Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 03.06.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
EB
Vydání první
Praha ; Brno : Sociologické nakladatelství (SLON) v koedici s Masarykovou univerzitou, 2013
266 stran ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-7419-159-6 (Sociologické nakladatelství - SLON ; vázáno)
ISBN 978-80-210-6558-1 (Masarykova univerzita ; vázáno)
ISBN 978-80-210-8623-4 (Masarykova univerzita ; e-kniha)
Studie ; sv. 105
Obsahuje bibliografii na stranách 217-254, bibliografické odkazy a rejstřík
Demokracie a lidská práva se zdají být v západním společenskovědním diskursu i politické praxi těsne propojenými pojmy. Je ovšem jejich blízkost skutečne tak očividná? Ve smyslu této otázky je základním cílem monografie analyzovat význam a důsledky proměn diskursu demokratizace a lidských práv pro současné sociopolitické procesy, a to s přihlédnutím a důrazem na realitu střední Evropy.Kniha nejprve rozebírá metodologické výzvy současného výzkumu demokratizace a lidských práv a vymezuje klíčové termíny spjaté s nedemokratickými režimy a jejich demokratizací, dále rozebírá jejich vývoj „po“ demokratizaci, tedy směřování některých demokratizujících se režimů spíše k režimům hybridním, včetně jejich poměru k dodržování lidských práv.V dalších kapitolách autoři kladou základní otázky po smyslu a definici demokracie, jejích různých formách a koncepcích, podrobně rozebírají lidská práva, proměny jejich zdůvodnění v různých obdobích a různých školách politické filozofie a zaměřují se i na otázku konstitucionalismu a jeho propojení s demokracií a lidskými právy.Druhá část knihy je zaměřena na konkrétnější a praktičtější problémy: vztah voleb a demokratizace, demokratizaci a lidská práva pohledem současných základních teorií mezinárodních vztahů či sekuritizaci lidských práv a demokracie. Poslední kapitola se zaměřuje na otázku, do jaké míry s sebou demokratizace státu střední Evropy přinesla porušování některých lidských práv a jak je posuzovaly ústavní soudy těchto států a Evropský soud pro lidská práva.– Jaká je podstata vztahu mezi demokracií a konceptem lidských práv?– Představuje jakýkoli demokratizační proces zároveň úsilí o nastolení či zlepšení ochrany lidských práv?–.
001463143
Kapitola 1. Demokratizace a lidská práva - poznámky na úvod 10 // Kapitola 2. Výzkum demokratizace a lidských práv: metody a trendy 16 - Michal Mochfak a Hubert Smekal // 2.1. Trendy ve výzkumu demokratizace 19 // 2.2. Trendy ve výzkumu lidských práv 21 // 2.3. Metodologická škála 25 // Kapitola 3. Nedemokratické režimy a demokratizace 32 - Jan Holzer // 3.1. Klasická debata o nedemokraciích 33 // 3.2. Demokratizace nedemokracií 34 // 3.3. Lidskoprávní revoluce v demokratizačních studiích 36 // 3.4. Hybridní režimy 41 // 3.5. Barevné revoluce: další konec nedemokracií? 45 // Kapitola 4. Teorie demokracie a politická filozofie: úskalí demokratizace demokracií 50 - Pavel Dufek // 4.1. Co je demokracie? Přístupy, modely a pojmové uzávěry 52 // 4.2. Základní otázky demokratické teorie 58 // 4.2.1. Líd a jeho hranice 59 // 4.2.2. Většinový princip a demokratická vláda 61 // 4.2.3. Proč demokracie? Nezávislé a instrumentální koncepce 67 // 4.3. Kvalita demokracie a svět za zrcadlem liberální demokracie 71 // Kapitola 5. Teorie lidských práv 75 - Jiří Baroš a Pavel Dufek // 5.1. Nástin genealogie moderního konceptu práv 76 // 5.2. Architektura práv: pojem práv 83 // 5.3. Co jsou lidská práva? Generace práv 86 // 5.4. ? dogmatice základních práv 90 // 5.5. Filozofie lidských práv 92 // 5.5.1. Zdůvodnění existence lidských práv 93 // 5.5.2. Rozsah lidských práv a umístění závazků 98 // 5.5.3. Lidská práva a politická teorie 100 // 5.6. Expanze lidskoprávního diskursu a vyhlídky demokratizace 102 // Kapitola 6. Demokracie, konstitucionalismus a lidská práva 104 - Jiří Baroš // 6.1. Konstitucionalismus: zlepšení a omezení vládnutí 108 // 6.2. Prosazování lidských práv v ústavní demokracii 113 // 6.3. Ochrana základních práv ústavními soudy 119 //
Kapitola 7. Vztah voleb a demokratizace: dvě strany jedné mince? 125 - Michal Mochtak a Petr Preclík // 7.1. Volby v kontextu demokratizace 126 // 7.2. Volby a lidská práva 129 // 7.3. Volební násilí jako překážka budování demokracie 132 // 7.4. Volební mise a jejich dopad na proces demokratizace 133 // 7.5. Výzvy a perspektivy výzkumu voleb ve vztahu k podpoře demokracie 135 // Kapitola 8. Demokratizace a lidská práva z pohledu výzkumu mezinárodních vztahů 126 - Ivo Pospíšil, Petr Preclík a Hubert Smekal // 8.1. Demokratizace a lidská práva v současných teoriích mezinárodních vztahů 128 // 8.1.1. Global governance 138 // 8.1.2. Kosmopolitní teorie 142 // 8.1.3. Teorie demokratického míru 144 // 8.1.4. Teorie zavazování 145 // 8.2 Reflexe současných teorií v zahraničněpolitické praxi států // střední Evropy 150 // 8.2.1. Česká zahraniční politika, demokratizace a lidská práva 151 // 8.2.2. Slovenská zahraniční politika, demokratizace a lidská práva 155 // 8.2.3. Polská zahraniční politika, demokratizace a lidská práva 158 // 8.2.4. Maďarská zahraniční politika, demokratizace a lidská práva 161 // 8.2.5. Srovnání významu a role témat demokratizace a lidských práv v zahraniční politice středoevropských zemí 165 // Kapitola 9. Demokratizace, lidská práva a bezpečnost 167 - Michal Mochtak // 9.1. Význam bezpečnosti pro prosazování lidských práv a demokracie 170 // 9.2. Podpora demokracie v prostředí post-konfliktních a rozdělených společností 172 // 9.3. Podpora lidských práv v prostředí post-konfliktních a rozdělených společností 175 // 9.4. Prosazování demokracie násilím 177 //
Kapitola 10. Demokratizace a omezování lidských práv 179 - Pavel Molek // 10.1. Potrestání zločinů minulosti versus právo na spravedlivý proces 183 // 10.2. Lustrace versus presumpce neviny, ochrana soukromí a právo // volit a být volen 193 // 10.3. Bránící se demokracie versus svoboda projevu, sdružování // a shromaždbvání 199 // 10.4. Reflexe rolí soudu 201 // Závěr 206 // Jan Holzer a Pavel Molek // Bibliografie 217 // Summary 255 // O autorech 258 // Jmenný rejstřík 262 // Věcný rejstřík 264
(OCoLC)886601288
cnb002537236

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC