 // 2.2.1 Název díla 24 // 2.2.2 Žánr 27 // 2.2.3 Konkrétní báseň 31 // 2.3 Ortografie slova sat*ra v antických textech 32 // 2.3.1 Satura 32 // 2.3.2 Satyra 35 // 2.3.3 Satira 37 // 2.4 Moderní význam 38 // 3 PŘEDCHŮDCI ŽÁNRU ŘÍMSKÉ SATIRY 39 // 3.1 Řecký svět 39 // 3.1.1 Jamb - Archilochos 40 // 3.1.2 Komedie 42 // 3.1.3 Helénistická literatura (Kallimachos a diatriba) 43 // 3.2 Římský svět 45 // 3.2.1 Naevius 45 // 3.2.1.1 Autor v mnoha směrech první 45 // 3.2.1.2 První satirik? 47 // 3.2.2 Rozmanitá satura: Ennius a Pacuvius 49 // 3.2.2.1 Ennius 49 // 3.2.2.1.1 Enniova sbírka Satura(e) 49 // 3.2.2.1.2 Řecké inspirace 51 // 3.2.2.1.3 Ovlivnění římským prostředím 53 // 3.2.2.1.4 Ennius jako Luciliův předchůdce na poli satiry? 53 // 3.2.2.1.5 Zařazení do žánru 54 // 3.2.2.1.6 Přínos 58 // 3.2.2.2 Pacuvius 58 // 3.3 Shrnutí 60 // 4 VZNIK ŽÁNRU 62 // 4.1 Druhé století př. n. 1 63 // 4.1.1 Politická a společenská situace po druhé punské válce 63 // 4.1.2 Náboženská a kulturní situace 64 // 4.2 Lucilius 66 // 4.2.1 Životopisná data 67 // 4.2.2 Dílo 67 // 4.2.2.1 Název 69 // 4.2.2.2 Metrum 70 // 4.2.2.3 Témata 71 // 4.2.2.3.1 Program 71 // 4.2.2.3.2 Kritika 72 // 4.2.2.3.3 Virtus fragment 78 // 4.2.2.4 Osobitý styl 80 // 4.2.3 Žánr satiry 80 // 4.3 Shrnutí 82 //
5 ŘÍMSKÁ SATIRA 83 // 5.1 Jak je žánr definován 83 // 5.2 Specifika žánru 84 // 5.3 Charakteristiky žánru 86 // 5.3.1 Pestrost 86 // 5.3.1.1 Témata 87 // 5.3.1.2 Forma 100 // 5.3.2 Básníkova osobnost 101 // 5.3.2.1 Programové básně, titul 102 // 5.3.3 Zaměření na společnost 111 // 5.3.3.1 Kritika 114 // 5.3.3.2 Zábava 120 // 5.3.3.3 Kázání o morálce 122 // 5.4 Shrnutí 127 // ZÁVĚR 129 // SUMMARY // 132 // SEZNAM ZKRATEK CITOVANÝCH AUTORŮ A DĚL 138 // Ostatní zkratky 140 // BIBLIOGRAFIE 142 // Prameny a překlady pramenů 142 // Databáze 143 // Sekundární literatura 143 // Encyklopedie a slovníky 152
(OCoLC)1035450406
cnb002955834

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC