Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 22.10.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(8) Půjčeno:8x 
BK
EB
Vydání první
Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2018
135 stran : ilustrace ; 21 cm
Externí odkaz    Plný text PDF 
   Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro vzdálený přístup 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-246-3709-9 (brožováno)
ISBN 978-80-246-3736-5 (online ; pdf)
Obsahuje bibliografii na stranách 128-133
České a anglické resumé
Popsáno podle tištěné verze
001463095
Obsah // Úvod 7 // 1. Princip solidarity v historickém a stávajícím kontextu sociální ochrany 8 // 1.1 Hlavní definiční znaky fenoménu solidarity 8 // 1.2 Specifika a vývoj povinné veřejnoprávní solidarity 16 // 1.3 Podstata a limity veřejnoprávní povinné solidarity 20 // 1.4 Praktická aplikace veřejnoprávní solidarity v sociální politice 23 // 1.5 Přístupy ? uplatňování principu veřejné solidarity 24 // 2. Kontext služeb sociální péče 28 // 2.1 Vymezení pojmu služby sociální péče v historickém a soudobém pojetí 28 // 2.2 Organizace systému - role objektů a subjektů ve službách sociální péče 31 // 2.3 Mechanismy financování služeb sociální péče 33 // 2.4 Modely financování služeb sociální péče 35 // 2.5 Historický a soudobý kontext služeb sociální péče v ČR 41 // 3. Problematika veřejnoprávní povinné solidarity ve službách sociální péče 45 // 3.1 Veřejnoprávní solidarita ve službách sociální péče v evropském kontextu 45 // 3.2 Principy evropského sociálního modelu a jejich aplikace ve službách // sociální péče v ČR 49 // 3.3 Financování veřejnoprávní solidarity v ČR 54 // 4. Dobrovolná formalizovaná solidarita nestátních subjektů 57 // 4.1 Vztahy mezi státem a nestátními subjekty 60 // 4.2 Problematika vztahu státu a nestátních subjektů v sociální politice v ČR 62 // 4.3 Význam neziskových organizací při poskytování služeb sociální péče 64
// 4.4 Fundraising a samofinancování nestátních neziskových organizací 67 // 5. Podnikání v sociálních službách a jeho vztah ? veřejnoprávní solidaritě 75 // 6. Teze pro systémové změny v systému financování služeb sociální péče 80 // 6.1 Stav výzkumu a východiska v oblasti solidarity a deregulace // v sociálních službách 81 // 6.2 Základní demografické ukazatele cílové skupiny osob ve vyšším věku 84 // 6.3 Vybrané socioekonomické ukazatele u cílové skupiny osob // ve vyšším věku a osob se zdravotním postižením 88 // 7. Rozsah a obsah povinné veřejnoprávní solidarity - // Co na to říkají odborníci? 93 // 8. Doporučení pro úpravu nastavení veřejnoprávní povinné solidarity // ve službách sociální péče v ČR - vymezení prostoru a role dalších subjektů 102 // 8.1 Cíle doporučených opatření 103 // 8.2 Navrhovaná opatření 104 // 9. Samofinancování neziskových organizací poskytujících sociální // služby - příklady dobré praxe 118 // 9.1 Udržitelnost financování pro dobrovolnou formalizovanou solidaritu // jako shrnutí případových studií 119 // Závěr 123 // Shrnutí 126 // Summary  127 // Bibliografie 128 // Seznam obrázků, grafů a tabulek 134
(OCoLC)1031044789
cnb002944195

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC